ORDIN nr. 487 din 27 iunie 2017privind modificarea și completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate curative pentru anii 2017 și 2018, aprobate prin Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017
EMITENT
 • CASA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 541 din 10 iulie 2017
  Văzând Referatul de aprobare nr. D.G. 1.073 din 26.06.2017 al directorului general al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,
  având în vedere art. 51 alin. (1) și (3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și Hotărârea Guvernului nr. 155/2017 privind aprobarea programelor naționale de sănătate pentru anii 2017 și 2018,
  în temeiul art. 291 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările și completările ulterioare,
  președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate emite următorul ordin:

  Articolul I

  Normele tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate curative pentru anii 2017 și 2018, aprobate prin Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 224 și 224 bis din 31 martie 2017, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La capitolul IV articolul 31, alineatul (17) se modifică și va avea următorul cuprins:(17) Medicamentele specifice pentru tratamentul în ambulatoriu al bolnavilor cu diabet zaharat, pentru tratamentul stării posttransplant al pacienților transplantați, pentru tratamentul pacienților cu unele boli rare (mucoviscidoză, scleroză laterală amiotrofică, angioedemul ereditar, fibroza pulmonară idiopatică, maladia Duchenne, sindromul Prader Willi și neuropatie optică ereditară Leber) se eliberează prin farmaciile cu circuit deschis.2. La capitolul VIII, tabelul cuprinzând „Creditele bugetare și de angajament aferente programelor naționale de sănătate curative pentru anul 2017“ se modifică și va avea următorul cuprins:

  *Font 7*
                                                                                                                  mii lei
  ┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┬────────────┐
  │                                Denumire program de sănătate                                   │ Credite de │  Credite   │
  │                                                                                               │ angajament │  bugetare  │
  │                                                                                               │   an 2017  │   an 2017  │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
  │Programul național de oncologie, din care:                                                     │1.753.564,00│1.753.564,00│
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
  │Subprogramul de tratament al bolnavilor cu afecțiuni oncologice (adulți și copii)*)            │1.572.923,00│1.572.923,00│
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
  │Subprogramul de monitorizare a evoluției bolii la pacienții cu afecțiuni oncologice prin PET-CT│   19.898,00│   19.898,00│
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
  │Subprogramul de reconstrucție mamară după afecțiuni oncologice prin endoprotezare              │      512,00│      512,00│
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
  │Subprogramul de diagnostic și de monitorizare a bolii minime reziduale a bolnavilor cu leucemii│            │            │
  │acute prin imunofenotipare, examen citogenetic și/sau FISH și examen de biologic moleculară la │            │            │
  │copii și adulți                                                                                │    1.989,00│    1.989,00│
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
  │Subprogramul de radioterapie a bolnavilor cu afecțiuni oncologice realizate în regim de        │            │            │
  │spitalizare de zi (adulți și copii)                                                            │  158.123,00│  158.123,00│
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
  │Subprogramul de diagnostic genetic al tumorilor solide maligne (sarcom Ewing și neuroblastom)  │            │            │
  │la copii și adulți                                                                             │      119,00│      119,00│
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
  │Programul național de diabet zaharat                                                           │  962.138,44│  962.138,44│
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
  │Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană                │   53.623,00│   53.623,00│
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
  │Programul național de tratament pentru boli rare*)                                             │  148.539,00│  148.539,00│
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
  │Programul național de tratament al bolilor neurologice                                         │  124.532,00│  124.532,00│
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
  │Programul național de tratament al hemofiliei și talasemiei                                    │  202.288,84│  202.288,84│
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
  │Programul național de tratament al surdității prin proteze auditive implantabile (implant      │            │            │
  │cohlear și proteze auditive)                                                                   │   20.739,00│   20.739,00│
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
  │Programul național de boli endocrine                                                           │    2.601,00│    2.601,00│
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
  │Programul național de ortopedie                                                                │   85.628,00│   85.628,00│
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
  │Programul național de terapie intensivă a insuficienței hepatice                               │      633,00│      633,00│
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
  │Programul național de boli cardiovasculare                                                     │  131.996,00│  131.996,00│
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
  │Programul național de sănătate mintală                                                         │    1.761,00│    1.761,00│
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
  │Programul național de diagnostic și tratament cu ajutorul aparaturii de înaltă performanță,    │            │            │
  │din care:                                                                                      │   33.612,00│   33.612,00│
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
  │Subprogramul de radiologie intervențională                                                     │   21.192,00│   21.192,00│
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
  │Subprogramul de diagnostic și tratament al epilepsiei rezistente la tratamentul medicamentos   │   11.287,00│   11.287,00│
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
  │Subprogramul de tratament al hidrocefaliei congenitale sau dobândite la copil                  │      433,00│      433,00│
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
  │Subprogramul de tratament al durerii neuropate prin implant de neurostimulator medular         │      700,00│      700,00│
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
  │Programul național de supleere a funcției renale la bolnavii cu insuficiență renală cronică    │  976.244,00│  976.244,00│
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
  │TOTAL                                                                                          │4.497.899,28│4.497.899,28│
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
  │Cost-volum                                                                                     │  419.830,00│  419.830,00│
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
  │TOTAL GENERAL                                                                                  │4.917.729,28│4.917.729,28│
  └───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┴────────────┘
  Notă
  *) Sumele nu includ valoarea creditelor de angajament și bugetare aferente contractelor cost-volum. Valoarea acestora este prevăzută distinct.
  3. La capitolul IX titlul „Programul național de boli cardiovasculare“ subtitlul „Unități care derulează programul“ punctul 9, după litera i) se introduce o nouă literă, litera j), cu următorul cuprins:
  j) Spitalul Clinic Județean de Urgență «Pius Brânzeu» Timișoara.
  4. La capitolul IX titlul „Programul național de oncologie - Subprogramul de monitorizare a evoluției bolii la pacienții cu afecțiuni oncologice prin PET-CT (adulți și copii)“ subtitlul „Criterii de eligibilitate“ punctul 17, literele b), d) și e) se modifică și vor avea următorul cuprins:
  b) Evaluarea de etapă a răspunsului la tratament la pacienții cu limfom Hodgkin sau limfoame non-Hodgkin agresive, după două-trei cicluri de chimioterapie;
  ..............................................................................................
  d) Evaluarea răspunsului la tratament la pacienții cu limfom Hodgkin sau limfoame non-Hodgkin agresive;
  e) Evaluarea suspiciunii de recidivă la pacienții simptomatici cu limfoame Hodgkin și limfoame non-Hodgkin cu examen CT/RMN neconcludent;
  5. La capitolul IX titlul „Programul național de diabet“ subtitlul „Indicatori de evaluare“ punctul 2) „indicatori de eficiență“, litera e) se modifică și va avea următorul cuprins:
  e) cost mediu/bolnav cu diabet zaharat beneficiar de pompă de insulină: 8.115 lei*);
  6. La capitolul IX titlul „Programul național de diabet“ subtitlul „Indicatori de evaluare“ punctul 2) „indicatori de eficiență“, după litera f) se introduce nota de subsol, cu următorul cuprins:
  *) Costul mediu/bolnav cu diabet zaharat beneficiar de pompă de insulină de 8.115 lei include pompa de insulină și materialele consumabile pentru 12 luni.
  7. La capitolul IX titlul „Programul național de tratament pentru boli rare“ subtitlul „Activități“ punctul 2, după litera f) se introduce o nouă literă, litera g), cu următorul cuprins:
  g) tratamentul bolnavilor cu neuropatie optică ereditară Leber;
  8. La capitolul IX titlul „Programul național de tratament pentru boli rare“ subtitlul „Criterii de eligibilitate“, punctul 22) se modifică și va avea următorul cuprins: 22) Angioedem ereditar:
  Criterii de includere:– bolnavi adulți (peste 18 ani) cu diagnosticul de angioedem ereditar prin deficiență de C1 inhibitor esterază, confirmat de către Centrul de referință/pilot de angioedem ereditar și înregistrați în Registrul național de angioedem ereditar.
  Criterii de excludere:
  a) bolnavii cu hipersensibilitate la substanța activă sau excipienții produsului; se recomandă precauție la pacienții cu boală cardiacă ischemică acută și accident vascular cerebral recent;
  b) în timpul sarcinii Icatibant trebuie utilizat doar dacă beneficiul potențial justifică riscul potențial pentru făt (de exemplu, pentru tratamentul edemului laringian cu potențial letal), în absența disponibilității concentratului de C1-INH.
  9. La capitolul IX titlul „Programul național de tratament pentru boli rare“ subtitlul „Criterii de eligibilitate“, după punctul 22) se introduce un nou punct, punctul 23), cu următorul cuprins: 23) Neuropatie optică ereditară Leber: criteriile de eligibilitate se completează după publicarea protocolului terapeutic aprobat prin ordin al ministrului sănătății și al președintelui CNAS.10. La capitolul IX titlul „Programul național de tratament pentru boli rare“ subtitlul „Indicatori de evaluare“ punctul 1) „Indicatori fizici“, literele e), f) și x) se modifică și vor avea următorul cuprins:
  e) număr de bolnavi cu boala Fabry: 28;
  f) număr de bolnavi cu boala Pompe: 8;
  ..............................................................................................
  x) număr de bolnavi cu angioedem ereditar: 89;
  11. La capitolul IX titlul „Programul național de tratament pentru boli rare“ subtitlul „Indicatori de evaluare“ punctul 1) „indicatori fizici“, după litera x) se introduce o nouă literă, litera y), cu următorul cuprins:
  y) număr de bolnavi cu neuropatie optică ereditară Leber: se completează după publicarea protocolului terapeutic aprobat prin ordin al ministrului sănătății și al președintelui CNAS.
  12. La capitolul IX titlul „Programul național de tratament pentru boli rare“ subtitlul „Indicatori de evaluare“ punctul 2) „indicatori de eficiență“, litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:
  c) cost mediu/bolnav cu scleroză laterală amiotrofică/an: 3.085,71 lei;
  13. La capitolul IX titlul „Programul național de tratament pentru boli rare“ subtitlul „Indicatori de evaluare“ punctul 2) „indicatori de eficiență“, litera x) se modifică și va avea următorul cuprins:
  x) cost mediu/bolnav cu angioedem ereditar: 49.315 lei*);
  14. La capitolul IX titlul „Programul național de tratament pentru boli rare“ subtitlul „Indicatori de evaluare“ punctul 2) „indicatori de eficiență“, după litera x) se introduce o nouă literă, litera y), cu următorul cuprins:
  y) cost mediu/bolnav cu neuropatie optică ereditară Leber: se completează după publicarea protocolului terapeutic aprobat prin ordin al ministrului sănătății și al președintelui CNAS.
  15. La capitolul IX titlul „Programul național de tratament pentru boli rare“ subtitlul „Indicatori de evaluare“, nota din subsolul punctului 2) „indicatori de eficiență“ se modifică și va avea următorul cuprins:
  *) Costul prevăzut la lit. e), f), h), i), k), ș), t), ț), v) și x) reprezintă costul mediu/bolnav la nivel național, iar repartizarea sumelor se realizează pentru fiecare bolnav în funcție de doza necesară recomandată individual.
  16. La capitolul IX titlul „Programul național de tratament pentru boli rare“ subtitlul „Unități care derulează programul“ punctul 14), după litera a.6) se introduce o nouă literă, litera a.7), cu următorul cuprins:
  a.7) Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii «Sf. Maria» Iași.
  17. La capitolul IX titlul „Programul național de tratament pentru boli rare“ subtitlul „Unități care derulează programul“ punctul 20), după litera c) se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins:
  d) Spitalul Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov.
  18. La capitolul IX titlul „Programul național de tratament pentru boli rare“ subtitlul „Unități care derulează programul“, după punctul 20) se introduc patru noi puncte, punctele 21), 22), 23) și 24), cu următorul cuprins: 21) Fibroză pulmonară idiopatică:– farmacii cu circuit deschis aflate în relație contractuală cu casele de asigurări de sănătate.22) Distrofie musculară Duchenne:– farmacii cu circuit deschis aflate în relație contractuală cu casele de asigurări.23) Angioedem ereditar:– farmacii cu circuit deschis aflate în relație contractuală cu casele de asigurări.24) Neuropatie optică ereditară Leber:– farmacii cu circuit deschis aflate în relație contractuală cu casele de asigurări.19. La capitolul IX titlul „ Programul național de terapie intensivă a insuficienței hepatice“ subtitlul „Unități care derulează programul“, după litera e) se introduce o nouă literă, litera f), cu următorul cuprins:
  f) Institutul Regional de Gastroenterologie-Hepatologie «Prof. Dr. Octavian Fodor» Cluj-Napoca.
  20. La capitolul IX titlul „Programul național de diagnostic și tratament cu ajutorul aparaturii de înaltă performanță - Subprogramul de radiologie intervențională“ subtitlul „Unități care derulează subprogramul“, după litera r) se introduce o nouă literă, litera s), cu următorul cuprins:
  s) Spitalul Universitar de Urgență Elias București [activitățile a), e), g) și h)].
  21. La capitolul IX titlul „Programul național de diagnostic și tratament cu ajutorul aparaturii de înaltă performanță - Subprogramul de tratament al durerii neuropate prin implant de neurostimulator medular“ subtitlul „Unități care derulează subprogramul“, după litera c) se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins:
  d) Spitalul Clinic Județean de Urgență «Pius Brânzeu» Timișoara.


  Articolul II

  Direcțiile de specialitate din Casa Națională de Asigurări de Sănătate, casele de asigurări de sănătate și unitățile de specialitate prin care se derulează programe naționale de sănătate curative vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.


  Articolul III

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,
  Marian Burcea


  București, 27 iunie 2017.
  Nr. 487.
  ----