DECRET-LEGE nr. 100 din 14 martie 1990
privind atribuirea sau schimbarea de denumiri
EMITENT
 • C.P.U.N.
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 40 din 21 martie 1990  Ca urmare a victoriei revoluţiei de la 22 decembrie 1989 este necesar să se stabilească noi norme de atribuire şi schimbare a denumirilor, întrucît unui număr important de localităţi, unităţi economice, social-culturale şi altor obiective li s-au atribuit denumiri legate de evenimente politice şi istorice din perioada dictaturii, precum şi numele unor persoane ale fostului regim, care nu sînt în concordanta cu innoirile vieţii politice şi sociale din România.
  În temeiul Decretului-lege nr. 2/1989,
  Consiliul Provizoriu de Uniune Naţionala decretează:

  Articolul 1

  Atribuirea sau schimbarea de denumiri se face de către:
  a) Consiliul Provizoriu de Uniune Naţionala, pentru judeţe, municipii, oraşe, comune, sate, localităţi componente ale municipiilor şi oraşelor şi staţiuni balneoclimaterice, la propunerea primăriilor judeţene şi a municipiului Bucureşti;
  b) guvern, pentru unităţile şi instituţiile de stat de interes naţional pe care le înfiinţează;
  c) organele centrale şi locale de stat şi organele centrale ale organizaţiilor cooperatiste şi obşteşti, pentru unităţile economice şi social-culturale pe care le înfiinţează potrivit legii, precum şi pentru alte obiective aflate în administrarea acestora;
  d) primăriile judeţene şi a municipiului Bucureşti, pentru parcuri, pieţe, cartiere, străzi, staţii ale mijloacelor de transport în comun, precum şi pentru alte obiective aflate în administrarea unităţilor sau subunitatilor de interes local.


  Articolul 2

  Pentru atribuirea şi schimbarea de denumiri de către primăriile judeţene şi a municipiului Bucureşti se constituie, pe lîngă fiecare dintre aceste organe, cîte o comisie formată din 7-9 specialişti din domeniile istoriei, etnografiei, geografiei, lingvisticii, artei şi alte domenii de activitate. În judeţele cu minorităţi naţionale, din aceste comisii vor face parte şi reprezentanţi ai acestora. Comisiile analizează propunerile privind atribuirea şi schimbarea de denumiri, adresate primăriilor. Comisiile, din proprie iniţiativă, pot face propuneri privind atribuirea şi schimbarea de denumiri.
  Cu acest prilej se va tine seama şi de denumirile traditionale în limbile minorităţilor naţionale, alături de cele în limba română.
  Componenta nominală a comisiilor prevăzute la alin. 1 se stabileşte prin decizii ale primăriilor judeţene şi a municipiului Bucureşti. Preşedintele comisiei este un viceprimar al acestor organe.


  Articolul 3

  Primăriile judeţene şi a municipiului Bucureşti vor tine evidenta denumirii unităţilor şi obiectivelor prevăzute la art. 1, existente în unităţile administrativ-teritoriale în care funcţionează.
  Ministerele şi celelalte organe centrale ale administraţiei de stat, organele centrale ale organizaţiilor cooperatiste şi obşteşti vor tine evidenta denumirii tuturor unităţilor şi obiectivelor din subordinea lor.


  Articolul 4

  Decretul nr. 386/1977 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri şi Decretul prezidential nr. 26/1978, modificat prin Decretul prezidential nr. 372/1979, se abroga.
  PREŞEDINTELE
  CONSILIULUI PROVIZORIU DE UNIUNE NAŢIONALA
  ION ILIESCU
  ---------------