ORDIN nr. 3.687 din 15 martie 2019pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5.219/2010 privind recunoașterea și echivalarea rezultatelor obținute la examene cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi străine și la examene cu recunoaștere europeană pentru certificarea competențelor digitale cu probele de evaluare a competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională studiată pe parcursul învățământului liceal, respectiv de evaluare a competențelor digitale, din cadrul examenului de bacalaureat
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 252 din 2 aprilie 2019
  În baza prevederilor art. 77 alin. (4) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, și a prevederilor Ordinului ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 3.753/2011 privind aprobarea unor măsuri tranzitorii în sistemul național de învățământ, cu modificările ulterioare,
  în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației Naționale, cu modificările și completările ulterioare,
  ministrul educației naționale emite prezentul ordin.

  Articolul I

  Anexa nr. 2 la Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5.219/2010 privind recunoașterea și echivalarea rezultatelor obținute la examene cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi străine și la examene cu recunoaștere europeană pentru certificarea competențelor digitale cu probele de evaluare a competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională studiată pe parcursul învățământului liceal, respectiv de evaluare a competențelor digitale, din cadrul examenului de bacalaureat, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 701 din 20 octombrie 2010, cu modificările ulterioare, se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul II

  Direcția generală învățământ secundar superior și educație permanentă, Direcția minorități, inspectoratele școlare și unitățile de învățământ duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.


  Articolul III

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Ministrul educației naționale,
  Ecaterina Andronescu

  București, 15 martie 2019.
  Nr. 3.687.

  ANEXĂ

  (Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 5.219/2010)
  LISTA
  examenelor cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi străine,
  care pot fi recunoscute și echivalate cu proba de evaluare a competențelor lingvistice
  într-o limbă de circulație internațională studiată pe parcursul
  învățământului liceal, din cadrul examenului de bacalaureat
  1. Limba engleză

  Nr.
  crt.

  Denumirea examenului

  Abreviere

  Notare/Nivel

  Punctaj/Nivel/Condiții minime pentru recunoaștere și echivalare

  Instituția/Organizația care eliberează certificatul/diploma/ administrează examenul

  1.

  Preliminary English Test/PET FOR SCHOOLS

  PET/Preliminary/Preliminary for Schools

  B1

  Promovat/Cambridge English scale: 140-170

  University of Cambridge - Cambridge English Language Assessment/former University of Cambridge - English for Speakers of Other Languages Examinations (Cambridge ESOL) - www.cambridgeenglish.org/

  2.

  First Certificate in English/First Certificate in English for SCHOOLS

  FCE/First/First

  B2

  Promovat/Cambridge English scale: 160-190

  3.

  Certificate Advanced English

  CAE/Advanced

  C1

  Promovat/Cambridge English scale: 180-210

  4.

  Certificate of Proficiency in English

  CPE/Proficiency

  C2

  Promovat/Cambridge English scale: 200-230

  5.

  Business English
  Certificate
  - Preliminary
  - Vantage
  - Higher

  BEC

  B1
  B2
  C1

  Promovat
  Promovat
  Promovat

  University of Cambridge - Cambridge English Language Assessment/former University of Cambridge - English for Speakers of Other Languages Examinations (Cambridge ESOL) www.cambridgeenglish.org/ British Council Romania

  6.

  International English Language Testing System

  IELTS

  Punctaj 0-9

  4-5 puncte B1
  5,5-6,5 puncte B2
  7-8 puncte C1
  8,5-9,0 puncte C2

  British Council Romania; Cambridge English Language Assessment; IELTS Australia www.ielts.org

  7.

  Test of English as a Foreign Language - internet - based tests

  TOEFL (iBT)

  Reading: 0-30 Listening: 0-30 Speaking: 0-30 Writing: 0-30 Total -
  0-120

  57-86 puncte B1
  87-109 puncte B2
  110-120 puncte C1

  Educational Testing Service (ETS)
  www.ets.org

  8.

  Test of English for International Communication

  TOEIC

  Listening: 5-495 Reading: 5-495 Speaking: 0-200 Writing: 0-200

  Listening
  minimum 275 puncte - B1 minimum 400 puncte - B2 minimum 490 puncte - C1 Reading
  minimum 275 puncte - B1 minimum 385 puncte - B2 minimum 455 puncte - C1 Speaking
  minimum 120 puncte - B1 minimum 160 puncte - B2 minimum 200 puncte - C1 Writing
  minimum 120 puncte - B1 minimum 150 puncte - B2 minimum 200 puncte - C1

  9.

  TRINITY
  Integrated Skills in English

  TRINITY ISE

  ISE I - B1 ISE II - B2 ISE III - C1 ISE IV - C2

  Promovat
  Promovat
  Promovat
  Promovat

  TRINITY College London

  10.

  Examenele ECL

  ECL

  Independent User - B1 Independent User - B2 Proficient User - C1

  Promovat
  Promovat
  Promovat

  European Consortium for the Certificate of Attainment in Modern Languages/Centrul de Limbi Străine al Universității București

  11.

  Basic Communication Certificate in English

  BCCE

  B1

  Promovat

  Hellenic American University, New Hampshire/CITE Romania

  12.

  Examination for the Certificate of Competency in English

  ECCE

  B2

  Promovat

  Cambridge Michigan Language Assessments, Michigan/CITE Romania

  13.

  Advanced Level Certificate in English

  ALCE

  C1

  Promovat

  Hellenic American University, New Hampshire/CITE Romania

  14.

  Examination for the Certificate of Competency in English

  ECPE

  C2

  Promovat

  Cambridge Michigan Language Assessments, Michigan/CITE Romania

  15.

  Ascentis Anglia ESOL

  Ascentis Anglia ESOL

  B1 - C2

  Promovat

  Anglia Examination Syndicate limited/S.C. Eurolink College - S.R.L. Romania

  16.

  LRN Entry Level Certificate in ESOL International (Entry 3)

  -

  B1

  Promovat/40-51 puncte

  Learning Resources Network - www.lrnglobal.org

  17.

  LRN Level 1 Level Certificate in ESOL International

  -

  B2

  Promovat/40-51puncte

  18.

  LRN Level 2 Level Certificate in ESOL International

  -

  C1

  Promovat/50-64 puncte

  19.

  LRN Level 3 Level Certificate in ESOL International

  -

  C2

  Promovat/50-64 puncte

  20.

  LRN Entry Level Certificate in ESOL International (Entry 3)

  IELCA

  B1

  Promovat/80-119 puncte

  21.

  LRN Level 1 Level Certificate in ESOL International

  IELCA

  B2

  Promovat/120-159 puncte

  22.

  LRN Level 2 Level Certificate in ESOL International

  IELCA

  C1

  Promovat/160-199 puncte

  23.

  LRN Level 3 Level Certificate in ESOL International

  IELCA

  C2

  Promovat/200 puncte

  24.

  ESOL International All Modes (Entry 3)

  -

  B1

  Promovat minimum 55%

  English Speaking Board www.esbuk.org

  25.

  ESOL International All Modes
  Level 1 B2

  GCSE

  B2

  Promovat minimum 55%

  26.

  ESOL International All Modes
  Level 2 C1

  GCSE

  C1

  Promovat minimum 55%

  27.

  ESOL International All Modes
  Level 3 C2

  GCE A level

  C2

  Promovat minimum 55%

  28.

  LanguageCert in International English for Speakers of Other Languages

  IESOL

  B1 - C2

  Promovat

  PeopleCert Qualifications Ltd. www.languagecert.org

  29.

  London Chamber of Commerce and Industry International Qualifications - English Language Skills Assessment

  LCCI
  ELSA

  B1
  B2
  C1

  Au fost evaluate toate cele patru competențe și a fost obținut punctajul minim, după cum urmează:
  Listening, Reading, Writing, Speaking = minimum 25 puncte

  Educational Development International (EDI) www.lcciromania.ro

  30.

  London Chamber of Commerce and Industry International Qualifications - Junior English Test
  - Senior English Test

  LCCI
  JETSET
  - Level 4
  - Level 5
  - Level 6

  B1
  B2
  C1

  Au fost evaluate toate cele patru competențe și a fost obținut punctajul minim, după cum urmează:
  Listening, Reading, Writing, Speaking = minimum 25 puncte

  31.

  London Chamber of Commerce and Industry International Qualifications - English for Business

  LCCI
  EfB - Level 1 EfB - Level 2 EfB - Level 3

  B1
  B2
  C1

  Au fost evaluate toate cele patru competențe și a fost obținut punctajul minim, după cum urmează:
  Listening, Reading, Writing, Speaking = minimum 25 puncte

  32.

  Pearson LCCI Entry 3 Certificate in ESOL International (CEFR B1)

  Pearson EDI JETSET Level 4

  B1

  Listening minimum
  0-20 puncte 10 puncte - B1 Reading minimum
  0-40 puncte 20 puncte - B1 Speaking minimum
  0-20 puncte 10 puncte - B1 Writing minimum
  0-40 puncte 20 puncte - B1 Maximum minimum
  120 puncte 60 puncte - B1

  Pearson EDI Qualifications are awarded by Pearson Education Limited www.lcci.org.uk

  33.

  Pearson LCCI Level 1 Certificate in ESOL International (CEFR B2)

  Pearson EDI JETSET Level 5

  B2

  Listening minimum
  0-30 puncte 15 puncte - B2 Reading minimum
  0-60 puncte 30 puncte - B2 Speaking minimum
  0-40 puncte 20 puncte - B2 Writing minimum
  0-60 puncte 30 puncte - B2 Maximum minimum
  190 puncte 95 puncte - B2

  34.

  Pearson LCCI Level 2 Certificate in ESOL International (CEFR C1)

  Pearson EDI JETSET Level 6

  C1

  Listening minimum
  0-30 puncte 15 puncte - C1 Reading minimum
  0-60 puncte 30 puncte - C1 Speaking minimum
  0-40 puncte 20 puncte - C1 Writing minimum
  0-60 puncte 30 puncte - C1 Maximum minimum
  190 puncte 95 puncte - C1

  35.

  Pearson LCCI Level 3 Certificate in ESOL International (CEFR C2)

  Pearson EDI JETSET Level 7

  C2

  Listening minimum
  0-30 puncte 15 puncte - C2 Reading minimum
  0-60 puncte 30 puncte - C2 Speaking minimum
  0-40 puncte 20 puncte - C2 Writing minimum
  0-60 puncte 30 puncte - C2 Maximum minimum
  190 puncte 95 puncte - C2

  Pearson EDI Qualifications are awarded by Pearson Education Limited www.lcci.org.uk

  36.

  Level 1
  Pearson LCCI
  English for Business

  Pearson LCCI IQ English for Business Level 1

  B1

  Listening minimum
  0-30 puncte 15 puncte - B1 Reading minimum
  and Writing
  0-100 puncte 50 puncte - B1
  Speaking minimum
  0-100 puncte 50 puncte - B1 Total B1 minimum
  115 puncte

  Pearson LCCI www.lcci.org.uk

  37.

  Level 2
  Pearson LCCI
  English for Business

  Pearson LCCI IQ English for Business
  Level 2

  B2

  Listening minimum
  0-30 puncte 18 puncte - B2 Reading minimum
  and Writing
  0-100 puncte 60 puncte - B2 Speaking minimum
  0-100 puncte 60 puncte - B2 Total B2 minimum
  138 puncte

  Pearson LCCI www.lcci.org.uk

  38.

  Level 3
  Pearson LCCI
  English for Business

  Pearson LCCI IQ English for Business
  Level 3

  C1

  Listening minimum
  0-30 puncte 21 puncte - C1 Reading minimum
  and Writing
  0-100 puncte 70 puncte - C1 Speaking minimum
  0-100 puncte 70 puncte - C1 Total C1 minimum
  161 puncte

  Pearson LCCI www.lcci.org.uk

  39.

  Level 4
  Pearson LCCI
  English for Business

  Pearson LCCI IQ English for Business
  Level 4

  C2

  Listening minimum
  0-30 puncte 24 puncte - C2 Reading minimum
  and Writing
  0-100 puncte 80 puncte - C2 Speaking minimum
  0-100 puncte 80 puncte - C2 Total C2 minimum
  184 puncte

  Pearson LCCI www.lcci.org.uk

  40.

  Pearson Edexcel Entry Level Certificate in ESOL International (Entry 3)

  Pearson Test of English (PTE) General
  Level 2

  B1

  Listening minimum
  0-25 puncte 13 puncte - B1 Reading minimum
  0-25 puncte 13 puncte - B1 Speaking minimum
  0-25 puncte 13 puncte - B1 Writing minimum
  0-25 puncte 13 puncte - B1 Total B1 minimum
  52 puncte

  Edexcel www.pearsonpte.com

  41.

  Pearson Edexcel Entry Level 1
  Certificate in ESOL International

  Pearson Test of English (PTE) General
  Level 3

  B2

  Listening minimum
  0-25 puncte 15 puncte - B2 Reading minimum
  0-25 puncte 15 puncte - B2 Speaking minimum
  0-25 puncte 15 puncte - B2 Writing minimum
  0-25 puncte 15 puncte - B2 Total B2 minimum
  60 puncte

  Edexcel www.pearsonpte.com

  42.

  Pearson Edexcel Entry Level 2
  Certificate in ESOL International

  Pearson Test of English (PTE) General
  Level 4

  C1

  Listening minimum
  0-25 puncte 17 puncte - C1 Reading minimum
  0-25 puncte 17 puncte - C1 Speaking minimum
  0-25 puncte 17 puncte - C1 Writing minimum
  0-25 puncte 17 puncte - C1 Total C1 minimum
  68 puncte

  Edexcel www.pearsonpte.com

  43.

  Pearson Edexcel Entry Level 3
  Certificate in ESOL International

  Pearson Test of English (PTE) General
  Level 5

  C2

  Listening minimum
  0-25 puncte 19 puncte - C2 Reading minimum
  0-25 puncte 19 puncte - C2 Speaking minimum
  0-25 puncte 19 puncte - C2 Writing minimum
  0-25 puncte 19 puncte - C2 Total C2 minimum
  76 puncte

  Edexcel www.pearsonpte.com
  2. Limba franceză

  Nr.
  crt.

  Denumirea examenului

  Abreviere

  Notare/Nivel

  Punctaj/Nivel/Condiții minime
  pentru recunoaștere și echivalare

  Instituția/Organizația care eliberează certificatul/diploma/ administrează examenul

  1.

  Diplôme d’études en langue française

  DELF

  B1
  B2

  Promovat
  Promovat

  Centre international d’études pédagogiques (CIEP) - Ministère de l’Éducation Nationale www.ciep.fr

  2.

  Diplôme approfondi de langue française

  DALF

  C1
  C2

  Promovat
  Promovat

  3.

  Test de connaissance du française

  TCF

  A1 - C2

  B1

  4.

  Test d’évaluation du française

  TEF

  A1 - C2

  B1

  Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris (CCIP) www.fda.ccip.fr

  5.

  L’examen ECL

  ECL

  B1
  B2
  C1

  Promovat
  Promovat
  Promovat

  European Consortium for the Certificate of Attainment in Modern Languages
  www.ecl.hu
  Centrul Național de Examinare ECL: Eurocenter Amoba - S.R.L. www.eurocenter.ro
  3. Limba germană

  Nr.
  crt.

  Denumirea examenului

  Abreviere

  Notare/Nivel

  Punctaj/Nivel/Condiții minime
  pentru recunoaștere și echivalare

  Instituția/Organizația care eliberează certificatul/diploma/ administrează examenul

  1.

  Das Deutsche Sprachdiplom der Kultusministerkonferenz (Zweite Stufe)

  DSD 2

  B2 - C1

  B2

  Ständige Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland (Kultusministerkonferenz; KMK)
  www.kmik.org http:www.auslandsschulwesen.de

  2.

  Das Deutsche Sprachdiplom der Kultusministerkonferenz (Erste Stufe)

  DSD 1

  B1

  B1

  3.

  Das Österreichische Sprachdiplom Deutsch
  - Zertifikat Deutsch für Jungedliche
  - Zertifikat Deutsch
  - Mittelstufe Deutsch
  - Oberstufe Deutsch
  - Wirtschaftssprache Deutsch

  ÖSD
  -/
  -ZD
  -MD
  -/
  -WD

  B1
  B2
  B2
  C1
  C2

  Promovat
  Promovat
  Promovat
  Promovat

  Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur (BMUKK) www.osd.at www.bmukk.gv.at

  4.

  Goethe - Zertifikat B1: Zertifikat Deutsch für Jungedliche

  -

  B1

  Promovat

  Goethe - Institut www.goethe.de/pruefungen

  5.

  Goethe - Zertifikat B1: Zertifikat Deutsch für Erwachsene

  -

  B1

  Promovat

  6.

  Goethe - Zertifikat B2

  -

  B2

  Promovat

  7.

  Goethe - Zertifikat C1

  -

  C1

  Promovat

  8.

  Goethe - Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom

  GDS

  C2

  Promovat

  9.

  Der Test Deutsch als Fremdsprache

  Test DaF

  B1+ – C1

  B2

  Test DaF - Institut www.testdaf.de

  10.

  ECL - Zertifikat

  ECL

  B1
  B2
  C1

  Promovat
  Promovat
  Promovat

  European Consortium for the Certificate of Attainment in Modern Languages
  www.ecl.hu
  Centrul Național de Examinare
  ECL: Eurocenter Amoba - S.R.L.
  www.eurocenter.ro
  4. Limba italiană

  Nr.
  crt.

  Denumirea examenului

  Abreviere

  Notare/Nivel

  Punctaj/Nivel/Condiții minime
  pentru recunoaștere și echivalare

  Instituția/Organizația care eliberează certificatul/diploma/ administrează examenul

  1.

  Certificazione di Italiano come Lingua Straniere
  - Livello Uno
  - Livello Due
  - Livello Tre
  - Livello Quatro

  CILS

  B1
  B2
  C1
  C2

  Promovat
  Promovat
  Promovat
  Promovat

  Universita per Stranieri di Siena
  www.unistrasi.it

  2.

  Certificazione della lingua italiana

  CELI 2
  CELI 3
  CELI 4
  CELI 5

  B1
  B2
  C1
  C2

  Promovat
  Promovat
  Promovat
  Promovat

  Universita per Stranieri di Perugia
  www.cvcl.it

  3.

  L’esame ECL

  ECL

  B1
  B2
  C1

  Promovat
  Promovat
  Promovat

  European Consortium for the Certificate of Attainment in Modern Languages
  www.ecl.hu
  Centrul Național de Examinare
  ECL: Eurocenter Amoba - S.R.L.
  www.eurocenter.ro
  5. Limba spaniolă

  Nr.
  crt.

  Denumirea examenului

  Abreviere

  Notare/Nivel

  Punctaj/Nivel/Condiții minime
  pentru recunoaștere și echivalare

  Instituția/Organizația care eliberează certificatul/diploma/ administrează examenul

  1.

  Diploma de Español como Lengua Extranjera
  - Diploma de Español Nivel B1 (Inicial)
  - Diploma de Español Nivel B2 (Intermedio)
  - Diploma de Español Nivel C1 (Intermedio)
  - Diploma de Español Nivel C2 (Superior)
  - Diploma de Español Nivel A2/B1 escolar

  DELE
  B1
  B2
  C1
  C2
  A2/B1 scolar

  B1
  B1
  B2
  C1
  C2
  B1

  Promovat
  Promovat
  Promovat
  Promovat
  Promovat
  Promovat

  Ministerio de Educación - Instituto Cervantes
  http: diplomas.cervantes.es*)

  2.

  El examen ECL

  ECL

  B1
  B2
  C1

  Promovat
  Promovat
  Promovat

  European Consortium for the Certificate of Attainment in Modern Languages
  www.ecl.hu
  Centrul Național de Examinare
  ECL: Eurocenter Amoba - S.R.L.
  www.eurocenter.ro

  *) În situații excepționale, determinate de emiterea cu întârziere a Diplomei competențelor lingvistice pentru limba spaniolă (DELE) de către Ministerul Educației, Culturii și Sportului din Spania, se va recunoaște și echivala „Certificatul de aptitudini“ emis de Institutul Cervantes.
  6. Limba portugheză

  Nr.
  crt.

  Denumirea examenului

  Abreviere

  Notare/Nivel

  Punctaj/Nivel/Condiții minime
  pentru recunoaștere și echivalare

  Instituția/Organizația care eliberează certificatul/diploma/ administrează examenul

  1.

  Diploma Elementar de Portugues Lingua Estrangeira

  DEPLE

  B1

  Promovat

  Ministério da Educaçăo - Centro de Avaliaçao de Portugues Lingua Estrangeira (CAPLE) - Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa www.fl.ul.pt/unidades/
  centros/caple

  2.

  Diploma Intermédio de Portugues Lingua Estrangeira

  DIPLE

  B2

  Promovat

  3.

  Diploma Avançado de Portugues Lingua Estrangeira

  DAPLE

  C1

  Promovat

  4.

  Diploma Universitário de Portugues Lingua Estrangeira

  DUPLE

  C2

  Promovat
  7. Limba japoneză

  Nr.
  crt.

  Denumirea examenului

  Abreviere

  Notare/Nivel

  Punctaj/Nivel/Condiții minime
  pentru recunoaștere și echivalare

  Instituția/Organizația care eliberează certificatul/diploma/ administrează examenul

  1.

  Japanese Language Proficiency Test

  JLPT

  N3 - B1 N2 - B2 N1 - C1

  Promovat
  Promovat
  Promovat

  Asociația Profesorilor de Limbă Japoneză din România
  8. Limba rusă

  Nr.
  crt.

  Denumirea examenului

  Abreviere

  Notare/Nivel

  Punctaj/Nivel/Condiții minime
  pentru recunoaștere și echivalare

  Instituția/Organizația care eliberează certificatul/diploma/ administrează examenul

  1.

  Examene ECL

  ECL

  Waystage level - A2 Independent user - B1 Independent user - B2 Proficient
  user - C1

  Promovat
  Promovat
  Promovat
  Promovat

  European Consortium for the Certificate of Attainment in Modern Languages
  www.ecl.hu

  2.

  Russian for Everyday Communication

  -

  Breakthrough level - A1 Waystage level - A2 Threshold level - B1 Vantage
  level - B2 Effective operational proficiency level - C1 Mastery level

  Promovat
  Promovat
  Promovat
  Promovat
  Promovat
  Promovat

  Pushkin State Russian Language Institute www.pushkin.institute/en/certificates/

  ------