ORDIN nr. 893 din 16 decembrie 1997
privind completarea Clasificarii ocupatiilor din România
EMITENT
 • MINISTERUL MUNCII ŞI PROTECŢIEI SOCIALE
 • Nr. 893/16 decembrie 1997
 • COMISIA NAŢIONALA PENTRU STATISTICA
 • Nr. 2.527c./17 decembrie 1997
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 374 din 23 decembrie 1997  Ministru de stat, ministrul muncii şi protecţiei sociale, şi preşedintele Comisiei Naţionale pentru Statistica,
  în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 448/1994 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale, republicată, cu modificările ulterioare şi ale Hotărârii Guvernului nr. 575 bis/1992 cu privire la realizarea unor nomenclatoare unitare de interes general, prevăzute în conceptia generală a informatizarii în România,
  emit următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă completarea Clasificarii ocupatiilor din România, aprobată prin Ordinul ministrului muncii şi protecţiei sociale şi al preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Statistica nr. 138/1949/1995*), publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 272 din 23 noiembrie 1995, cu noile ocupaţii în economie, cuprinse în anexa la prezentul ordin.
  ----------------- Notă *) Ordinul nr. 138/1949/1995 a mai fost modificat prin Ordinul nr. 559/2.112/1996, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 322 din 4 decembrie 1996.


  Articolul 2

  Prevederile prezentului ordin intră în vigoare la data publicării lui în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministru de stat,
  ministrul muncii şi
  protecţiei sociale,
  Alexandru Athanasiu
  Preşedintele Comisiei
  Naţionale pentru Statistica,
  Paul Wagner


  Anexa
      LISTA
  ocupatiilor care urmează a fi introduse în Clasificarea ocupatiilor din România
         
    1.Inginer pilot de încercarepag. 101, cod 214540
    2.Subinginer proiectant mecanicpag. 101, cod 214541
    3.Inginer economistpag. 123, cod 244109
    4.Kinetoterapeutpag. 111, cod 222005
    5.Se introduce o grupă de bază nouă "Specialişti în relaţii publice"  cu ocupaţii componente "Specialist în relaţii publice"pag. 125, cod 2447 pag. 125, cod 244701
    6.Laborant apă potabilăpag. 159, cod 311608
    7.Inspector protecţie civilăpag. 167, cod 315102
    8.Monitor schipag. 193, cod 347508
    9.Administrator contpag. 204, cod 421203
    10.Referent operaţii între sediipag. 204, cod 421204
    11.Conciergepag. 206, cod 422205
    12.Agent bursăpag. 198, cod 412205
    13.Asistent maternalpag. 211, cod 513103
    14.Şef formaţie pază şi ordinepag. 215, cod 516906
    15.Guvernantă la hotelpag. 213, cod 514205
    16.Confecţioner produse igienico-sanitarepag. 270, cod 814304
    17.Alpinist utilitarpag. 229, cod 712920

  ------------