HOTĂRÂRE nr. 1.190 din 9 octombrie 2003
pentru aprobarea finanţării proiectului "Nicolae Titulescu Opera politico-diplomatică (vol. I şi II) şi Istoria politicii externe româneşti în date" din fondurile pentru promovarea imaginii externe a României
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 730 din 20 octombrie 2003  Având în vedere prevederile art. III alin. (11) lit. i) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 163/2001 privind reglementarea unor măsuri financiare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 364/2002,
  în temeiul art. 107 din Constituţie,
  Guvernul României adopta prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Se aprobă finanţarea proiectului "Nicolae Titulescu - Opera politico-diplomatică (vol. I şi II) şi Istoria politicii externe româneşti în date".


  Articolul 2

  Finanţarea proiectului prevăzut la art. 1, aprobat prin Hotărârea Consiliului interministerial pentru imagine externa nr. 33 din 9 octombrie 2003, se asigura din bugetul Secretariatului General al Guvernului pe anul 2003, de la capitolul 72.01 "Alte acţiuni", subcapitolul 13 "Programe de informare şi prezentare a imaginii României", titlul "Transferuri", în limita sumei de 610 milioane lei.


  Articolul 3

  Finanţarea se face pe bază de contract de finanţare încheiat între Secretariatul General al Guvernului şi Fundaţia Europeană "Titulescu", cu plata în avans în cuantum de 30%, pentru realizarea proiectului.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NASTASE
  Contrasemnează:
  ───────────────────
  Ministrul pentru coordonarea
  Secretariatului General al Guvernului,
  Petru Şerban Mihailescu
  Ministrul finanţelor publice,
  Mihai Nicolae Tanasescu
  Bucureşti, 9 octombrie 2003.
  Nr. 1.190.
  ────────────────