NORME METODOLOGICE din 13 august 2003
de realizare a activităţilor de screening în cancerul colului uterin
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 613 din 29 august 2003  Etapa I: Direcţia de sănătate publică şi comisia teritorială de specialişti pentru cancer vor selecta medicii de familie instruiti (sau care vor fi instruiti), în vederea aplicării programului naţional de preventie a cancerului colului uterin în teritoriul arondat atât teoretic, prin înmânarea de către Direcţia de sănătate publică judeteana sau a municipiului Bucureşti a caietelor metodologice transmise de Ministerul Sănătăţii (Direcţia generală asistenţa medicală), cat şi practic de către comisia de specialitate în domeniu (oncologie, ginecologie, anatomie patologica).
  Etapa a II-a: Rolul şi locul medicului de familie în programul naţional de preventie:
  ● examinarea, conform cadrului actual legal, o dată pe an a întregii populaţii înscrise pe lista acestuia, în vederea identificarii persoanei care prezintă risc pentru apariţia şi dezvoltarea cancerului colului uterin;
  ● tuturor persoanelor examinate clinic în cadrul legal actual le vor fi prezentate normele de educaţie sanitară specifice afectiunilor ginecologice.
  La aceste acţiuni vor fi implicate alături de Ministerul Sănătăţii şi organizaţii neguvernamentale într-un program comun de educaţie;
  ● întocmirea fisei medicale personale a persoanei care prezintă risc, cu consemnarea următoarelor date:
  - vârsta;
  - factorul/factorii de risc:
  1. infectia virala genitala cu HPV;
  2. debutul precoce al activităţii sexuale (sub vârsta de 16 ani);
  3. viaţa sexuală dezordonata; parteneri sexuali multiplii;
  4. fumatul;
  5. antecedente heredo-colaterale de cancer al colului uterin, în special rude de gradul I;
  6. antecedente personale de cancer în situ al colului uterin;
  7. utilizarea contraceptivelor orale;
  8. deficite imune dobândite sau congenitale;
  ● medicii de familie instruiti vor recolta probele pentru examenul de citologie monostrat sau pentru testul BabesPapanicolau şi se vor ocupa de trimiterea acestor probe către laboratorul de anatomie patologica nominalizat de către direcţia de sănătate publică judeteana sau a municipiului Bucureşti pentru a participa la prezentul program de screening;
  ● medicii de familie care nu au fost instruiti, dar vor sa participe la acest program de screening se vor ocupa numai de pregătirea persoanelor asigurate, pe care le vor îndrumă către unitatea sanitară nominalizată în cadrul prezentului program de screening, ce va efectua examen ginecologic complet, dar şi recoltarea probelor pentru examenul de citologie monostrat sau pentru testul Babes-Papanicolau.
  Etapa a III-a: A. Laboratorul de anatomie patologica nominalizat de către direcţia de sănătate publică judeteana sau a municipiului Bucureşti şi comisia teritorială de specialişti pentru cancer vor comunică rezultatele testelor atât medicului de familie, cat şi cabinetului oncologic judeţean sau al municipiului Bucureşti.
  B. Cabinetul oncologic judeţean sau al municipiului Bucureşti, aflat în strânsă colaborare cu cabinetul ginecologic din unitatea sanitară nominalizată de către direcţia de sănătate publică judeteana sau a municipiului Bucureşti:
  - va efectua examen ginecologic complet;
  - va recolta probele pentru testul Babes-Papanicolau sau citologie monostrat (în funcţie de dotare) la persoanele asigurate trimise de către medicii de familie neinstruiti în aceste tehnici;
  - va stabili indicaţia pentru colposcopie.
  Rezultatele acestor explorari vor fi prezentate de către medicul oncolog Comisiei de diagnostic şi indicaţie terapeutică. Persoana asigurata va fi înregistrată în baza de date şi va urma indicaţia terapeutică recomandată de către Comisia de diagnostic şi indicaţie terapeutică, în conformitate cu Ordinul ministrului sănătăţii şi familiei nr. 871/2002 (în cazul confirmării malignitatii) sau se va prezenta la medicul de familie cu o scrisoare medicală şi cu un program de monitorizare, redactate de către Comisia de diagnostic şi indicaţie terapeutică (în cazul infirmarii malignitatii).
  Observaţii:
  1. Este de preferat nominalizarea de către direcţia de sănătate publică judeteana sau a municipiului Bucureşti şi de comisia teritorială de specialişti pentru cancer a acelor cabinete oncologice judeţene sau ale municipiului Bucureşti ce beneficiază de infrastructura necesară efectuării testului Babes-Papanicolau sau citologie monostrat şi a colposcopiei.
  2. Medicul specialist obstetrica-ginecologie şi medicul specialist anatomie patologica vor fi nominalizaţi în cadrul fiecărei unităţi sanitare implicate în desfăşurarea prezentului program de screening şi preventie.
  Etapa a IV-a: Cabinetul oncologic judeţean sau al municipiului Bucureşti comunică prin scrisoare medicală cu medicul de familie, transmitand:
  ● rezultatul investigatiilor;
  ● programul de monitorizare a asiguratului, de a cărui desfăşurare va răspunde.
  Etapa a V-a: Raportarea datelor
  Numărul persoanelor care au efectuat examen clinic, test Babes-Papanicolau sau citologie monostrat, examen ginecologic complet şi colposcopie va fi raportat separat.
  În situaţia în care într-un judeţ sau în municipiul Bucureşti sunt implicate în acest program de screening mai multe cabinete oncologice, rezultatele vor fi transmise către cabinetul oncologic judeţean sau al municipiului Bucureşti, pentru centralizarea datelor şi trimiterea mai departe a acestora către Ministerul Sănătăţii, Centrul de Statistica Sanitară şi Documentare Medicală (prin direcţia de sănătate publică judeteana sau a municipiului Bucureşti).
  Medicul oncolog transmite fişa cu datele personale, explorarile efectuate şi rezultatele (conform casetei de date personale din FIŞA ONC 1 - Ordinul ministrului sănătăţii şi familiei nr. 871/2002) cabinetului oncologic judeţean sau al municipiului Bucureşti, pentru justificarea cheltuielilor şi întocmirea unei catagrafii naţionale. Astfel vor putea fi urmărite în timp modificările evolutive.
  Etapa a VI-a: Rezultatele transmise la cabinetul oncologic judeţean sau al municipiului Bucureşti vor fi raportate, conform precizărilor din Programul naţional 2.2, către Ministerul Sănătăţii, Centrul de Statistica Sanitară şi Documentare Medicală (prin direcţia de sănătate publică judeteana sau a municipiului Bucureşti).
  Etapa a VII-a: Coordonarea activităţii, în concordanta cu normele prevăzute, va fi realizată de către institutele oncologice în colaborare cu comisiile teritoriale de specialişti pentru cancer din centrele universitare traditionale, sub îndrumarea direcţiei coordonatoare din Ministerul Sănătăţii, în colaborare cu comisia de specialitate a ministerului Sănătăţii.
  ──────────────