ORDIN nr. 907 din 28 iulie 2016
pentru completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 446/2015 privind aprobarea modului de administrare, finanţare şi implementare a acţiunilor prioritare pentru tratamentul pacienţilor critici cu leziuni traumatice acute
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 589 din 3 august 2016  Văzând Referatul de aprobare nr. V.V.V. 2.323 din 28 iulie 2016 al Serviciului medicină de urgenţă,
  având în vedere:
  - prevederile art. 100 alin. (5) şi (6) şi art. 368 lit. e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  - Adresa Spitalului Clinic de Urgenţă "Sf. Pantelimon" Bucureşti nr. 5.021 din 16 martie 2015, înregistrată la Ministerul Sănătăţii cu nr. DS/17.520 din 16 martie 2015, şi Adresa Colectivului de Lucru al AP-TRAUMĂ, înregistrată la Ministerul Sănătăţii cu nr. 2.308 din 19 octombrie 2015;
  - Adresa Spitalului Clinic de Urgenţă "Sf. Ioan" Bucureşti nr. 13.783 din 23 iunie 2016, înregistrată la Ministerul Sănătăţii cu nr. CM46471 din 18 iulie 2016, şi Avizul Colectivului de Lucru al AP-TRAUMĂ,
  în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,
  ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

  Articolul I

  Ordinul ministrului sănătăţii nr. 446/2015 privind aprobarea modului de administrare, finanţare şi implementare a acţiunilor prioritare pentru tratamentul pacienţilor critici cu leziuni traumatice acute, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 245 din 9 aprilie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:
  1. La articolul 24 litera A, după punctul 7 se introduce un nou punct, punctul 8, cu următorul cuprins:
  "8. Spitalul Clinic de Urgenţă «Sfântul Pantelimon» Bucureşti".
  2. La articolul 24 litera C, după punctul 17 se introduc două noi puncte, punctele 18 şi 19, cu următorul cuprins:
  "18. Spitalul Clinic de Urgenţă «Sfântul Pantelimon» Bucureşti
  19. Spitalul Clinic de Urgenţă «Sfântul Ioan» Bucureşti".


  Articolul II

  Direcţiile de specialitate din Ministerul Sănătăţii, direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti şi unităţile sanitare care derulează acţiunile prioritare pentru tratamentul pacienţilor critici cu leziuni traumatice acute vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.


  Articolul III

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.


  Ministrul sănătăţii,

  Vlad Vasile Voiculescu

  Bucureşti, 28 iulie 2016.
  Nr. 907.
  -----