LEGE nr. 292 din 24 octombrie 2005
pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 89/2005 privind modificarea şi completarea Legii nr. 373/2004 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 959 din 28 octombrie 2005  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  Articolul UNIC

  Se respinge Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 89 din 14 iulie 2005 privind modificarea şi completarea Legii nr. 373/2004 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 634 din 19 iulie 2005.
  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.
  p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,
  DAN RADU RUŞANU
  PREŞEDINTELE SENATULUI
  NICOLAE VĂCĂROIU
  Bucureşti, 24 octombrie 2005.
  Nr. 292.
  -----------