ORDIN nr. 3.945 din 1 martie 2024privind aprobarea Procedurii de distribuție aleatorie a antepreșcolarilor/preșcolarilor/elevilor în formațiunile de studiu
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 204 din 12 martie 2024
  Având în vedere:– prevederile art. 23 alin. (10) din Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023, cu modificările și completările ulterioare; – prevederile Ordinului ministrului educației nr. 6.072/2023 privind aprobarea unor măsuri tranzitorii aplicabile la nivelul sistemului național de învățământ preuniversitar și superior, cu modificările ulterioare;– prevederile art. 5 alin. (1) lit. e) din Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor);– Referatul de aprobare nr. 234/DGÎP din 7.02.2024 al proiectului de ordin al ministrului educației privind aprobarea procedurii de distribuție aleatorie a antepreșcolarilor/preșcolarilor/elevilor în formațiunile de studiu,
  în temeiul prevederilor art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, cu modificările și completările ulterioare,
  ministrul educației emite prezentul ordin.

  Articolul 1

  Se aprobă Procedura de distribuție aleatorie a antepreșcolarilor/preșcolarilor/elevilor în formațiunile de studiu, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  Prevederile procedurii menționate la art. 1 se aplică pentru constituirea formațiunilor de studiu de început de nivel de învățământ, respectiv antepreșcolar/preșcolar, primar, gimnazial, liceal, începând cu anul școlar 2024-2025.


  Articolul 3

  Direcția generală învățământ preuniversitar, Direcția generală minorități și relația cu Parlamentul, Direcția generală management, resurse umane și rețea școlară, inspectoratele școlare și conducerile unităților de învățământ preuniversitar duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.


  Articolul 4

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Ministrul educației,
  Ligia Deca

  București, 1 martie 2024.
  Nr. 3.945.

  ANEXĂ

  PROCEDURA
  de distribuție aleatorie a antepreșcolarilor/preșcolarilor/elevilor
  în formațiunile de studiu