ORDIN nr. 639 din 18 octombrie 2016
pentru aprobarea Metodologiei de monitorizare a unităţilor sanitare acreditate
EMITENT
 • AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE MANAGEMENT AL CALITĂŢII ÎN SĂNĂTATE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 848 din 25 octombrie 2016  Având în vedere:
  - Referatul directorului general adjunct aprobat cu nr. 2.177/C.V. din 18 octombrie 2016;
  - prevederile art. 173 alin. (5) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  - prevederile art. 3 lit. k), art. 5 lit. e), art. 15 lit. a) şi c) şi art. 18 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 629/2015 privind componenţa, atribuţiile, modul de organizare şi funcţionare ale Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate,
  în temeiul art. 10 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 629/2015,
  preşedintele Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate emite prezentul ordin.

  Articolul 1

  Se aprobă Metodologia de monitorizare a unităţilor sanitare acreditate, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.


  Preşedintele Autorităţii Naţionale de

  Management al Calităţii în Sănătate,

  Vasile Cepoi

  Bucureşti, 18 octombrie 2016.
  Nr. 639.

  Anexă

  METODOLOGIE 18/10/2016