HOTĂRÂRE nr. 806 din 2 decembrie 1997
privind transmiterea ansamblului imobiliar "Vila Minovici", proprietate publică a statului, şi a colectiei de arta populara "Dr. N. Minovici" în proprietatea publică a Consiliului General al Municipiului Bucureşti şi în administrarea Muzeului de Istorie şi Arta al Municipiului Bucureşti
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 355 din 12 decembrie 1997  Guvernul României hotărăşte:

  Articolul 1

  Se aprobă transmiterea imobilului proprietate publică a statului "Vila Minovici", compus din construcţii în suprafaţa construită desfăşurată de 890 mp şi terenul aferent în suprafaţa de 13.878 mp, situat în municipiul Bucureşti, str. Dr. N. Minovici nr. 1, sectorul 1, împreună cu dotările aferente şi cu colecţia de arta populara "Dr. N. Minovici" din administrarea Muzeului Satului, din subordinea Ministerului Culturii, în proprietatea publică a Consiliului General al Municipiului Bucureşti şi în administrarea Muzeului de Istorie şi Arta al Municipiului Bucureşti.


  Articolul 2

  Transmiterea imobilului "Vila Minovici", împreună cu dotările aferente, şi a colectiei de arta populara "Dr. N. Minovici", prevăzute la art. 1, se face pe bază de protocol, încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României.


  Articolul 3

  Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, orice alte dispoziţii contrare se abroga.
  PRIM-MINISTRU
  VICTOR CIORBEA
  Contrasemnează:
  ------------------
  Ministrul culturii,
  Ion Caramitru
  p. Ministru de stat,
  ministrul finanţelor,
  Corneliu Eugeniu Gorcea,
  secretar de stat
  Primăria Municipiului Bucureşti
  Viorel Lis,
  primarul general interimar
  -------------