HOTĂRÂRE nr. 769 din 28 iulie 2010 (*actualizată*)
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii viei şi vinului în sistemul organizării comune a pieţei vitivinicole nr. 244/2002
(actualizată până la data de 2 noiembrie 2012*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • -------------
  *) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 2 noiembrie 2012 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către HOTĂRÂREA nr. 1.014 din 17 octombrie 2012.
  Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor.
  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 55 alin. (2) din Legea viei şi vinului în sistemul organizării comune a pieţei vitivinicole nr. 244/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Se aprobă Normele metodologice de aplicare a Legii viei şi vinului în sistemul organizării comune a pieţei vitivinicole nr. 244/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


  Articolul 2

  În acţiunile din domeniul producţiei vitivinicole, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale asigură realizarea cadrului juridic şi a reglementărilor specifice filierei vitivinicole cu consultarea organizaţiei naţionale interprofesionale reprezentative recunoscute administrativ, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.


  Articolul 3

  (1) Etichetarea produselor vitivinicole se va realiza conform prevederilor normelor metodologice prevăzute în anexă în termen de 180 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
  (2) Produsele vinicole etichetate aflate la producători sau comercianţi sunt admise la comercializare până la epuizarea stocurilor.


  Articolul 4

  La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Normele metodologice de aplicare a Legii viei şi vinului în sistemul organizării comune a pieţei vitivinicole nr. 244/2002, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.134/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 798 din 4 noiembrie 2002, cu modificările ulterioare, se abrogă.
  PRIM-MINISTRU
  EMIL BOC
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul agriculturii
  şi dezvoltării rurale,
  Mihail Dumitru
  Ministrul administraţiei
  şi internelor,
  Vasile Blaga
  Ministrul economiei,
  comerţului şi mediului de afaceri,
  Adriean Videanu
  p. Ministrul dezvoltării
  regionale şi turismului,
  Ioan Andreica,
  secretar de stat
  Şeful Departamentului
  pentru Afaceri Europene,
  Bogdan Mănoiu
  Ministrul finanţelor publice,
  Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu
  Bucureşti, 28 iulie 2010.
  Nr. 769.


  Anexă

  NORMA 28/07/2010