LEGE nr. 60 din 16 martie 2023pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Polone privind cooperarea în domeniul industriei de apărare, semnat la Varșovia la 3 martie 2022
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 224 din 20 martie 2023
  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  ARTICOL UNIC

  Se ratifică Acordul dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Polone privind cooperarea în domeniul industriei de apărare, semnat la Varșovia la 3 martie 2022.

  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  ION-MARCEL CIOLACU
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
  SORIN-MIHAI CÎMPEANU

  București, 16 martie 2023.
  Nr. 60.
  ACORD din 3 martie 2022
  între Guvernul României și Guvernul Republicii Polone
  privind cooperarea în domeniul industriei de apărare