ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 218 din 10 decembrie 2008
privind modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 836 din 11 decembrie 2008  Având în vedere:
  - concluziile analizei gradului de adâncire a crizei financiare şi economice în luna octombrie, care relevă o scădere importantă a pieţelor auto şi a producţiei industriei furnizoare, precum şi măsurile de susţinere a sectorului de automobile, afectat de criza financiară internaţională;
  - faptul că Guvernul României se preocupă de luarea măsurilor care să asigure păstrarea locurilor de muncă în economia românească, iar la un loc de muncă în industria constructoare sunt 4 locuri de muncă în industria furnizoare,
  ţinând cont de faptul că toate aceste elemente constituie situaţii extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată şi totodată având în vedere că aceste elemente vizează interesul public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare, a căror reglementare nu poate fi amânată,
  în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

  Articolul I

  Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 208/2008 pentru stabilirea unor măsuri privind taxa pe poluare pentru autovehicule, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 825 din 8 decembrie 2008, se abrogă.


  Articolul II

  Anexele nr. 1, 2 şi 3 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 327 din 25 aprilie 2008, se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1, 2 şi 3 care fac parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.


  Articolul III

  (1) Autovehiculele M1 cu norma de poluare Euro 4 a căror capacitate cilindrică nu depăşeşte 2.000 cmc, precum şi toate autovehiculele N1 cu norma de poluare Euro 4, care se înmatriculează pentru prima dată în România sau în alte state membre ale Uniunii Europene în perioada 15 decembrie 2008-31 decembrie 2009 inclusiv, se exceptează de la obligaţia de plată a taxei pe poluare pentru autovehicule stabilită potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2008.
  (2) Autovehiculelor M1 cu norma de poluare Euro 4 a căror capacitate cilindrică nu depăşeşte 2.000 cmc, precum şi tuturor autovehiculelor N1 cu norma de poluare Euro 4, înmatriculate pentru prima dată în afara Uniunii Europene şi care se înmatriculează în România, li se aplică taxele prevăzute în anexele nr. 1 şi 2.


  Articolul IV

  (1) În cazul taxelor pe poluare pentru autovehicule plătite potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 208/2008, diferenţa între taxa stabilită potrivit respectivei ordonanţe de urgenţă şi taxa stabilită potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2008, în vigoare până la data publicării Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 208/2008, se restituie. Procedura de restituire se va stabili prin ordin comun al ministrului mediului şi dezvoltării durabile şi al ministrului economiei şi finanţelor în termen de 30 de zile de la data publicării prezentei ordonanţe de urgenţă.
  (2) Între data intrării în vigoare a prevederilor art. I din prezenta ordonanţă de urgenţă şi 14 decembrie 2008 inclusiv se aplică nivelurile taxei prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2008, astfel cum era în vigoare înainte de modificarea sa prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 208/2008.
  (3) Procedura de înmatriculare a autovehiculelor se consideră iniţiată la data depunerii documentelor prevăzute la art. 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2008. Contribuabililor li se aplică regimul juridic în vigoare la data depunerii documentelor prevăzute la art. 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2008.
  (4) Prevederile art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2008 se aplică raportat la nivelul taxei pe poluare pentru autovehicule în vigoare la data de 1 iulie 2008.


  Articolul V

  Art. II şi III intră în vigoare la data de 15 decembrie 2008.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  ---------------
  p. Ministrul mediului şi dezvoltării durabile,
  Lucia Ana Varga,
  secretar de stat
  p. Ministrul transporturilor,
  Antonel Tănase,
  secretar de stat
  Departamentul pentru Afaceri Europene,
  Aurel Ciobanu-Dordea,
  secretar de stat
  Ministrul economiei şi finanţelor,
  Varujan Vosganian
  Bucureşti, 10 decembrie 2008.
  Nr. 218.


  Anexa 1
  (Anexa nr. 1 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2008)
  Nivelul taxei specifice în funcţie de emisia de dioxid de carbon
  Norma de poluare*1) sau tipul autovehiculului din categoria M(1) Emisia de dioxid de carbon - grame C0(2)/km - Nivelul taxei specifice - euro/1 gram C0(2) -
  1 2 3
  Hibride, electrice - 0
  Euro 5 şi Euro 6 - 0
  Euro 4, Euro 3 ≤ 120 0
  121-150 1,5
  151-180 3,0
  181-210 6,0
  211-240 12,0
  241-270 18,0
  ≥ 271 24,0

  -----
  *1) Norma de poluare este cea stabilită prin:
  - Regulamentul CE nr. 715/2007 pentru Euro 5 şi Euro 6;
  - directivele 98/69/CE şi 2002/80/CE pentru Euro 3 şi Euro 4.


  Anexa 2
  (Anexa nr. 2 la Ordonanţa de urgentă a Guvernului nr. 50/2008)
  Nivelul taxei specifice în funcţie de norma de poluare
   

  ┌─────────────────────────┬─────────────────────────┬────────────────────────┐
   │ Norma de poluare*1) │ Cilindree │ Nivelul taxei specifice│
   │sau tipul autovehiculului│ Capacitatea cilindrică │ - euro/1 cmc - │
   │ din categoriile │ - cmc - │ │
   │ M(1) şi N(1) │ │ │
   ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤
   │ 1 │ 2 │ 3 │
   ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤
   │ Hibride, electrice │ │ 0 │
   ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤
   │ Euro 5 şi Euro 6 │ │ -*2) │
   ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤
   │ Euro 4 │ ≤1.400 │ 0,60 │
   ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤
   │ │ 1.401-1.600 │ 0,90 │
   ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤
   │ │ 1.601-2.000 │ 1,20 │
   ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤
   │ │ 2.001-2.500 │ 1,80 │
   ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤
   │ │ 2.501-3.000 │ 2,40 │
   ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤
   │ │ > 3.000 │ 3,00 │
   ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤
   │ Euro 3 │ ≤ 1.400 │ 1,95 │
   ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤
   │ │ 1.401-1.600 │ 3,00 │
   ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤
   │ │ 1.601-2.000 │ 3,90 │
   ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤
   │ │ 2.001-2.500 │ 5,70 │
   ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤
   │ │ 2.501-3.000 │ 7,50 │
   ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤
   │ │ > 3.000 │ 9,00 │
   ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤
   │ Euro 2 │ ≤ 1.400 │ 5,10 │
   ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤
   │ │ 1.401-1.600 │ 7,80 │
   ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤
   │ │ 1.601-2.000 │ 9,90 │
   ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤
   │ │ 2.001-2.500 │ 15,00 │
   ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤
   │ │ 2.501-3.000 │ 21,00 │
   ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤
   │ │ > 3.000 │ 24,00 │
   ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤
   │ Euro 1 │ ≤ 1.400 │ 10,50 │
   ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤
   │ │ 1.401-1.600 │ 16,50 │
   ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤
   │ │ 1.601-2.000 │ 21,00 │
   ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤
   │ │ 2.001-2.500 │ 30,00 │
   ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤
   │ │ 2.501-3.000 │ 42,00 │
   ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤
   │ │ > 3.000 │ 48,00 │
   ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤
   │ Non-Euro │ ≤ 1.400 │ 31,50 │
   ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤
   │ │ 1.401-1.600 │ 49,50 │
   ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤
   │ │ 1.601-2.000 │ 63,00 │
   ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤
   │ │ 2.001-2.500 │ 90,00 │
   ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤
   │ │ 2.501-3.000 │ 126,00 │
   │ ├─────────────────────────┼────────────────────────┤
   │ │ > 3.000 │ 144,00 │
   └─────────────────────────┴─────────────────────────┴────────────────────────┘

  -----
  *1) Norma de poluare este cea stabilită prin:
  - Regulamentul CE nr. 715/2007 pentru Euro 5 şi Euro 6;
  - Directiva 98/69/CE şi Directiva 2002/80/CE pentru Euro 3 şi Euro 4;
  - directivele 94/12/CE şi 96/69/CE pentru Euro 2;
  - directivele 91/441/CEE şi 93/59/CEE pentru Euro 1.
  *2) Nivelul taxei specifice (euro/1 cmc) se va determina şi se va datora începând cu intrarea în vigoare a normelor de aplicare a Regulamentului CE nr. 715/2007 privind omologarea de tip a autovehiculelor în ceea ce priveşte emisiile provenind de la vehiculele uşoare pentru pasageri şi de la vehiculele uşoare comerciale (Euro 5 şi Euro 6) şi privind accesul la informaţiile referitoare la repararea şi întreţinerea vehiculelor.


  Anexa 3
  (Anexa nr. 3 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2008)
  Nivelul taxei specifice pentru autovehiculele din
  categoriile N(2), N(3), M(2) şi M(3)
  Norma de poluare a autovehiculului*1) Nivelul taxei specifice - euro/1 cmc -
  1 2
  Euro V*2) 0,03
  Euro IV 0,1
  Euro III 0,3
  Euro II 1
  Euro I 3
  Non-Euro 9

  -----
  *1) Norma de poluare este cea stabilită prin:
  - directivele 1999/96/CE şi 2005/55/CE pentru Euro III, Euro IV, Euro V;
  - directivele 91/542/CEE şi 96/1/CE pentru Euro II;
  - directiva 91/542/CEE pentru Euro I.
  *2) Acest regim se aplică cu condiţia de a nu se depăşi limita costurilor adiţionale aferente normei de poluare Euro V şi până când această normă va deveni obligatorie potrivit Directivei 2005/55/CE.
  -------