DECIZIE nr. 495 din 5 octombrie 2022privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Marius-Ion Oltean a funcției publice vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general al Instituției Prefectului - Județul Sibiu
EMITENT
 • PRIM-MINISTRUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 969 din 5 octombrie 2022
  Având în vedere Adresa Ministerului Afacerilor Interne nr. 22.966 din 26 septembrie 2022, înregistrată la Cabinetul prim-ministrului cu nr. 5/6.871 din 27 septembrie 2022, propunerea formulată de Instituția Prefectului - Județul Sibiu prin Adresa nr. 350.387 din 9 septembrie 2022, precum și Adresa Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr. 40.702/2022,
  în temeiul art. 29, art. 265 alin. (11), art. 389 lit. c^1), art. 394 alin. (2) lit. d), art. 397, art. 502 alin. (1) lit. f), art. 509 alin. (3) și al art. 530 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
  prim-ministrul emite prezenta decizie.

  ARTICOL UNIC

  Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Marius-Ion Oltean, consilier, clasa I, grad profesional superior, în cadrul Compartimentului relații publice, informare și arhivare, exercită, cu caracter temporar, funcția publică vacantă din categoria înalților funcționari publici de secretar general al Instituției Prefectului - Județul Sibiu pentru o perioadă de 6 luni.

  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  Secretarul general al Guvernului,
  Marian Neacșu

  București, 5 octombrie 2022.
  Nr. 495.
  ----