ORDIN nr. 1.736 din 27 iunie 2022privind aprobarea Procedurii de înregistrare, raportare și declarare a operatorilor economici care introduc deșeuri în țară pentru a fi valorificate
EMITENT
 • MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 637 din 28 iunie 2022
  Luând în considerare Referatul de aprobare al Administrației Fondului pentru Mediu nr. 43/ALA din 24.06.2022 privind Procedura de înregistrare, raportare și declarare a operatorilor economici care introduc deșeuri în țară pentru a fi valorificate,
  ținând cont de prevederile art. 7^2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 788/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului Parlamentului European și al Consiliului (CE) nr. 1.013/2006 privind transferul de deșeuri, cu modificările și completările ulterioare, ale art. III din Hotărârea Guvernului nr. 1.265/2021 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 788/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului Parlamentului European și al Consiliului (CE) nr. 1.013/2006 privind transferul de deșeuri,
  în temeiul art. 7^2 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 788/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului Parlamentului European și al Consiliului (CE) nr. 1.013/2006 privind transferul de deșeuri, cu modificările și completările ulterioare, precum și al art. 57 alin. (1), (4) și (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 43/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, cu modificările și completările ulterioare,
  ministrul mediului, apelor și pădurilor emite prezentul ordin.

  Articolul 1

  Se aprobă Procedura de înregistrare, raportare și declarare a operatorilor economici care introduc deșeuri în țară pentru a fi valorificate, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  Administrația Fondului pentru Mediu și Garda Națională de Mediu duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.


  Articolul 3

  Prevederile anexelor nr. 1 și 2 la procedura prevăzută la art. 1 intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentului ordin.


  Articolul 4

  Prevederile anexelor nr. 3 și 4 la procedura prevăzută la art. 1 intră în vigoare la data de 1 iulie 2022.


  Articolul 5

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Ministrul mediului, apelor și pădurilor,
  Tánczos Barna

  București, 27 iunie 2022.
  Nr. 1.736.

  ANEXĂ

  PROCEDURĂ
  de înregistrare, raportare și declarare a operatorilor economici care introduc deșeuri
  în țară pentru a fi valorificate