ORDIN nr. 1.344/3.930/1.977/2022privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2022 pentru Societatea Uzina Mecanică Mija - S.A. - filiala Companiei Naționale ROMARM - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei
EMITENT
 • MINISTERUL ECONOMIEI Nr. 1.344 din 6 octombrie 2022
 • MINISTERUL FINANȚELOR Nr. 3.930 din 24 octombrie 2022
 • MINISTERUL MUNCII ȘI SOLIDARITĂȚII SOCIALE Nr. 1.977 din 10 octombrie 2022
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1049 din 28 octombrie 2022
  Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) lit. b) și ale art. 10 alin. (2) lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare,
  în temeiul prevederilor art. 10 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.326/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei, cu modificările ulterioare, ale art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 18 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 23/2022 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii și Solidarității Sociale,
  ministrul economiei, ministrul finanțelor și ministrul muncii și solidarității sociale emit următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2022 pentru Societatea Uzina Mecanică Mija - S.A. - filiala Companiei Naționale ROMARM - S.A., prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  p. Ministrul economiei,
  Mihai-Ion Macaveiu,
  secretar de stat
  Ministrul finanțelor,
  Adrian Câciu
  p. Ministrul muncii și solidarității sociale,
  Mădălin-Cristian Vasilcoiu,
  secretar de stat


  ANEXĂ*)

  *) Anexa este reprodusă în facsimil.
  MINISTERUL ECONOMIEI
  Societatea Uzina Mecanică Mija - S.A. - filiala Companiei Naționale ROMARM - S.A.
  Sediul/Adresa: comuna I.L. Caragiale, județul Dâmbovița
  Cod unic de înregistrare: RO 2978636
  BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT
  pe anul 2022

  -----