HOTĂRÂRE nr. 581 din 14 septembrie 2006 (*actualizată*)
pentru aprobarea Regulamentului privind examenul de capacitate al judecătorilor stagiari şi al procurorilor stagiari
(actualizată la data de 29 decembrie 2015*)
EMITENT
 • CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII - PLENUL
 • ----------
  În temeiul dispoziţiilor art. 133 alin. (5) şi (7) din Constituţia României, republicată, şi ale art. 23 alin. (1) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,
  având în vedere art. 106 lit. c) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
  Plenul Consiliului Superior al Magistraturii hotărăşte:

  Articolul 1

  Se aprobă Regulamentul privind examenul de capacitate al judecătorilor stagiari şi al procurorilor stagiari, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


  Articolul 2

  La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 306/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind examenul de capacitate al judecătorilor stagiari şi procurorilor stagiari, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 815 din 8 septembrie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.


  Articolul 3

  Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.


  Preşedintele Consiliului

  Superior al Magistraturii,

  judecător Iulian Gîlcă

  Bucureşti, 14 septembrie 2006.
  Nr. 581.

  Anexă

  REGULAMENT 14/09/2006