LEGE nr. 120 din 17 iunie 1998
privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 10/1998 pentru modificarea articolului 8 din Ordonanţa Guvernului nr. 32/1995 privind timbrul judiciar
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 225 din 18 iunie 1998  Parlamentul României adopta prezenta lege.

  Articolul 1

  Se aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 10 din 29 ianuarie 1998 pentru modificarea articolului 8 din Ordonanţa Guvernului nr. 32/1995 privind timbrul judiciar, emisă în temeiul art. 1 lit. t) din Legea nr. 221/1997 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 40 din 30 ianuarie 1998, cu următoarele modificări:
  1. Titlul ordonanţei va avea următorul cuprins:
  "Ordonanţa pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 32/1995 privind timbrul judiciar"
  2. Partea introductivă a articolului unic va avea următorul cuprins:
  "Articol unic. - Ordonanţa Guvernului nr. 32 din 18 august 1995 privind timbrul judiciar, emisă în temeiul art. 1 lit. b) din Legea nr. 81/1995 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 201 din 30 august 1995, aprobată şi modificată prin Legea nr. 106/1995, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 270 din 21 noiembrie 1995, modificată şi completată prin Legea nr. 123/1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 149 din 11 iulie 1997, se modifica după cum urmează:"


  Articolul 2

  Ordonanţa Guvernului nr. 32/1995 privind timbrul judiciar, aprobată şi modificată prin Legea nr. 106/1995, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 270 din 21 noiembrie 1995, modificată şi completată prin Legea nr. 123/1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 149 din 11 iulie 1997, se modifica după cum urmează:
  1. Articolul 2 alineatul 2 va avea următorul cuprins:
  "Timbrul judiciar este mobil şi are următoarele valori: 1.500 lei, 5.000 lei, 10.000 lei, 50.000 lei."
  2. La articolul 2, după alineatul 2 se introduce un alineat cu următorul cuprins:
  "Timbrele de alte valori emise rămân în circulaţie până la epuizarea stocului existent."
  Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 25 mai 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
  p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
  PAULA MARIA IVANESCU
  Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 25 mai 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
  PREŞEDINTELE SENATULUI
  PETRE ROMAN
  ----------