ORDIN nr. 5.435 din 23 octombrie 2006pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea de distincții și premii personalului didactic din învățământul preuniversitar de stat
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 90 din 5 februarie 2007
  În baza prevederilor art. 113 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările și completările ulterioare,
  în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 223/2005 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației și Cercetării, cu modificările și completările ulterioare,
  ministrul educației și cercetării emite prezentul ordin.

  Articolul 1

  Se aprobă Regulamentul privind acordarea de distincții și premii personalului didactic din învățământul preuniversitar de stat, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  Formularele de diplome, ale căror machete sunt prezentate în anexele la regulament, vor fi gestionate, completate și eliberate de inspectoratele școlare.


  Articolul 3

  Unitățile de învățământ care au făcut propuneri vor include sumele aferente fiecărei categorii de distincții în proiectul de buget, la fondul de premii, și vor întreprinde demersuri pe lângă consiliile locale în vederea aprobării sumelor solicitate.


  Articolul 4

  La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă orice alte dispoziții contrare.


  Articolul 5

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.


  Articolul 6

  Direcția generală managementul resurselor umane, Direcția generală buget-finanțe, patrimoniu și investiții din cadrul Ministerului Educației și Cercetării, inspectoratele școlare, unitățile de învățământ preuniversitar de stat și unitățile conexe vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

  Ministrul educației și cercetării,
  Mihail Hărdău

  București, 23 octombrie 2006.
  Nr. 5.435.

  Anexă

  REGULAMENT
  privind acordarea de distincții și premii personalului didactic din învățământul preuniversitar
  de stat

  ------