DECRET nr. 569 din 29 septembrie 2003
privind trecerea în rezerva a unui general de brigada din Serviciul de Informaţii Externe
EMITENT
 • PREŞEDINTELE ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 691 din 2 octombrie 2003  În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) şi ale art. 99 din Constituţia României, ale art. 17 din Legea nr. 1/1998 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului de Informaţii Externe, republicată, cu modificările ulterioare, precum şi ale art. 43 alin. 1 lit. a), art. 85 alin. 1 lit. e) şi ale art. 109 din Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare,
  având în vedere propunerea directorului Serviciului de Informaţii Externe,
  Preşedintele României decretează:

  Articolul UNIC

  Pe data de 30 septembrie 2003, domnul general de brigada menţionat în anexa*) la prezentul decret se trece în rezerva.
  ----------- Notă *) Anexa la prezentul decret se comunică instituţiilor interesate.
  PREŞEDINTELE ROMÂNIEI
  ION ILIESCU
  În temeiul art. 99 alin. (2) din Constituţia României, contrasemnam acest decret.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NASTASE
  Bucureşti, 26 septembrie 2003.
  Nr. 569.
  ------------