ORDIN nr. 2.237 din 27 aprilie 2004 (*actualizat*)
privind aprobarea Normelor metodologice de semnalizare a monumentelor istorice
(actualizat până la data de 10 decembrie 2014*)
EMITENT
 • MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR
 • ----------
  În temeiul prevederilor art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 742/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii şi Cultelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 17 alin. (2) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, cu modificările şi completările ulterioare,
  ministrul culturii şi cultelor emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aproba Normele metodologice de semnalizare a monumentelor istorice, prevăzute în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  Se instituie însemnul distinctiv care atesta regimul juridic de monument istoric al unui bun imobil, în vederea protejării sale în timp de pace sau de conflict armat, prevăzut în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 3

  Sigla monumentelor istorice este prevăzută în anexa nr. 3 care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 4

  Se instituie însemnul distinctiv care atesta regimul juridic de monument istoric înscris în Lista patrimoniului mondial, în vederea protejării sale în timp de pace sau de conflict armat, prevăzut în anexa nr. 4 care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 5

  Modalitatea de inscripţionare a monumentelor istorice este prevăzută în anexa nr. 5 care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 6

  Direcţia monumente istorice şi muzee, Direcţia patrimoniul public, investiţii, servicii deconcentrate, administrativ şi direcţiile judeţene pentru cultura, culte şi patrimoniul cultural naţional, respectiv a municipiului Bucureşti, vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

  Ministrul culturii şi cultelor,
  Răzvan Theodorescu

  Anexa 1

  NORMA 27/04/2004


  Anexa 2

                            ┌──────────────────────────┐
                            │ MONUMENT ISTORIC │
                            │ Inscripţionare limbă │
                            │ minoritară │
                            │ Monument historique │
                            │ Historic monument │
                            └──────────────────────────┘

  ----------
  Anexa 2 a fost înlocuită cu anexa 1 din ORDINUL nr. 2.815 din 28 noiembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 897 din 10 decembrie 2014, potrivit pct. 5 al art. I din acelaşi act normativ.


  Anexa 3


  Anexa 4


  Anexa 5

  Conţinutul plăcii explicative de inscripţionare pentru monumente istorice arheologice:
  - tipul monumentului arheologic (cetate, necropola, aşezare, teii, tumul etc.);
  - numele antic al sitului/coordonatele geografice actuale;
  - codul în Lista monumentelor istorice/codul RAN;
  - încadrarea cronologică;
  - scurta descriere (circa 20 de cuvinte).
  Conţinutul plăcii explicative de inscripţionare pentru monumente istorice de alte tipuri:
  - tipul monumentului (casa, biserica, cetate etc.);
  - denumirea actuala/denumirea anterioară (dacă este cazul);
  - codul în Lista monumentelor istorice;
  - datare;
  - scurta descriere (circa 20 de cuvinte).


  Anexa 6

  ----------
  Anexa 6 a fost înlocuită cu anexa 2 din ORDINUL nr. 2.815 din 28 noiembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 897 din 10 decembrie 2014, potrivit pct. 5 al art. I din acelaşi act normativ.


  Anexa 7

  ----------
  Anexa 7 a fost înlocuită cu anexa 3 din ORDINUL nr. 2.815 din 28 noiembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 897 din 10 decembrie 2014, potrivit pct. 5 al art. I din acelaşi act normativ.


  Anexa 8

  ----------
  Anexa 8 a fost înlocuită cu anexa 4 din ORDINUL nr. 2.815 din 28 noiembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 897 din 10 decembrie 2014, potrivit pct. 5 al art. I din acelaşi act normativ.
  -------