HOTĂRÂRE nr. 673 din 19 august 2014
privind completarea art. 25 din Normele financiare pentru activitatea sportivă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.447/2007
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 615 din 20 august 2014  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul UNIC

  După alineatul (8) al articolului 25 din Normele financiare pentru activitatea sportivă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.447/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 823 din 3 decembrie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se introduce un nou alineat, alineatul (9) , cu următorul cuprins:
  "(9) Prin excepţie de la alin. (1) şi (2), pentru rezultatele deosebite obţinute în 2014 de echipa naţională de handbal feminin junioare U18 la Campionatul Mondial din Macedonia se acordă premii prin suplimentarea cu 100% a cuantumurilor prevăzute la alin. (1) lit. c)."
  PRIM-MINISTRU
  VICTOR-VIOREL PONTA
  Contrasemnează:
  ─────────────────
  Ministrul tineretului şi sportului,
  Gabriela Szabo
  p. Ministrul finanţelor publice,
  Gyorgy Attila,
  secretar de stat
  Ministrul delegat pentru buget,
  Liviu Voinea
  Bucureşti, 19 august 2014.
  Nr. 673.
  _________