RECTIFICARE nr. 12 din 31 iulie 2014
referitoare la Ordonanţei Guvernului nr. 12/2014
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 9 septembrie 2014    În cuprinsul Ordonanţei Guvernului nr. 12/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 11/1991 privind combaterea concurenţei neloiale şi a altor acte în domeniul protecţiei concurenţei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 586 din 6 august 2014, se face următoarea rectificare:
    - la art. I pct. 7 [cu referire la art. 4^1 alin. (4) din Legea nr. 11/1991], în loc de: "... prevăzute la art. 4 alin. (1) ..." se va citi: "... prevăzute la art. 4 alin. (3) ...".
    ________