CERINŢE MINIME GENERALE din 26 iulie 2006 (*actualizate*)
privind panourile de semnalizare
(actualizate la data de 1 iunie 2015*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • ----------
  1. Caracteristici intrinseci
  1.1. Forma şi culorile panourilor sunt definite la pct. 3, în funcţie de obiectul lor specific, respectiv panouri de interzicere, avertizare, obligativitate, salvare sau de prim ajutor, precum şi panouri privind materiale şi echipamente de stingere a incendiilor.
  1.2. Pictogramele trebuie să fie cât mai simple posibil şi trebuie evitate detaliile inutile.
  1.3. Pictogramele utilizate pot fi uşor diferite sau mai detaliate decât cele prezentate la pct. 3, cu condiţia ca semnificaţia lor să rămână neschimbată şi nicio diferenţă sau adaptare să nu provoace confuzie asupra semnificaţiei.
  1.4. Panourile trebuie confecţionate dintr-un material cât mai rezistent la şocuri, intemperii şi agresiuni cauzate de mediul ambiant.
  1.5. Dimensiunile şi caracteristicile colorimetrice şi fotometrice ale panourilor trebuie să asigure o bună vizibilitate şi înţelegere a mesajului acestora.
  2. Condiţii de utilizare
  2.1. Panourile trebuie instalate, în principiu, la o înălţime corespunzătoare, orientate în funcţie de unghiul de vedere, ţinându-se seama de eventualele obstacole, fie la intrarea într-o zonă în cazul unui risc general, fie în imediata apropiere a unui risc determinat sau a obiectului ce trebuie semnalat, şi într-un loc bine iluminat, uşor accesibil şi vizibil.
  În cazul în care condiţiile de iluminare naturală sunt precare, trebuie utilizate culori fosforescente, materiale reflectorizante sau iluminare artificială, fără a aduce atingere prevederilor legislaţiei naţionale care transpun Directiva 89/654/CEE.
  2.2. Panoul trebuie înlăturat când situaţia care îl justifică nu mai există.
  3. Panouri utilizate*)
  3.1. Panouri de interdicţie
  Caracteristici intrinseci:
  a) formă rotundă;
  b) pictogramă neagră pe fond alb, margine şi bandă diagonală roşii (partea roşie trebuie să ocupe cel puţin 35% din suprafaţa panoului).
  3.2 Panouri de avertizare
  Caracteristici intrinseci:
  a) formă triunghiulară
  b) pictogramă neagră pe fond galben, margine neagră (partea galbenă trebuie sa acopere cel puţin 50 % din suprafaţa panoului).
  3.2.1. Panoul "Materiale inflamabile" se utilizează şi în, lipsa unui panou specific pentru temperaturi înalte.
  3.2.2. Abrogat.
  ----------
  Pct. 3.2.2. al anexei 2 a fost abrogat de pct. 6 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 359 din 20 mai 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 374 din 28 mai 2015.
  3.3. Panouri de obligativitate
  Caracteristici intrinseci:
  a) forma rotundă;
  b) pictogramă albă pe fond albastru (partea albastră trebuie să ocupe cel puţin 50 % din suprafaţa panoului).
  3.4. Panouri de salvare şi acordarea primului ajutor
  Caracteristici intrinseci:
  a) formă dreptunghiulară sau pătrată
  b) pictogramă albă pe fond verde (partea verde trebuie să acopere cel putin 50 % din suprafaţa panoului).
  3.5. Panouri privind materialele sau echipamentele necesare pentru prevenirea si stingerea incendiilor
  Caracteristici intrinseci:
  a) formă dreptunghiulară sau pătrată
  b) pictogramă albă pe fond rosu (partea rosie trebuie să acopere cel putin 50 % din suprafaţa panoului).
  ------