DECRET nr. 30 din 5 februarie 1983
privind trecerea Comitetului de Stat pentru Energia Nucleara din subordinea Consiliului de Miniştri în subordinea Consiliului Naţional pentru Ştiinţa şi Tehnologie
EMITENT
 • CONSILIUL DE STAT
 • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 8 din 5 februarie 1983  Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează:

  Articolul 1

  Pe data prezentului decret Comitetul de Stat pentru Energia Nucleara trece din subordinea Consiliului de Miniştri în subordinea Consiliului Naţional pentru Ştiinţa şi Tehnologie.


  Articolul 2

  Preşedintele Comitetului Naţional pentru Ştiinţa şi Tehnologie.


  Articolul 3

  Directorul Institutului central de fizica îndeplineşte şi funcţia de vicepreşedinte al Comitetului de Stat pentru Energia Nucleara.
  NICOLAE CEAUŞESCU
  Preşedintele
  Republicii Socialiste România
  ────────────────