ORDIN nr. 1.214 din 23 decembrie 2003
pentru aprobarea Normelor privind suplimentele alimentare
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 50 din 21 ianuarie 2004  Văzând Referatul de aprobare al Direcţiei generale sănătate publică şi inspecţia sanitară de stat nr. OB 6.829/2003,
  având în vedere prevederile art. 20 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2001 privind reglementarea producţiei, circulaţiei şi comercializării alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 57/2003,
  în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 743/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările ulterioare,
  ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă Normele privind suplimentele alimentare, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  Direcţia generală sănătate publică şi inspecţia sanitară de stat din cadrul Ministerului Sănătăţii, precum şi direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti vor controla modul de respectare a prevederilor prezentului ordin.


  Articolul 3

  La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului sănătăţii şi familiei nr. 282/2001 pentru aprobarea Normelor privind suplimentele nutritive, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 322 din 15 iunie 2001, şi orice alte prevederi contrare.


  Articolul 4

  Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi va intra în vigoare în 90 de zile de la data publicării.
  Ministrul sănătăţii,
  Ovidiu Brînzan
  Bucureşti, 23 decembrie 2003.
  Nr. 1.214.


  Anexă

  NORMA 23/12/2003