ORDIN nr. 580 din 10 decembrie 2002
pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind controalele veterinare şi zootehnice aplicabile comerţului României cu statele membre ale Uniunii Europene cu unele animale vii şi produse de origine animala
EMITENT
 • MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTAŢIEI ŞI PĂDURILOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 250 din 11 aprilie 2003  Având în vedere prevederile art. 31 alin. 1 din Legea sanitară veterinara nr. 60/1974, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
  în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 362/2002 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor, cu modificările şi completările ulterioare,
  vazand Referatul de aprobare nr. 161.081 din 11 noiembrie 2002, întocmit de Agenţia Naţionala Sanitară Veterinara,
  ministrul agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă Norma sanitară veterinara privind controalele veterinare şi zootehnice aplicabile comerţului României cu statele membre ale Uniunii Europene cu unele animale vii şi produse de origine animala, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  Institutul de Diagnostic şi Sănătate Animala şi direcţiile sanitare veterinare judeţene şi a municipiului Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.


  Articolul 3

  Agenţia Naţionala Sanitară Veterinara va lua măsuri pentru modul de îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.


  Articolul 4

  Prezentul ordin se va publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi va intră în vigoare în termen de 15 zile de la data publicării.
  Ministrul agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor,
  Ilie Sarbu
  Bucureşti, 10 decembrie 2002.
  Nr. 580.


  Anexă

  NORMA 10/12/2002