ORDIN nr. 3.961 din 6 iunie 2022pentru aprobarea procedurii de înscriere în clasa a IX-a a elevilor care au obținut, pe parcursul gimnaziului, premiul I la etapa națională a olimpiadelor școlare organizate și finanțate de Ministerul Educației sau au obținut premiile I, II sau III la competiții internaționale recunoscute de Ministerul Educației, precum și a listei privind corespondența specificului olimpiadei naționale/competiției internaționale cu filiera/profilul/specializarea la care se face înscrierea acestor elevi și a procedurii de înscriere în clasa a IX-a, în anul școlar 2022-2023, a cetățenilor ucraineni cu statut de elevi
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 573 din 10 iunie 2022
  Având în vedere:– prevederile art. 63 alin. (1) lit. e),alin. (3^2) și (3^3) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;– prevederile art. II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 69/2022 pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011 și prorogarea unor termene;– Referatul de aprobare nr. 1.337 din 3.06.2022 a proiectului de Ordin privind aprobarea procedurii de înscriere în clasa a IX-a a elevilor care au obținut, pe parcursul gimnaziului, premiul I la etapa națională a olimpiadelor școlare organizate și finanțate de Ministerul Educației sau au obținut premiile I, II sau III la competiții internaționale recunoscute de Ministerul Educației, precum și a listei privind corespondența specificului olimpiadei naționale/competiției internaționale cu filiera/profilul/specializarea la care se face înscrierea acestor elevi și a procedurii de înscriere în clasa a IX-a, în anul școlar 2022-2023, a cetățenilor ucraineni cu statut de elevi,
  în temeiul prevederilor art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, cu modificările și completările ulterioare,
  ministrul educației emite prezentul ordin.

  Articolul 1

  Se aprobă procedura de înscriere în clasa a IX-a a elevilor care au obținut, pe parcursul gimnaziului, premiul I la etapa națională a olimpiadelor școlare organizate și finanțate de Ministerul Educației sau au obținut premiile I, II sau III la competiții internaționale recunoscute de Ministerul Educației, prevăzută în anexa nr. 1.


  Articolul 2

  Se aprobă lista privind corespondența specificului olimpiadei naționale/competiției internaționale cu filiera/profilul/ specializarea la care se face înscrierea elevilor menționați la art. 1, prevăzută în anexa nr. 2.


  Articolul 3

  Se aprobă procedura de înscriere în clasa a IX-a, în anul școlar 2022-2023, a cetățenilor ucraineni cu statut de elevi, prevăzută în anexa nr. 3.


  Articolul 4

  Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 5

  Direcția generală învățământ preuniversitar, Direcția generală minorități și relația cu Parlamentul, Direcția generală economică, Direcția generală managementul resurselor umane și rețea școlară din cadrul Ministerului Educației, inspectoratele școlare județene/al municipiului București și unitățile de învățământ duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.


  Articolul 6

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  p. Ministrul educației,
  Gigel Paraschiv,
  secretar de stat

  București, 6 iunie 2022.
  Nr. 3.961.

  Anexa nr. 1

  PROCEDURĂ
  de înscriere în clasa a IX-a, în anul școlar 2022-2023, a absolvenților clasei a VIII-a
  care au obținut, pe parcursul gimnaziului, premii la etapa națională/internațională a
  competițiilor școlare


  Anexa nr. 2

  LISTA
  privind corespondența specificului olimpiadei naționale cu filiera/profilul/specializarea la care se face înscrierea

  Nr. crt.

  Competiția

  Filiera

  Profilul

  Specializarea 1

  Specializarea 2

  I. LIMBĂ ȘI COMUNICARE

  1

  OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ - clasele V-VIII

  Teoretică

  Umanist

  Filologie

  Științe sociale

  2

  OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ PENTRU ȘCOLI/SECȚII CU PREDARE ÎN LIMBILE MINORITĂȚILOR ȘI PENTRU ROMÂNII DIN DIASPORA - clasele V-VIII

  Teoretică

  Umanist

  Filologie

  Științe sociale

  3

  OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE LIMBA NEOGREACĂ

  Teoretică

  Umanist

  Filologie

  Științe sociale

  4

  OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE LIMBA ȘI LITERATURA MAGHIARĂ MATERNĂ „MIKES KELEMEN“

  Teoretică

  Umanist

  Filologie

  Științe sociale

  5

  OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE LIMBA ȘI LITERATURA GERMANĂ MATERNĂ

  Teoretică

  Umanist

  Filologie

  Științe sociale

  6

  OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE LIMBA FRANCEZĂ

  Teoretică

  Umanist

  Filologie

  Științe sociale

  7

  OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE LIMBI ROMANICE: SPANIOLĂ, ITALIANĂ

  Teoretică

  Umanist

  Filologie

  Științe sociale

  8

  OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE LIMBA ENGLEZĂ

  Teoretică

  Umanist

  Filologie

  Științe sociale

  9

  OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE LIMBA RUSĂ MATERNĂ

  Teoretică

  Umanist

  Filologie

  Științe sociale

  10

  OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE LIMBA RUSĂ MODERNĂ

  Teoretică

  Umanist

  Filologie

  Științe sociale

  11

  OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE LIMBA POLONĂ MATERNĂ

  Teoretică

  Umanist

  Filologie

  Științe sociale

  12

  OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE LIMBA SLOVACĂ MATERNĂ

  Teoretică

  Umanist

  Filologie

  Științe sociale

  13

  OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE LIMBA TURCĂ

  Teoretică

  Umanist

  Filologie

  Științe sociale

  14

  OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE LIMBA UCRAINEANĂ MATERNĂ

  Teoretică

  Umanist

  Filologie

  Științe sociale

  15

  OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE LIMBA RROMANI

  Teoretică

  Umanist

  Filologie

  Științe sociale

  16

  OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE LIMBA SÂRBĂ MATERNĂ

  Teoretică

  Umanist

  Filologie

  Științe sociale

  17

  OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE LIMBA CEHĂ MATERNĂ

  Teoretică

  Umanist

  Filologie

  Științe sociale

  18

  OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE LIMBA CROATĂ MATERNĂ

  Teoretică

  Umanist

  Filologie

  Științe sociale

  19

  OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE LIMBI CLASICE: GREACĂ VECHE, LATINĂ

  Teoretică

  Umanist

  Filologie

  Științe sociale

  II. MATEMATICĂ ȘI ȘTIINȚE

  20

  OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE MATEMATICĂ - clasele V-XII

  Teoretică

  Real

  Matematică-informatică

  Științele naturii

  21

  OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE MATEMATICĂ PENTRU ȘCOLILE/ SECȚIILE CU PREDARE ÎN LIMBA MAGHIARĂ - clasele V-XII

  Teoretică

  Real

  Matematică-informatică

  Științele naturii

  22

  OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE FIZICĂ

  Teoretică

  Real

  Matematică-informatică

  Științele naturii

  23

  OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE CHIMIE

  Teoretică

  Real

  Matematică-informatică

  Științele naturii

  24

  OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE ASTRONOMIE ȘI ASTROFIZICĂ

  Teoretică

  Real

  Matematică-informatică

  Științele naturii

  III. OM ȘI SOCIETATE

  25

  OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE ISTORIE

  Teoretică

  Umanist

  Științe sociale

  Filologie

  26

  OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE GEOGRAFIE – clasele VIII-XII

  Teoretică

  Umanist/Real

  Științe sociale

  Științele naturii

  27

  OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE ISTORIA ȘI TRADIȚIILE MINORITĂȚII MAGHIARE DIN ROMÂNIA

  Teoretică

  Umanist

  Filologie

  Științe sociale

  28

  OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE RELIGIE – CULTUL ORTODOX - SECȚIUNEA GIMNAZIU (clasele V-VIII)

  Teoretică/Vocațională

  Umanist/Teologic

  Filologie/ Specializări Teologie

  Științe sociale

  29

  OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE RELIGIE – CULTUL ROMANO-CATOLIC DE LIMBA MAGHIARĂ - clasele V-XII

  Teoretică/Vocațională

  Umanist/Teologic

  Filologie/ Specializări Teologie

  Științe sociale

  30

  OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE RELIGIE - CULTELE: REFORMAT, EVANGHELIC ȘI UNITARIAN - clasele V-XII

  Teoretică/Vocațională

  Umanist/Teologic

  Filologie/ Specializări Teologie

  Științe sociale

  31

  OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE RELIGIE - CULTELE: ROMANO-CATOLIC - LIMBA ROMÂNĂ ȘI GRECO-CATOLIC - clasele V-XII

  Teoretică/Vocațională

  Umanist/Teologic

  Filologie/
  Specializări Teologie

  Științe sociale

  32

  OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE RELIGIE - ALIANȚA EVANGHELICĂ: CULTELE BAPTIST, PENTICOSTAL ȘI CREȘTIN DUPĂ EVANGHELIE - clasele V-XII

  Teoretică/Vocațională

  Umanist/Teologic

  Filologie/
  Specializări Teologie

  Științe sociale

  33

  OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE RELIGIE - CULTUL MUSULMAN DE LIMBĂ TURCĂ

  Teoretică/Vocațională

  Umanist/Teologic

  Filologie/
  Specializări Teologie

  Științe sociale

  34

  OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE RELIGIE - CULTUL ORTODOX DE RIT VECHI, LIMBA RUSĂ

  Teoretică/Vocațională

  Umanist/Teologic

  Filologie/
  Specializări Teologie

  Științe sociale

  IV. ARTE

  35

  OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE MUZICĂ - INTERPRETARE INSTRUMENTALĂ - clasele III-VIII

  Vocațională

  Artistic - Muzică  36

  OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE COREGRAFIE - clasele VII-XII

  Vocațională

  Artistic

  Coregrafie


  V. TEHNOLOGII

  37

  OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE INFORMATICĂ

  Teoretică/Tehnologică

  Real/Tehnic, Servicii, Resurse nat. și prot. mediului

  Matematică-informatică/ Calificări profesionale

  Științele naturii

  38

  OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE EDUCAȚIE TEHNOLOGICĂ ȘI APLICAȚII PRACTICE

  Teoretică/Tehnologică

  Real/Tehnic, Servicii, Resurse nat. și prot. mediului

  Matematică-informatică/
  Calificări profesionale

  Științele naturii

  VI. EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT

  39

  OLIMPIADA NAȚIONALĂ A SPORTULUI ȘCOLAR

  Vocațională

  Sportiv

  Corespunzătoare disciplinei sportive la care a fost obținut premiul


  VII. INTERDISCIPLINARE/TRANSDISCIPLINARE

  40

  OLIMPIADA NAȚIONALĂ INTERDISCIPLINARĂ „CULTURĂ ȘI SPIRITUALITATE ROMÂNEASCĂ“ - LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ ȘI RELIGIE - SECȚIUNEA GIMNAZIU - clasele V-VIII

  Teoretică/Vocațională

  Umanist/Teologic

  Filologie/
  Specializări Teologie

  Științe sociale

  41

  OLIMPIADA PENTRU ELEVII DIN MEDIUL RURAL „UNIVERSUL CUNOAȘTERII PRIN LECTURĂ“ - clasele V-VIII

  Teoretică

  Umanist

  Filologie

  Științe sociale

  42

  OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE ȘTIINȚE PENTRU JUNIORI

  Teoretică

  Real

  Matematică-informatică

  Științele naturii

  43

  OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE CREATIVITATE ȘTIINȚIFICĂ

  Teoretică

  Real

  Matematică-informatică

  Științele naturii

  44

  OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE LINGVISTICĂ SOLOMON MARCUS

  Teoretică

  Umanist

  Filologie

  Științe sociale

  LISTA
  privind corespondența specificului competiției internaționale cu filiera/profilul/specializarea la care se face înscrierea

  Nr. crt.

  Competiția

  Filiera

  Profilul

  Specializarea 1

  Specializarea 2

  I. OM ȘI SOCIETATE

  1

  OLIMPIADA INTERNAȚIONALĂ DE GEOGRAFIE

  Teoretică

  Umanist/Real

  Științe sociale

  Științele naturii

  2

  OLIMPIADA BALCANICĂ DE GEOGRAFIE

  Teoretică

  Umanist/Real

  Științe sociale

  Științele naturii

  II. INTERDISCIPLINARE/MULTIDISCIPLINARE

  3

  OLIMPIADA INTERNAȚIONALĂ DE ASTRONOMIE

  Teoretică

  Real

  Matematică-informatică

  Științele naturii

  4

  OLIMPIADA INTERNAȚIONALĂ DE ȘTIINȚE PENTRU JUNIORI

  Teoretică

  Real

  Matematică-informatică

  Științele naturii

  5

  OLIMPIADA INTERNAȚIONALĂ DE ASTRONOMIE ȘI ȘTIINȚELE SPAȚIULUI PENTRU JUNIORI

  Teoretică

  Real

  Matematică-informatică

  Științele naturii

  III. PROIECTE EDUCATIVE

  6

  OLIMPIADA TINERILOR POMPIERI

  Vocațională

  Sportiv

  Orientare sportivă

   

  IV. LIMBĂ ȘI COMUNICARE

  7

  OLIMPIADA ELENISMULUI (LIMBA NEOGREACĂ)

  Teoretică

  Umanist

  Filologie

  Științe sociale

  8

  OLIMPIADA INTERNAȚIONALĂ DE LIMBA, LITERATURA ȘI CULTURA MAGHIARĂ „APACZAI CSERE JANOS“

  Teoretică

  Umanist

  Filologie

  Științe sociale

  9

  OLIMPIADA INTERNAȚIONALĂ DE LIMBA POLONĂ

  Teoretică

  Umanist

  Filologie

  Științe sociale

  V. MATEMATICĂ ȘI ȘTIINȚE

  10

  OLIMPIADA BALCANICĂ DE MATEMATICĂ PENTRU JUNIORI

  Teoretică

  Real

  Matematică-informatică

  Științele naturii

  11

  OLIMPIADA DE MATEMATICĂ PENTRU GIMNAZIILE MAGHIARE DIN EUROPA

  Teoretică

  Real

  Matematică-informatică

  Științele naturii

  12

  BALCANIADA DE FIZICĂ – BALKAN PHYSICAL OLIMPIAD BPO

  Teoretică

  Real

  Matematică-informatică

  Științele naturii

  VI. TEHNOLOGII

  13

  TURNEUL INTERNAȚIONAL DE INFORMATICĂ „JOHN ATANASOFF“

  Teoretică

  Real

  Matematică-informatică

  Științele naturii

  14

  BALCANIADA DE INFORMATICĂ PENTRU JUNIORI

  Teoretică

  Real

  Matematică-informatică

  Științele naturii

  15

  OLIMPIADA EUROPEANĂ DE INFORMATICĂ PENTRU JUNIORI

  Teoretică

  Real

  Matematică-informatică

  Științele naturii

  16

  CONCURSUL DE ROBOTICĂ ȘCOLARĂ „FIRST TECH CHALLENGE“

  Teoretică

  Real

  Matematică-informatică

  Științele naturii


  Anexa nr. 3

  PROCEDURĂ
  de înscriere în clasa a IX-a, în anul școlar 2022-2023,
  a cetățenilor ucraineni cu statut de elev