ORDIN nr. 257/C din 21 ianuarie 2009
pentru modificarea art. 45 alin. (3) din Regulamentul privind condiţiile de participare, organizare şi desfăşurare a concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante şi avansare, precum şi condiţiile pentru modificarea şi încetarea raporturilor de serviciu ale funcţionarilor publici din sistemul administraţiei penitenciare, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 2.854/C/2004
EMITENT
 • MINISTERUL JUSTIŢIEI ŞI LIBERTĂŢILOR CETĂŢENEŞTI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 65 din 3 februarie 2009  În conformitate cu prevederile art. 6 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 83/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, cu modificările şi completările ulterioare,
  în temeiul art. 27 alin. (2) din Legea nr. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia Naţională a Penitenciarelor, cu modificările şi completările ulterioare,
  ministrul justiţiei şi libertăţilor cetăţeneşti emite următorul ordin:

  Articolul I

  Articolul 45 alineatul (3) din Regulamentul privind condiţiile de participare, organizare şi desfăşurare a concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante şi avansare, precum şi condiţiile pentru modificarea şi încetarea raporturilor de serviciu ale funcţionarilor publici din sistemul administraţiei penitenciare, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 2.854/C/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.099 din 25 noiembrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
  "(3) Agenţilor din sistemul administraţiei penitenciare li se acordă gradul profesional de ofiţer, după promovarea concursului, în raport cu vechimea ca agent sau subofiţer în instituţii publice de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională ale statului, astfel:
  - la o vechime de până la 5 ani - subinspector;
  - la o vechime între 5 şi 10 ani - inspector;
  - la o vechime între 10 şi 15 ani - inspector principal;
  - la o vechime între 15 şi 20 de ani - subcomisar;
  - la o vechime de peste 20 de ani - comisar."


  Articolul II

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul justiţiei şi libertăţilor cetăţeneşti,
  Gabriel Tănăsescu,
  secretar de stat
  Bucureşti, 21 ianuarie 2009.
  Nr. 257/C.
  ----