ANEXE din 23 noiembrie 2023privind declanșarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național "Autostrada Târgu Mureș - Târgu-Neamț - secțiunea III: Leghin - Târgu-Neamț, km 181+195 (89+000) - km 211+107 (118+912)", aprobarea listei imobilelor proprietate publică a statului, precum și a listei imobilelor proprietate publică a unităților administrativ-teritoriale care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.087 bis din 4 decembrie 2023 Notă
  Conținute de HOTĂRÂREA nr. 1.179 din 23 noiembrie 2023, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1.087 din 4 decembrie 2023.


  Anexa nr. 1

  Plan de amplasament


  Anexa nr. 2

  LISTA
  cuprinzând imobilele proprietate privată care constituie
  coridorul de expropriere al lucrării de utilitate
  publică "Autostrada Târgu Mureș - Târgu-Neamț
  Secțiunea III: Leghin - Târgu Neamț, km
  181+195 (89+000) - km 211+107 (118+912)", aflate pe teritoriul localităților
  Vânătorii Neamț, Târgu Neamț, Agapia, Petricani,
  Urecheni, Țimișești, Păstrăveni din județul
  Neamț și a localității Moțca din județul Iași proprietarii sau
  deținătorii acestora, precum și sumele individuale aferente despăgubirilor

  Nr. Crt.

  Județ

  Unitatea administrativ-teritorială

  Numele și prenumele proprietarului/ deținătorului imobil

  Tarla

  Parcelă

  Categoria de folosință

  Poziția față de localitate

  Nr. Cadastral

  Nr. Topo

  Nr. carte funciară

  Suprafața totală
  (mp)

  Suprafața de expropriat - construcții
  (mp)

  Suprafața de expropriat - construcții
  (ml)

  Suprafața de expropriat
  (mp)

  Valoarea de despăgubire a imobilului conform Legii nr. 255/2010
  (Lei)

  0

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  1

  Neamț

  Vânătorii Neamț

  Proprietar neidentificat*)

  58

  733

  Faneata

  Extravilan
  38903  38.903

  98.813,62

  2

  Neamț

  Vânătorii Neamț

  Borcila Gheorghe

  62

  786/44

  Faneata

  Extravilan

  52656


  52656

  3600  2.540

  6.451,60

  3

  Neamț

  Vânătorii Neamț

  Proprietar neidentificat*)

  58

  733

  Faneata

  Extravilan
  12250  12.250

  31.115,00

  4

  Neamț

  Vânătorii Neamț

  Proprietar neidentificat*)

  62

  786

  Faneata

  Extravilan
  3984  3.984

  10.119,36

  5

  Neamț

  Vânătorii Neamț

  Toma Irina  Faneata

  Extravilan

  50012


  50012

  5901  4.163

  10.574,02

  6

  Neamț

  Vânătorii Neamț

  Gusavan Lacramioara

  62

  786B/56

  Faneata

  Extravilan  52508

  1905  1.537

  3.903,98

  7

  Neamț

  Vânătorii Neamț

  Gusavan Lacramioara

  62

  786B/56

  Faneata

  Extravilan

  52509


  52509

  1695  919

  2.334,26

  8

  Neamț

  Vânătorii Neamț

  Proprietar neidentificat*)

  62

  786

  Faneata

  Extravilan
  150000  135.050

  343.027,00

  9

  Neamț

  Vânătorii Neamț

  Sc Ecoprod Srl  Faneata

  Extravilan

  51539


  51539

  3600  1.787

  4.538,98

  10

  Neamț

  Vânătorii Neamț

  Sc Ecoprod Srl  Faneata

  Extravilan

  51540


  51540

  1800  887

  2.252,98

  11

  Neamț

  Vânătorii Neamț

  Proprietar neidentificat*)

  62

  86

  Faneata

  Extravilan
  1800  883

  2.242,82

  12

  Neamț

  Vânătorii Neamț

  Sc Ecoprod Srl

  62

  786B/18

  Faneata

  Extravilan

  50482


  50482

  3600  1.782

  4.526,28

  13

  Neamț

  Vânătorii Neamț

  Surcel Luminița Rodica, Surcel Liviu Mihail  Arabil

  Extravilan

  51556


  51556

  5400  2.252

  7.116,32

  14

  Neamț

  Vânătorii Neamț

  Proprietar neidentificat*)

  62

  786

  Faneata

  Extravilan
  5737  5.737

  14.571,98

  15

  Neamț

  Vânătorii Neamț

  Mercas Maria, Asofiei Veronica

  62

  786B/2

  Pasune

  Extravilan

  52787


  52787

  3600  1.393

  3.538,22

  16

  Neamț

  Vânătorii Neamț

  Proprietar neidentificat*)

  62

  785

  Faneata

  Extravilan
  17578  17.578

  44.648,12

  17

  Neamț

  Vânătorii Neamț

  Urzica I. Vasile

  62

  785/86

  Faneata

  Extravilan

  52020


  52020

  2700  130

  330,20

  18

  Neamț

  Vânătorii Neamț

  Proprietar neidentificat*)

  63

  785

  Faneata

  Extravilan
  4190  4.190

  10.642,60

  19

  Neamț

  Vânătorii Neamț

  Urzica Ionut, Urzica Marius-Vasile

  62

  785/86

  Faneata

  Extravilan

  52021


  52021

  2700  24

  60,96

  20

  Neamț

  Vânătorii Neamț

  Proprietar neidentificat*)

  50

  595

  Neproductiv

  Extravilan
  34  34

  53,72

  21

  Neamț

  Vânătorii Neamț

  Proprietar neidentificat*)

  64

  795

  Faneata

  Extravilan
  3524  3.524

  8.950,96

  22

  Neamț

  Vânătorii Neamț

  Proprietar neidentificat*)

  64

  795

  Faneata

  Extravilan
  4190  4.190

  10.642,60

  23

  Neamț

  Vânătorii Neamț

  Urzica Ionut, Urzica Marius-Vasile

  62

  785/86

  Faneata

  Extravilan

  52021


  52021

  2700  25

  63,50

  24

  Neamț

  Vânătorii Neamț

  Proprietar neidentificat*)

  66

  811

  Faneata

  Extravilan
  41724  42.724

  108.518,96

  25

  Neamț

  Vânătorii Neamț

  Orașul Târgu Neamț - domeniul privat

  67

  818

  Pasune

  Extravilan

  50699


  50699

  919407  21.955

  55.765,70

  26

  Neamț

  Vânătorii Neamț

  Proprietar neidentificat*)

  67

  818

  Pasune

  Extravilan
  6892  6.892

  17.505,68

  27

  Neamț

  Vânătorii Neamț

  Proprietar neidentificat*)

  67

  816

  Pasune

  Extravilan
  3695  3.695

  9.385,30

  28

  Neamț

  Vânătorii Neamț

  Mănăstirea Agapia - domeniul privat


  180/1

  Pasune

  Extravilan

  52462


  52462

  1103631  65.893

  167.368,22

  29

  Neamț

  Vânătorii Neamț

  Mănăstirea Văratec - domeniul privat

  5

  180/1, 193/1

  Pasune

  Extravilan

  52439


  52439

  183213  24.001

  60.962,54

  30

  Neamț

  Vânătorii Neamț

  Proprietar neidentificat*)

  62

  786

  Faneata

  Extravilan
  150000  126

  320,04

  31

  Neamț

  Vânătorii Neamț

  Proprietar neidentificat*)

  58

  733

  Faneata

  Extravilan
  15894  15.894

  40.370,76

  32

  Neamț

  Vânătorii Neamț

  Proprietar neidentificat*)

  59

  752

  Faneata

  Extravilan
  1868  1.868

  4.744,72

  33

  Neamț

  Vânătorii Neamț

  Proprietar neidentificat*)

  59

  754

  Faneata

  Extravilan
  3464  3.464

  8.798,56

  34

  Neamț

  Vânătorii Neamț

  Proprietar neidentificat*)

  59

  753

  Faneata

  Extravilan
  5690  5.690

  14.452,60

  35

  Neamț

  Vânătorii Neamț

  Proprietar neidentificat*)

  59

  754

  Pasune

  Extravilan
  8142  25.725

  65.341,50

  36

  Neamț

  Vânătorii Neamț

  Proprietar neidentificat*)

  50

  595

  Neproductiv

  Extravilan
  519  519

  820,02

  37

  Neamț

  Vânătorii Neamț

  Proprietar neidentificat*)

  50

  595

  Neproductiv

  Extravilan
  3260  3.260

  5.150,80

  38

  Neamț

  Vânătorii Neamț

  Proprietar neidentificat*)

  50

  595

  Neproductiv

  Extravilan
  1000  8

  12,64

  39

  Neamț

  Vânătorii Neamț

  Comuna Vânătorii Neamț - domeniul privat  Pasune

  Extravilan

  50057


  50057

  8379  2.682

  6.812,28

  40

  Neamț

  Vânătorii Neamț

  Sc Steflucil Srl  Curți constructii

  Extravilan

  50262


  50262

  31305  2.649

  10.860,90

  41

  Neamț

  Vânătorii Neamț

  Sc King's Pub Srl( fosta Sc Cassy Serv Srl)  Arabil

  Extravilan

  50753


  50753

  3672  1.399

  4.420,84

  42

  Neamț

  Vânătorii Neamț

  Mosu Constantin

  44

  478/13

  Pasune

  Intravilan

  52683


  52683

  3050  1.157

  38.285,13

  43

  Neamț

  Vânătorii Neamț

  Proprietar neidentificat*)

  44

  476

  Pasune

  Extravilan
  4262  4.262

  10.825,48

  44

  Neamț

  Vânătorii Neamț

  Proprietar neidentificat*)

  44

  473

  Pasune

  Extravilan
  5674  5.674

  14.411,96

  45

  Neamț

  Vânătorii Neamț

  Proprietar neidentificat*)

  48

  590

  Pasune

  Intravilan
  1000  97

  3.209,73

  46

  Neamț

  Vânătorii Neamț

  Proprietar neidentificat*)

  48

  590

  Pasune

  Intravilan
  1000  391

  12.938,19

  47

  Neamț

  Vânătorii Neamț

  Birbila Robert Constantin  Pasune

  Intravilan

  51996


  51996

  2700  25

  827,25

  48

  Neamț

  Vânătorii Neamț

  Proprietar neidentificat*)

  48

  591

  Arabil

  Intravilan
  2462  2.462

  81.467,58

  49

  Neamț

  Vânătorii Neamț

  Ursache Constantin, Ursache Maria  Pasune

  Intravilan

  51434


  51434

  3506  197

  6.518,73

  50

  Neamț

  Târgu Neamț

  Stolniceanu Liliana, Stolniceanu Ionel

  33

  439/40

  Arabil

  Extravilan

  54971


  54971

  4000  217

  672,70

  51

  Neamț

  Târgu Neamț

  Proprietar neidentificat*)

  33

  439

  Arabil

  Extravilan
  1262  76

  235,60

  52

  Neamț

  Târgu Neamț

  Roșu Ștefan

  36

  466/41

  Arabil

  Extravilan

  55320


  55320

  4000  310

  961,00

  53

  Neamț

  Târgu Neamț

  Vasiliu Adrian

  33

  439

  Arabil

  Extravilan

  1180


  1180

  4800  708

  2.194,80

  54

  Neamț

  Târgu Neamț

  Proprietar neidentificat*)

  33

  439

  Arabil

  Extravilan
  9392  1.614

  5.003,40

  55

  Neamț

  Târgu Neamț

  Proprietar neidentificat*)

  33

  439

  Arabil

  Extravilan
  6863  966

  2.994,60

  56

  Neamț

  Târgu Neamț

  Proprietar neidentificat*)

  33

  439

  Arabil

  Extravilan
  6411  1.006

  3.118,60

  57

  Neamț

  Târgu Neamț

  Popa Ioan, Popa Ecaterina

  33

  439/4

  Arabil

  Extravilan

  53928


  53928

  1253  246

  762,60

  58

  Neamț

  Târgu Neamț

  Irimia Isache

  33

  439

  Arabil

  Extravilan
  10086  2.062

  6.392,20

  59

  Neamț

  Târgu Neamț

  Stan Constantin

  33

  439/5

  Arabil

  Extravilan

  52857


  52857

  5900  1.248

  3.868,80

  60

  Neamț

  Târgu Neamț

  Stan Gheorghe

  33

  439

  Arabil

  Extravilan
  8910  1.941

  6.017,10

  61

  Neamț

  Târgu Neamț

  Proprietar neidentificat*)

  33

  439

  Arabil

  Extravilan
  7420  1.621

  5.025,10

  62

  Neamț

  Târgu Neamț

  Proprietar neidentificat*)

  33

  439

  Arabil

  Extravilan
  2625  540

  1.674,00

  63

  Neamț

  Târgu Neamț

  Stan Gheorghe, Stan Elena

  33

  439

  Arabil

  Extravilan

  752


  752

  11016  2.466

  7.644,60

  64

  Neamț

  Târgu Neamț

  Stan Gheorghe, Stan Elena

  33

  438

  Arabil

  Extravilan

  753


  753

  11016  1.456

  4.513,60

  65

  Neamț

  Târgu Neamț

  Chelaru Ion

  33

  438

  Arabil

  Extravilan
  3727  848

  2.628,80

  66

  Neamț

  Târgu Neamț

  Enea Gh. Ion

  33

  438

  Arabil

  Extravilan
  6455  1.355

  4.200,50

  67

  Neamț

  Târgu Neamț

  Enea T. Gheorghe

  33

  438

  Arabil

  Extravilan
  4070  887

  2.749,70

  68

  Neamț

  Târgu Neamț

  Mosor V. Vasile

  33

  438

  Arabil

  Extravilan
  2683  574

  1.779,40

  69

  Neamț

  Târgu Neamț

  Fumulescu Neculai

  33

  439/5

  Arabil

  Extravilan
  2319  471

  1.460,10

  70

  Neamț

  Târgu Neamț

  Huma Lucia, Huma Constantin

  33

  439/7

  Arabil

  Extravilan

  52234


  52234

  4500  960

  2.976,00

  71

  Neamț

  Târgu Neamț

  Petrica Paraschiva

  33

  439

  Arabil

  Extravilan
  2758  677

  2.098,70

  72

  Neamț

  Târgu Neamț

  Moștenitor defunct Asavinei Constantin

  33

  439

  Arabil

  Extravilan
  2924  650

  2.015,00

  73

  Neamț

  Târgu Neamț

  Mosneagu Elena

  33

  20/1, 20/2

  Arabil

  Extravilan

  54821


  54821

  3300  673

  2.086,30

  74

  Neamț

  Târgu Neamț

  Chirila Maria

  33

  439

  Arabil

  Extravilan
  8318  1.920

  5.952,00

  75

  Neamț

  Târgu Neamț

  Bocanet Maria, Bocanet Emil

  33

  439

  Arabil

  Extravilan
  7370  1.680

  5.208,00

  76

  Neamț

  Târgu Neamț

  Bocanet Mihai

  33

  439

  Arabil

  Extravilan
  1708  417

  1.292,70

  77

  Neamț

  Târgu Neamț

  Bocanet Emil

  33

  439

  Arabil

  Extravilan
  3487  841

  2.607,10

  78

  Neamț

  Târgu Neamț

  Bocanet Vasile

  33

  439

  Arabil

  Extravilan
  5933  1.493

  4.628,30

  79

  Neamț

  Târgu Neamț

  Bocanet Emil

  33

  439/23

  Arabil

  Extravilan

  56503


  56503

  3700  761

  2.359,10

  80

  Neamț

  Târgu Neamț

  Ghindaoanu Vintila

  33

  439

  Arabil

  Extravilan
  5720  1.335

  4.138,50

  81

  Neamț

  Târgu Neamț

  Moștenitor defunct Pistriceanu Elena

  33

  439

  Arabil

  Extravilan
  4778  1.166

  3.614,60

  82

  Neamț

  Târgu Neamț

  Proprietar neidentificat*)

  33

  439

  Arabil

  Extravilan
  1774  394

  1.221,40

  83

  Neamț

  Târgu Neamț

  Munteanu Elena

  33

  439

  Arabil

  Extravilan
  3162  642

  1.990,20

  84

  Neamț

  Târgu Neamț

  David P. Gheorghe

  33

  439

  Arabil

  Extravilan
  3003  654

  2.027,40

  85

  Neamț

  Târgu Neamț

  Bocanet Constantin

  33

  439

  Arabil

  Extravilan
  6542  1.379

  4.274,90

  86

  Neamț

  Târgu Neamț

  Matei Ruxandra

  33

  439

  Arabil

  Extravilan
  2625  546

  1.692,60

  87

  Neamț

  Târgu Neamț

  David Petrea

  33

  439

  Arabil

  Extravilan
  4925  1.039

  3.220,90

  88

  Neamț

  Târgu Neamț

  Proprietar neidentificat*)

  33

  439

  Arabil

  Extravilan
  20485  3.957

  12.266,70

  89

  Neamț

  Târgu Neamț

  Parohia Sf Nicolae Humulești - domeniul privat

  33

  439

  Arabil

  Extravilan
  21887  3.333

  10.332,30

  90

  Neamț

  Târgu Neamț

  Pasalau Vasile

  33

  439

  Arabil

  Extravilan
  2920  408

  1.264,80

  91

  Neamț

  Târgu Neamț

  Pasalau Vasile

  33

  2A/4

  Arabil

  Extravilan
  3144  537

  1.664,70

  92

  Neamț

  Târgu Neamț

  Ciocirlan Dumitru

  33

  439

  Arabil

  Extravilan

  53629


  53629

  14100  1.649

  5.111,90

  93

  Neamț

  Târgu Neamț

  Ciocirlan Dumitru

  33

  439

  Arabil

  Extravilan
  6300  590

  1.829,00

  94

  Neamț

  Târgu Neamț

  Ailioaiei Neculai

  33

  439

  Arabil

  Extravilan
  3200  358

  1.109,80

  95

  Neamț

  Târgu Neamț

  Butnariu Elena

  33

  439/41

  Arabil

  Extravilan

  52354


  52354

  12400  1.410

  4.371,00

  96

  Neamț

  Târgu Neamț

  Moștenitor defunct Grosaru I. Ioan

  33

  3/162

  Arabil

  Extravilan
  12610  1.519

  4.708,90

  97

  Neamț

  Târgu Neamț

  Anton Maria

  33

  439/43

  Arabil

  Extravilan

  55236


  55236

  8559  1.265

  3.921,50

  98

  Neamț

  Târgu Neamț

  Rogoz Vasile

  33


  Arabil

  Extravilan
  2154  340

  1.054,00

  99

  Neamț

  Târgu Neamț

  Andrusca C. Vasile

  33


  Arabil

  Extravilan
  4690  508

  1.574,80

  100

  Neamț

  Târgu Neamț

  Ghiba Daniel, Ghiba Traian

  33


  Arabil

  Extravilan
  3600  416

  1.289,60

  101

  Neamț

  Târgu Neamț

  Maftei Ștefan

  33

  2A/137

  Arabil

  Extravilan
  2200  245

  759,50

  102

  Neamț

  Târgu Neamț

  Proprietar neidentificat*)

  33


  Arabil

  Extravilan
  1063  196

  607,60

  103

  Neamț

  Târgu Neamț

  Proprietar neidentificat*)

  33


  Arabil

  Extravilan
  2082  250

  775,00

  104

  Neamț

  Târgu Neamț

  Proprietar neidentificat*)

  33


  Arabil

  Extravilan
  2623  198

  613,80

  105

  Neamț

  Târgu Neamț

  Proprietar neidentificat*)

  33


  Arabil

  Extravilan
  2635  129

  399,90

  106

  Neamț

  Târgu Neamț

  Rosu Maria

  33

  2A/9

  Arabil

  Extravilan
  3510  314

  973,40

  107

  Neamț

  Târgu Neamț

  Bisericeanu Constantin

  33

  A3/44

  Arabil

  Extravilan
  2590  294

  911,40

  108

  Neamț

  Târgu Neamț

  Savina Neculai, Savina Iuliana

  33

  438/54

  Arabil

  Extravilan

  55024


  55024

  5400  362

  1.122,20

  109

  Neamț

  Târgu Neamț

  Proprietar neidentificat*)

  33

  438

  Arabil

  Extravilan
  39290  1.008

  3.124,80

  110

  Neamț

  Târgu Neamț

  Strugaru Maria-Carmen, Strugaru Tiberiu

  33


  Arabil

  Extravilan

  54544


  54544

  3600  54

  167,40

  111

  Neamț

  Târgu Neamț

  Dediu Vasile-Virgil

  27

  1118/1,2,3

  Arabil

  Extravilan

  53607


  53607

  6924  300

  930,00

  112

  Neamț

  Târgu Neamț

  Dediu Virgil

  27

  1118

  Arabil

  Extravilan
  424  377

  1.168,70

  113

  Neamț

  Târgu Neamț

  Heriu Elena

  27

  436/100

  Arabil

  Extravilan
  2212  394

  1.221,40

  114

  Neamț

  Târgu Neamț

  Heriu Vasile Iustian, Heriu Constanta Gianina

  27

  1118

  Arabil

  Extravilan

  53838


  53838

  1325  346

  1.072,60

  115

  Neamț

  Târgu Neamț

  Heriu Vasile Iustian, Heriu Constanta Gianina

  27

  118

  Arabil

  Extravilan

  53840


  53840

  1072  324

  1.004,40

  116

  Neamț

  Târgu Neamț

  David Pavel

  27

  118

  Arabil

  Extravilan

  53608


  53608

  2629  1.004

  3.112,40

  117

  Neamț

  Târgu Neamț

  Dulama Gheorghe

  27

  118

  Arabil

  Extravilan
  7206  4.462

  13.832,20

  118

  Neamț

  Târgu Neamț

  Rusu Eugen, Rusu Elena

  27

  118

  Arabil

  Extravilan

  52163


  52163

  4302  3.242

  10.050,20

  119

  Neamț

  Târgu Neamț

  Rusu Eugen, Rusu Elena

  27

  118

  Arabil

  Extravilan

  52184


  52184

  4698  789

  2.445,90

  120

  Neamț

  Târgu Neamț

  Rosu T. Neculai

  27


  Arabil

  Extravilan
  3482  1.688

  5.232,80


  105


  19.146,00

  121

  Neamț

  Târgu Neamț

  Cozma Fanica, Popa Dumitrita

  32

  107/1

  Arabil

  Extravilan

  53233


  53233

  4564  487

  1.509,70

  122

  Neamț

  Târgu Neamț

  Cozma Fanica, Popa Dumitrita

  27

  1126/1

  Arabil

  Extravilan

  53264


  53264

  2636  1.747

  5.415,70

  123

  Neamț

  Târgu Neamț

  Enea Irina, Enea Ioan

  27


  Arabil

  Extravilan
  5590  1.206

  3.738,60

  124

  Neamț

  Târgu Neamț

  Enea Irina, Enea Ioan

  27


  Arabil

  Intravilan

  53327


  53327

  1550  1.195

  41.490,40

  125

  Neamț

  Târgu Neamț

  Marian Gheorghe

  27


  Arabil

  Extravilan
  560  229

  709,90

  126

  Neamț

  Târgu Neamț

  Proprietar neidentificat*)

  27


  Arabil

  Extravilan
  485  438

  1.357,80

  127

  Neamț

  Târgu Neamț

  Nevel Aglaia

  27


  Arabil

  Extravilan
  1300  299

  926,90

  128

  Neamț

  Târgu Neamț

  Proprietar neidentificat*)

  27


  Arabil

  Extravilan
  495  458

  1.419,80

  129

  Neamț

  Târgu Neamț

  Murariu Cristinel, Murariu Cristina

  28

  302/21

  Curți constructii

  Intravilan

  55428


  55428

  4900  1.728

  74.995,20

  198  582.714,00

  157  68.952,00

  26  11.419,00

  10  4.392,00


  198


  180.518,00

  130

  Neamț

  Târgu Neamț

  Proprietar neidentificat*)  Arabil

  Intravilan
  8033  1.456

  278.905,76

  131

  Neamț

  Târgu Neamț

  Alucai Mihai Decebal

  27

  1133/1

  Arabil

  Intravilan

  54626


  54626

  900  44

  31.248,00

  132

  Neamț

  Târgu Neamț

  Ababei Maria Daniela

  27

  1134/1

  Curți constructii

  Intravilan

  56562


  56562

  6400  30

  1.302,00


  17


  3.100,00

  133

  Neamț

  Târgu Neamț

  Proprietar neidentificat*)  Arabil

  Intravilan
  1300  604

  20.970,88

  134

  Neamț

  Târgu Neamț

  Cojocaru Il. Ioan


  A3/71

  Arabil

  Intravilan
  3768  9

  312,48

  135

  Neamț

  Târgu Neamț

  David Dorina, David Constantin  Arabil

  Intravilan

  50868


  50868

  900  234

  8.124,48

  52  30.688,00


  67


  61.084,00

  136

  Neamț

  Târgu Neamț

  Butnaru Anton  Arabil

  Extravilan
  2977  45

  139,50

  137

  Neamț

  Târgu Neamț

  Lupu Varvara


  A3/122

  Arabil

  Extravilan
  4807  299

  926,90

  138

  Neamț

  Târgu Neamț

  Ungureanu IL. Ioan  Arabil

  Extravilan
  4468  471

  1.460,10

  139

  Neamț

  Târgu Neamț

  Cojocaru IL. Ion  Arabil

  Intravilan
  1000  376

  13.054,72

  140

  Neamț

  Târgu Neamț

  Humulescu Gavril, Humulescu Gabriela  Arabil

  Extravilan

  53024


  53024

  1570  520

  1.612,00

  141

  Neamț

  Târgu Neamț

  Cojocaru IL. Ion  Arabil

  Extravilan
  1000  478

  1.481,80

  142

  Neamț

  Târgu Neamț

  Cojocaru Ecaterina  Arabil

  Extravilan

  54655


  54655

  3600  508

  1.574,80

  143

  Neamț

  Târgu Neamț

  Manoliu Pavel, Manoliu Mihaela  Arabil

  Extravilan

  51617


  51617

  3600  644

  1.996,40

  144

  Neamț

  Târgu Neamț

  Apetrei Dumitru


  2A/23

  Arabil

  Extravilan
  8016  681

  2.111,10

  145

  Neamț

  Târgu Neamț

  Irimia Mihai, Irimia Maria  Arabil

  Extravilan

  53062


  53062

  6600  559

  1.732,90

  146

  Neamț

  Târgu Neamț

  Apetrei I Constantin


  2A/13

  Arabil

  Extravilan
  9892  945

  2.929,50

  147

  Neamț

  Târgu Neamț

  Ioan Claudiu Constantin, Ioan Aurelia  Arabil

  Extravilan

  51023


  51023

  7200  612

  1.897,20

  148

  Neamț

  Târgu Neamț

  Ioan Claudiu - Constantin  Arabil

  Extravilan

  54672


  54672

  2900  247

  765,70

  149

  Neamț

  Târgu Neamț

  Cotfasa Maria, Cotfasa Vasile  Arabil

  Extravilan

  53224


  53224

  7200  615

  1.906,50

  150

  Neamț

  Târgu Neamț

  Bumbea Elisabeta


  2B/23

  Arabil

  Extravilan
  2700  233

  722,30

  151

  Neamț

  Târgu Neamț

  Proprietar neidentificat*)  Arabil

  Extravilan
  2700  232

  719,20

  152

  Neamț

  Târgu Neamț

  Moștenitor defunct Tibeica Ruxandra


  2A/174

  Arabil

  Extravilan
  3608  310

  961,00

  153

  Neamț

  Târgu Neamț

  Cojocaru Vasile


  2A/10

  Arabil

  Extravilan
  2067  180

  558,00

  154

  Neamț

  Târgu Neamț

  Pucaloaia Anca - Iuliana

  29

  382/41

  Arabil

  Extravilan

  56091


  56091

  3600  309

  957,90

  155

  Neamț

  Târgu Neamț

  Andriescu Ioan


  A3/B

  Arabil

  Extravilan
  6121  521

  1.615,10

  156

  Neamț

  Târgu Neamț

  Cojocariu Mihai, Cojocariu Elena, Cojocariu Gheorghe, Cojocariu Ioan, Cojocariu Vasile

  29

  382/37

  Arabil

  Extravilan

  54929


  54929

  9000  779

  2.414,90

  157

  Neamț

  Târgu Neamț

  Aiacoboaiei Constantin


  2A/1

  Arabil

  Extravilan
  3600  313

  970,30

  158

  Neamț

  Târgu Neamț

  Dolhescu Vasile, Dolhescu Maria

  29

  382/39

  Arabil

  Extravilan

  54418


  54418

  1800  157

  486,70

  159

  Neamț

  Târgu Neamț

  Petrica Vasile


  A7/45

  Arabil

  Extravilan
  1144  104

  322,40

  160

  Neamț

  Târgu Neamț

  Apostol Gheorghe


  2A/135

  Arabil

  Extravilan
  5405  471

  1.460,10

  161

  Neamț

  Târgu Neamț

  Humulescu Ion  Arabil

  Extravilan
  3612  315

  976,50

  162

  Neamț

  Târgu Neamț

  Apostol Petru


  2A/16

  Arabil

  Extravilan
  3034  267

  827,70

  163

  Neamț

  Târgu Neamț

  Alui-Gheorghe Mihai, Alui-Gheorghe Iustina-Marilena

  29

  382/43

  Arabil

  Extravilan

  56087


  56087

  5400  472

  1.463,20

  164

  Neamț

  Târgu Neamț

  Alui-Gheorghe Mihai, Alui-Gheorghe Iustina-Marilena

  29

  382/44

  Arabil

  Extravilan

  56088


  56088

  2250  393

  1.218,30

  165

  Neamț

  Târgu Neamț

  Birlira Ion  Arabil

  Extravilan
  4200  359

  1.112,90

  166

  Neamț

  Târgu Neamț

  Bocanet Constantin, Bocanet Maria  Arabil

  Extravilan

  54076


  54076

  3600  315

  976,50

  167

  Neamț

  Târgu Neamț

  Bocanet Constantin, Bocanet Maria  Arabil

  Extravilan

  54076


  54076

  3600  4

  12,40

  168

  Neamț

  Târgu Neamț

  Muraru Aspazia


  2A/9

  Arabil

  Extravilan
  7932  722

  2.238,20

  169

  Neamț

  Târgu Neamț

  Muraru Aspazia


  2A/9

  Arabil

  Extravilan
  7932  12

  37,20

  170

  Neamț

  Târgu Neamț

  Macinica Petru  Arabil

  Extravilan
  4958  250

  775,00

  171

  Neamț

  Târgu Neamț

  Macinica Petru  Arabil

  Extravilan
  4958  7

  21,70

  172

  Neamț

  Târgu Neamț

  Dolhescu Stefan Claudiu, Dolhescu Andreea  Arabil

  Extravilan

  52880


  52880

  3600  637

  1.974,70

  173

  Neamț

  Târgu Neamț

  Dolhescu Stefan Claudiu, Dolhescu Andreea  Arabil

  Extravilan

  52880


  52880

  3600  21

  65,10

  174

  Neamț

  Târgu Neamț

  Lungu Elena


  A3/35

  Arabil

  Extravilan
  5860  384

  1.190,40

  175

  Neamț

  Târgu Neamț

  Lungu Elena


  A3/35

  Arabil

  Extravilan
  5860  12

  37,20

  176

  Neamț

  Târgu Neamț

  Rosu Neculai


  A3/170

  Arabil

  Extravilan
  7585  619

  1.918,90

  177

  Neamț

  Târgu Neamț

  Rosu Neculai


  A3/170

  Arabil

  Extravilan
  7585  11

  34,10

  178

  Neamț

  Târgu Neamț

  Petrica Ion  Arabil

  Extravilan
  936  380

  1.178,00

  179

  Neamț

  Târgu Neamț

  Stan I. Ioan


  A7/6

  Arabil

  Extravilan
  3500  1.826

  5.660,60

  180

  Neamț

  Târgu Neamț

  Diaconu Dora  Arabil

  Extravilan

  52855


  52855

  7200  3.685

  11.423,50

  181

  Neamț

  Târgu Neamț

  Nechita Marius Bogdan, Nechita Elena Simona  Arabil

  Extravilan

  54079


  54079

  7200  3.558

  11.029,80

  182

  Neamț

  Târgu Neamț

  Moștenitor defunct Rusu Maria


  A3/241

  Arabil

  Extravilan
  3822  1.701

  5.273,10

  183

  Neamț

  Târgu Neamț

  Mosor Stefan Ion


  2A/80

  Arabil

  Extravilan
  3595  1.719

  5.328,90

  184

  Neamț

  Târgu Neamț

  Apostol Ion


  2A/17

  Arabil

  Extravilan
  2592  1.154

  3.577,40

  185

  Neamț

  Târgu Neamț

  Marian C. Petru


  A3/128

  Arabil

  Extravilan
  4995  1.994

  6.181,40

  186

  Neamț

  Târgu Neamț

  Stan I. Ion


  A7/16

  Arabil

  Extravilan
  4072  1.558

  4.829,80

  187

  Neamț

  Târgu Neamț

  Rosu I. Vasile  Arabil

  Extravilan
  3616  1.350

  4.185,00

  188

  Neamț

  Târgu Neamț

  Maxim Zinica


  A3/283

  Arabil

  Extravilan
  3970  1.459

  4.522,90

  189

  Neamț

  Târgu Neamț

  Alui Gheorghe  Arabil

  Extravilan
  5550  1.982

  6.144,20

  190

  Neamț

  Târgu Neamț

  Mosor Vasile  Arabil

  Extravilan
  4300  1.708

  5.294,80

  191

  Neamț

  Târgu Neamț

  Ungureanu Gh. Gavril


  2A/180

  Arabil

  Extravilan
  3747  1.411

  4.374,10

  192

  Neamț

  Târgu Neamț

  Ungureanu Ioan


  A3/122

  Arabil

  Extravilan
  3570  1.396

  4.327,60

  193

  Neamț

  Târgu Neamț

  Sandu Dumitru


  2A/15

  Arabil

  Extravilan
  10250  4.124

  12.784,40

  194

  Neamț

  Târgu Neamț

  Apetrei I. Vasile  Arabil

  Extravilan
  1345  550

  1.705,00

  195

  Neamț

  Târgu Neamț

  Moștenitor defunct Ungureanu Dumitru


  A3/223

  Arabil

  Extravilan
  7045  2.901

  8.993,10

  196

  Neamț

  Târgu Neamț

  Cucos Maria


  2A/6

  Arabil

  Extravilan
  5229  2.192

  6.795,20

  197

  Neamț

  Târgu Neamț

  Pasalau I. Ioan


  2A/4

  Arabil

  Extravilan
  10297  4.257

  13.196,70

  198

  Neamț

  Târgu Neamț

  Moștenitor defunct Rosu D. Maria


  A3/180

  Arabil

  Extravilan
  6964  2.744

  8.506,40

  199

  Neamț

  Târgu Neamț

  Trasnea Gheorghe


  2A/1

  Arabil

  Extravilan
  3497  1.338

  4.147,80

  200

  Neamț

  Târgu Neamț

  Rosu V. Vasile  Arabil

  Extravilan
  3510  1.316

  4.079,60

  201

  Neamț

  Târgu Neamț

  Avadani Pavel


  2A/4

  Arabil

  Extravilan
  7043  2.590

  8.029,00

  202

  Neamț

  Târgu Neamț

  Moștenitor defunct Cozma V. Neculai, Cozma V. Vasile


  A3/63, 2A/2

  Arabil

  Extravilan
  7068  2.574

  7.979,40

  203

  Neamț

  Târgu Neamț

  Gradinara Vasile  Arabil

  Extravilan
  1750  614

  1.903,40

  204

  Neamț

  Târgu Neamț

  Lacatusu Elena  Arabil

  Extravilan
  1750  602

  1.866,20

  205

  Neamț

  Târgu Neamț

  Horia Cloșca


  2A10

  Arabil

  Extravilan
  8365  2.748

  8.518,80

  206

  Neamț

  Târgu Neamț

  Lacatusu Vasile


  2A/2

  Arabil

  Extravilan
  7200  2.155

  6.680,50

  207

  Neamț

  Târgu Neamț

  State C. Ioan


  2A/12

  Arabil

  Extravilan
  5347  1.434

  4.445,40

  208

  Neamț

  Târgu Neamț

  Stamate Natalia  Arabil

  Extravilan
  2238  540

  1.674,00

  209

  Neamț

  Târgu Neamț

  Amatasoie Mihai  Arabil

  Extravilan
  2627  590

  1.829,00

  210

  Neamț

  Târgu Neamț

  State I. Ioan


  A3/183

  Arabil

  Extravilan
  5260  1.058

  3.279,80

  211

  Neamț

  Târgu Neamț

  Teodorescu Vasile


  A3/183

  Arabil

  Extravilan
  2080  471

  1.460,10

  212

  Neamț

  Târgu Neamț

  Teodorescu Gheorghe  Arabil

  Extravilan
  817  294

  911,40

  213

  Neamț

  Târgu Neamț

  Vartic Vasile

  29

  382

  Arabil

  Extravilan
  360  261

  809,10

  214

  Neamț

  Târgu Neamț

  Teodorescu Katalin, Teodorescu Kati-Ramona

  29

  382/34

  Arabil

  Extravilan

  56397


  56397

  1800  266

  824,60

  215

  Neamț

  Târgu Neamț

  Sechelariu Ioan, Sechelariu Dorina

  29

  382/35

  Arabil

  Extravilan

  52867


  52867

  9000  1.071

  3.320,10

  216

  Neamț

  Târgu Neamț

  Olara Petria

  29

  382

  Arabil

  Extravilan
  4347  130

  403,00

  217

  Neamț

  Târgu Neamț

  Cojocaru D. Ion

  29

  382

  Arabil

  Extravilan
  16615  689

  2.135,90

  218

  Neamț

  Târgu Neamț

  Proprietar neidentificat*)

  28

  380

  Arabil

  Extravilan
  66330  3.684

  11.420,40

  219

  Neamț

  Târgu Neamț

  Amariei Constantin

  28

  380/35

  Arabil

  Extravilan
  4050  523

  1.621,30

  220

  Neamț

  Târgu Neamț

  Atomei Irimia

  28

  380/35A

  Arabil

  Extravilan
  1779  238

  737,80

  221

  Neamț

  Târgu Neamț

  Gusavan Gheorghe

  28

  380/36

  Arabil

  Extravilan
  2270  312

  967,20

  222

  Neamț

  Târgu Neamț

  Salomia Casandra

  28

  380/37

  Arabil

  Extravilan
  3554  508

  1.574,80

  223

  Neamț

  Târgu Neamț

  Moștenitor defunct Barbu Gheorghe

  28

  380/38

  Arabil

  Extravilan
  4442  670

  2.077,00

  224

  Neamț

  Târgu Neamț

  Proprietar neidentificat*)

  28

  380/39

  Arabil

  Extravilan
  1776  279

  864,90

  225

  Neamț

  Târgu Neamț

  Ursache Gh. Maria

  28

  380/40

  Arabil

  Extravilan
  6020  427

  1.323,70

  226

  Neamț

  Târgu Neamț

  Ababei Maria-Daniela

  28

  380/40, 380/38A

  Arabil

  Extravilan

  56665


  56665

  4500  759

  2.352,90

  227

  Neamț

  Târgu Neamț

  Vrincianu Mihaita

  28

  380/40, 380/38A

  Arabil

  Extravilan

  56666


  56666

  4500  757

  2.346,70

  228

  Neamț

  Târgu Neamț

  Robu Gheorghe

  28

  380/43

  Arabil

  Extravilan
  3200  481

  1.491,10

  229

  Neamț

  Târgu Neamț

  Rosu Gheorghe, Rosu Ana

  28

  43/1

  Arabil

  Extravilan

  55798


  55798

  7200  1.370

  4.247,00

  230

  Neamț

  Târgu Neamț

  Rosu Constantin

  28

  380/45

  Arabil

  Extravilan
  975  813

  2.520,30

  231

  Neamț

  Târgu Neamț

  Maxim Neculai

  28

  380/46

  Arabil

  Extravilan
  2618  1.109

  3.437,90

  232

  Neamț

  Târgu Neamț

  Manea Ion

  28

  380/47

  Arabil

  Extravilan
  4252  993

  3.078,30

  233

  Neamț

  Târgu Neamț

  Moștenitor defunct Cojocaru I. Constantin

  28

  380/48

  Arabil

  Extravilan
  8763  1.537

  4.764,70

  234

  Neamț

  Târgu Neamț

  Antoniu D.Ticu

  28

  380/49

  Arabil

  Extravilan
  5324  921

  2.855,10

  235

  Neamț

  Târgu Neamț

  Irimia Gheorghe

  28

  380/50

  Arabil

  Extravilan
  5534  948

  2.938,80

  236

  Neamț

  Târgu Neamț

  Ichim Neculai

  28

  380/51

  Arabil

  Extravilan
  5352  909

  2.817,90

  237

  Neamț

  Târgu Neamț

  Tulbure Elena

  28

  380/52

  Arabil

  Extravilan
  3567  602

  1.866,20

  238

  Neamț

  Târgu Neamț

  Ghinet Ion

  28

  380/53

  Arabil

  Extravilan
  6635  1.114

  3.453,40

  239

  Neamț

  Târgu Neamț

  Vranceanu Ion

  28

  380/54

  Arabil

  Extravilan
  3565  595

  1.844,50

  240

  Neamț

  Târgu Neamț

  Anitei Vasile

  28

  380/55

  Arabil

  Extravilan
  3568  593

  1.838,30

  241

  Neamț

  Târgu Neamț

  Avet Ion

  28

  380/56

  Arabil

  Extravilan
  3572  594

  1.841,40

  242

  Neamț

  Târgu Neamț

  Proprietar neidentificat*)

  28

  380

  Arabil

  Extravilan
  3138  516

  1.599,60

  243

  Neamț

  Târgu Neamț

  State Ioan

  28

  380

  Arabil

  Extravilan
  3328  609

  1.887,90

  244

  Neamț

  Târgu Neamț

  Luca Constantin

  28

  380/61

  Arabil

  Extravilan
  6910  223

  691,30

  245

  Neamț

  Târgu Neamț

  Sechelariu Constantin, Sechelariu Brindusa-Elena

  28

  58/1

  Arabil

  Extravilan

  55995


  55995

  3600  619

  1.918,90

  246

  Neamț

  Târgu Neamț

  Luca Ion  Arabil

  Extravilan
  2638  861

  2.669,10

  247

  Neamț

  Târgu Neamț

  Aconstantinesei Vasile

  28

  380/63

  Arabil

  Extravilan
  5260  1.238

  3.837,80

  248

  Neamț

  Târgu Neamț

  Moștenitor defunct Muraru Gheorghe

  28

  380/64

  Arabil

  Extravilan
  9363  1.547

  4.795,70

  249

  Neamț

  Târgu Neamț

  Bocanet Elena

  28

  380/65

  Arabil

  Extravilan
  4829  715

  2.216,50

  250

  Neamț

  Târgu Neamț

  State Ioan

  28

  380/67

  Arabil

  Extravilan
  5430  891

  2.762,10

  251

  Neamț

  Târgu Neamț

  Proprietar neidentificat*)

  28

  380

  Arabil

  Extravilan
  1810  296

  917,60

  252

  Neamț

  Târgu Neamț

  State Ioan

  28

  380/68

  Arabil

  Extravilan
  4323  717

  2.222,70

  253

  Neamț

  Târgu Neamț

  Rapanu Ana

  28

  380/69

  Arabil

  Extravilan
  10000  1.811

  5.614,10

  254

  Neamț

  Târgu Neamț

  Iacob Gheorghe

  28

  380/70

  Arabil

  Extravilan
  8440  1.415

  4.386,50

  255

  Neamț

  Târgu Neamț

  Iacob Ion

  28

  380/71

  Arabil

  Extravilan
  5182  851

  2.638,10

  256

  Neamț

  Târgu Neamț

  Susan Constantin

  28

  380/73

  Arabil

  Extravilan
  3843  644

  1.996,40

  257

  Neamț

  Târgu Neamț

  Moștenitor defunct Susan Ion

  28

  380/74

  Arabil

  Extravilan
  9084  1.512

  4.687,20

  258

  Neamț

  Târgu Neamț

  Cebotae Elena

  28

  380/75

  Arabil

  Extravilan
  3982  722

  2.238,20

  259

  Neamț

  Târgu Neamț

  Lariu Rusu Maria

  28

  380/76

  Arabil

  Extravilan
  2740  593

  1.838,30

  260

  Neamț

  Târgu Neamț

  State Ioan

  28

  380/77

  Arabil

  Extravilan
  5747  388

  1.202,80

  261

  Neamț

  Târgu Neamț

  Sc BioAgro Srl

  28

  75/1

  Arabil

  Extravilan

  56540


  56540

  3600  621

  1.925,10

  262

  Neamț

  Târgu Neamț

  Lariu Rusu Nicolaie  Arabil

  Extravilan

  54356


  54356

  3600  621

  1.925,10

  263

  Neamț

  Târgu Neamț

  State Ioan

  28

  380/77

  Arabil

  Extravilan
  1180  208

  644,80

  264

  Neamț

  Târgu Neamț

  Sechelariu Constantin, Sechelariu Brindusa-Elena

  28

  380/77

  Arabil

  Extravilan

  56000


  56000

  8400  1.445

  4.479,50

  265

  Neamț

  Târgu Neamț

  State Ioan

  28

  380/80

  Arabil

  Extravilan
  2765  317

  982,70

  266

  Neamț

  Târgu Neamț

  State Ioan

  28

  380/81

  Arabil

  Extravilan
  4895  1.005

  3.115,50

  267

  Neamț

  Târgu Neamț

  Sechelariu Constantin, Sechelariu Brindusa-Elena

  28

  80/1

  Arabil

  Extravilan

  55998


  55998

  4500  779

  2.414,90

  268

  Neamț

  Târgu Neamț

  Cojocaru Vasile

  28

  380/82

  Arabil

  Extravilan
  3380  191

  592,10

  269

  Neamț

  Târgu Neamț

  Arsenie Neculai

  28

  380/83

  Arabil

  Extravilan
  2480  751

  2.328,10

  270

  Neamț

  Târgu Neamț

  Arsenie N. Gheorghe

  28

  380/83A

  Arabil

  Extravilan
  1563  389

  1.205,90

  271

  Neamț

  Târgu Neamț

  Tudora Gheorghe

  28

  380/84

  Arabil

  Extravilan
  8348  1.606

  4.978,60

  272

  Neamț

  Târgu Neamț

  Tudora Vasile

  28

  380/84A

  Arabil

  Extravilan
  9105  1.619

  5.018,90

  273

  Neamț

  Târgu Neamț

  Sasu Elena

  28

  380/86

  Arabil

  Extravilan
  5197  933

  2.892,30

  274

  Neamț

  Târgu Neamț

  Toma Trasnea

  28

  380/87

  Arabil

  Extravilan
  9015  1.636

  5.071,60

  275

  Neamț

  Târgu Neamț

  Ailincai Gheorghe

  28

  380/88

  Arabil

  Extravilan
  2960  541

  1.677,10

  276

  Neamț

  Târgu Neamț

  State Vasile

  28

  380/89

  Arabil

  Extravilan
  5200  945

  2.929,50

  277

  Neamț

  Târgu Neamț

  Ursache Grigore

  28

  380/90

  Arabil

  Extravilan
  14470  2.688

  8.332,80

  278

  Neamț

  Târgu Neamț

  Vranceanu Ioan

  28

  380/91

  Arabil

  Extravilan
  2856  546

  1.692,60

  279

  Neamț

  Târgu Neamț

  Proprietar neidentificat*)

  28

  380/92

  Arabil

  Extravilan
  6142  1.119

  3.468,90

  280

  Neamț

  Târgu Neamț

  Daraban Ana

  28

  380/93

  Arabil

  Extravilan
  4980  930

  2.883,00

  281

  Neamț

  Târgu Neamț

  Aschiopoaie Neculai

  28

  380/94

  Arabil

  Extravilan
  9960  3.060

  9.486,00

  282

  Neamț

  Târgu Neamț

  Mogos Constantin

  28

  380/95

  Arabil

  Extravilan
  9598  2.561

  7.939,10

  283

  Neamț

  Târgu Neamț

  Armanu Ioan

  28

  380/96

  Arabil

  Extravilan
  9456  2.205

  6.835,50

  284

  Neamț

  Târgu Neamț

  Ailioaei Gheorghe

  28

  380/97

  Arabil

  Extravilan
  3874  151

  468,10

  285

  Neamț

  Târgu Neamț

  Pavel Petru

  28

  380/99

  Arabil

  Extravilan
  2847  314

  973,40

  286

  Neamț

  Târgu Neamț

  Cărămidă V. Constantin

  27

  377/48

  Arabil

  Extravilan
  1000  40

  124,00

  287

  Neamț

  Târgu Neamț

  Gheorghiu Mihai

  27

  377/48

  Arabil

  Extravilan
  5210  2.175

  6.742,50

  288

  Neamț

  Târgu Neamț

  Sandu Gh. Vasile

  27

  377/47

  Arabil

  Extravilan
  3828  3.319

  10.288,90

  289

  Neamț

  Târgu Neamț

  Monac Constantin

  27

  377/46

  Arabil

  Extravilan
  5169  5.017

  15.552,70

  290

  Neamț

  Târgu Neamț

  Rosu Gavril

  27

  374/A/5

  Arabil

  Extravilan

  56022


  56022

  5900  5.900

  18.290,00

  291

  Neamț

  Târgu Neamț

  Campeanu Eofrosina

  27

  375/45A

  Arabil

  Extravilan

  55680


  55680

  6300  6.300

  19.530,00

  292

  Neamț

  Târgu Neamț

  Pintea Ion

  27

  377/45

  Arabil

  Extravilan
  6951  6.951

  21.548,10

  293

  Neamț

  Târgu Neamț

  Alui - Gheorghe Mihai

  27

  377

  Arabil

  Extravilan

  53649


  53649

  27174  2.288

  7.092,80

  294

  Neamț

  Târgu Neamț

  Manastirea Varatec - domeniul privat

  43

  500

  Pas une

  Extravilan

  55073


  55073

  920000  55.729

  138.207,92

  295

  Neamț

  Târgu Neamț

  Proprietar neidentificat*)

  41

  98

  Arabil

  Extravilan
  5000  2.773

  8.596,30

  296

  Neamț

  Târgu Neamț

  Proprietar neidentificat*)

  41

  498/1

  Pasune

  Extravilan
  30000  19.911

  49.379,28

  297

  Neamț

  Târgu Neamț

  Proprietar neidentificat*)

  41

  948/1

  Pasune

  Extravilan
  10000  6.836

  16.953,28

  298

  Neamț

  Agapia

  Manastirea Varatic - domeniul privat

  14

  406/1

  Pasune

  Extravilan

  51583


  51583

  434682  45.043

  111.706,64

  299

  Neamț

  Agapia

  Proprietar neidentificat*)

  18

  420

  Pasune

  Extravilan
  10000  245

  607,60

  300

  Neamț

  Agapia

  Irimescu Gh. Gheorghe, Irimescu Gh. Ioan

  18

  419/140-141

  Arabil

  Extravilan
  7800  419

  1.298,90

  301

  Neamț

  Agapia

  Scutatu N.Gheorghe

  18

  419/139

  Arabil

  Extravilan
  3400  487

  1.509,70

  302

  Neamț

  Agapia

  Dedeaga Gh. Gheorghe

  18

  419/138

  Arabil

  Extravilan
  4400  921

  2.855,10

  303

  Neamț

  Agapia

  Petrara Gh. Gheorghe

  18

  419/137

  Arabil

  Extravilan
  4500  1.283

  3.977,30

  304

  Neamț

  Agapia

  Ciubotaru Maria

  18

  419/136

  Arabil

  Extravilan
  5500  1.959

  6.072,90

  305

  Neamț

  Agapia

  Ciucalau Gheorghe

  18

  419/135

  Arabil

  Extravilan