HOTĂRÎRE Nr. 187 din 31 martie 1995
privind transmiterea unor construcţii şi a lucrărilor tehnico-edilitare aferente, situate în oraşul Simeria, judeţul Hunedoara, în administrarea Inspectoratului Şcolar al Judeţului Hunedoara
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 65 din 10 aprilie 1995  Guvernul României hotărăşte:

  Articolul 1

  Se aprobă transmiterea, cu titlu gratuit, a construcţiilor şi a lucrărilor tehnico-edilitare aferente, reprezentind organizarea de şantier din oraşul Simeria, judeţul Hunedoara, identificate potrivit planului de situaţie, din patrimoniul Regiei Autonome de Electricitate "Renel" - Filiala electrocentrale Hateg, în administrarea Inspectoratului Şcolar al Judeţului Hunedoara, din subordinea Ministerului Învăţământului, în vederea amenajării acestora în spaţii adecvate protejării şi pregătirii persoanelor handicapate din cadrul Centrului de Pedagogie Curativă şi Terapie Socială Simeria.


  Articolul 2

  Predarea-preluarea construcţiilor şi a lucrărilor tehnico-edilitare aferente prevăzute la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între cele doua părţi interesate.


  Articolul 3

  Patrimoniul Regiei Autonome de Electricitate "Renel" se diminuează, în mod corespunzător cu activul şi pasivul construcţiilor şi lucrărilor tehnico-edilitare transmise potrivit art. 1 din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE VACAROIU
  Contrasemnează:
  ----------------
  Ministrul industriilor,
  Dumitru Popescu
  p. Ministrul învăţământului,
  Romulus Pop,
  secretar de stat
  p. Ministru de stat,
  ministrul finanţelor,
  Dan Mogos,
  secretar de stat
  ----------------------