HOTĂRÂRE nr. 3 din 6 ianuarie 1995privind întocmirea bilanțului contabil pe anul 1994 și unele măsuri cu caracter financiar-contabil pe anul 1995
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 8 din 18 ianuarie 1995
  Guvernul României hotărăște:

  Articolul 1

  În vederea întocmirii bilanțului contabil pe anul 1994, agenții economici au obligația să aplice măsurile cuprinse în precizările din anexa la prezenta hotărâre.


  Articolul 2

  La articolul 6 din Hotărârea Guvernului nr. 500/1994 privind reevaluarea imobilizarilor corporale și modificarea capitalului social, după primul alineat se introduce un nou alineat, cu următorul cuprins:
  În cazul societăților cu capital mixt, se poate păstra valoarea nominală a acțiunilor emise.

  De asemenea, în finalul articolului 6 se introduce un nou alineat, cu următorul cuprins:
  La societățile comerciale cu capital mixt, reflectarea rezultatelor reevaluarii imobilizarilor corporale în capitalul social se va efectua după achitarea integrală a acțiunilor subscrise de partea privată.


  Articolul 3

  Agenții economici care până la 1 martie 1995 au achitat obligațiile din impozite și taxe cu termene scadente până la finele anului 1994 vor reflecta în contul "Alte rezerve" diferențele favorabile de curs valutar aferente disponibilităților în valută existente la 31 decembrie 1994, în țara și în străinătate, în conturi la bănci, în casieriile proprii și în acreditive.


  Articolul 4

  În anul 1995, influentele din amortizarea imobilizarilor corporale rezultate din reevaluare potrivit Hotărârii Guvernului nr. 500/1994, care nu vor fi compensate prin aplicarea gradului efectiv de utilizare a mijloacelor fixe de baza și prin măsurile de reducere a costurilor, nu vor fi luate în calcul la dimensionarea nivelului prețurilor și tarifelor.
  Majorările de prețuri și tarife efectuate prin nerespectarea prevederilor alineatului precedent vor fi încadrate în categoria veniturilor necuvenite care sunt supuse confiscării și virarii la bugetul de stat, potrivit Hotărârii Guvernului nr. 555/1994 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor la normele legale din domeniul prețurilor și tarifelor.

  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE VACAROIU
  Contrasemnează:
  Ministru de stat, ministrul finanțelor,
  Florin Georgescu


  ANEXĂ

  PRECIZĂRI
  privind masurile referitoare la întocmirea bilanțurilor contabile pe anul 1994 la agenții
  economici