DECIZIE nr. 573 din 4 decembrie 1997
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a art. 330^1 din Codul de procedură civilă
EMITENT
 • CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 65 din 11 februarie 1998  Ioan Muraru - preşedinte
  Mihai Constantinescu - judecător
  Nicolae Popa - judecător
  Lucian Stangu - judecător
  Victor Dan Zlatescu - judecător
  Paula C. Pantea - procuror
  Gabriela Dragomirescu - magistrat-asistent
  Pe rol, pronunţarea asupra recursului declarat de Polizu Radu Alexandru împotriva Deciziei Curţii Constituţionale nr. 25 din 5 februarie 1997*).
  Dezbaterile au avut loc în şedinţa publică din data de 27 noiembrie 1997, în prezenta reprezentantului Ministerului Public şi în lipsa celorlalte părţi legal citate, şi au fost consemnate în încheierea de la acea data, când Curtea, având nevoie de timp pentru a delibera, a amânat pronunţarea pentru data de 4 decembrie 1997.
  CURTEA,
  având în vedere actele şi lucrările dosarului, constata următoarele:
  Curtea Suprema de Justiţie - Secţia civilă, prin Încheierea din 20 noiembrie 1997, a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a art. 330^1 din Codul de procedură civilă, ridicată de Polizu Radu Alexandru.
  Prin Decizia nr. 25 din 5 februarie 1997 Curtea Constituţională a respins ca vadit nefondata excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 330^1 din Codul de procedură civilă. Aceasta soluţie s-a fundamentată pe Decizia Curţii Constituţionale nr. 96 din 24 septembrie 1996, definitivă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 251 din 17 octombrie 1996, prin care s-a statuat ca prevederile art. 330^1 din Codul de procedură civilă sunt neconstituţionale în măsura în care se aplică hotărârilor pronunţate înainte de 26 iulie 1993, data intrării în vigoare a Legii nr. 59/1993.
  Împotriva Deciziei Curţii Constituţionale nr. 25 din 5 februarie 1997 a declarat recurs, în termen legal, Polizu Radu Alexandru
  În şedinţa publică din data de 27 noiembrie 1997, recurentul Polizu Radu Alexandru a declarat ca îşi retrage cererea de recurs, solicitând şi returnarea Dosarului nr. 490/1996 la Curtea Suprema de Justiţie - Secţia civilă.
  Ţinând seama de prevederile art. 267 din Codul de procedură civilă, Curtea Constituţională ia act de cererea de renunţare la calea de atac, care nu este contrară prevederilor art. 26 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Curţii Constituţionale.
  Pentru motivele arătate, în temeiul art. 144 lit. c) din Constituţie, al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 25 şi al art. 26 din Legea nr. 47/1992, al art. 267 din Codul de procedură civilă, precum şi al art. 26 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Curţii Constituţionale,
  CURTEA
  În numele legii
  DECIDE:
  Ia act de retragerea recursului declarat de Polizu Radu Alexandru împotriva Deciziei Curţii Constituţionale nr. 25 din 5 februarie 1997.
  Definitivă.
  Pronunţată în şedinţa publică din 4 decembrie 1997.
  --------------- Notă *) Decizia Curţii Constituţionale nr. 25 din 5 februarie 1997 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 287 din 23 octombrie 1997.
  PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,
  prof. univ. dr. IOAN MURARU
  Magistrat-asistent,
  Gabriela Dragomirescu
  ----------------