HOTĂRÂRE nr. 1.031 din 21 decembrie 2018privind aprobarea amplasamentului și declanșarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere situat pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes național "Deschiderea și punerea în exploatare a Carierei Roșiuța, județul Gorj, la o capacitate de 3.000.000 tone/an"
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1105 din 27 decembrie 2018
  Având în vedere prevederile art. 2 alin. (2) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 53/2011, cu completările ulterioare,
  în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 2 alin. (3) lit. d) și al art. 5 alin. (1) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, cu modificările și completările ulterioare,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Se aprobă amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes național, conform variantei finale a studiului de fezabilitate, „Deschiderea și punerea în exploatare a Carierei Roșiuța, județul Gorj, la o capacitate de 3.000.000 tone/an“, potrivit planului cu amplasamentul/planurilor topografice prevăzut(e) în anexa nr. 1*).
  *) Anexa nr. 1 - Plan de situație a coridorului de expropriere se comunică persoanelor fizice și juridice interesate, la solicitarea acestora, de către Societatea „Complexul Energetic Oltenia“ - S.A., care este depozitarul acesteia, imposibilitatea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hărții topografice fiind determinată de impedimente de natură tehnico-redacțională.


  Articolul 2

  Se aprobă declanșarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere, situat pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes național „Deschiderea și punerea în exploatare a Carierei Roșiuța, județul Gorj, la o capacitate de 3.000.000 tone/an“, expropriator fiind statul român, reprezentat de Ministerul Energiei, prin Societatea „Complexul Energetic Oltenia“ - S.A.


  Articolul 3

  Se aprobă lista cuprinzând imobilele proprietate privată supuse exproprierii potrivit art. 2, situate pe raza localității Mătăsari, județul Gorj, proprietarii sau deținătorii acestora, precum și sumele individuale aferente despăgubirilor, prevăzută în anexa nr. 2.


  Articolul 4

  Se aprobă sumele individuale estimate de către expropriator, aferente despăgubirilor pentru imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes național prevăzut la art. 1, pe raza localității Mătăsari, județul Gorj, în cuantum total de 3.841.000,85 lei, în conformitate cu Legea bugetului de stat pe anul 2018 nr. 2/2018, cu modificările și completările ulterioare, care sunt alocate de la bugetul de stat, prin bugetul aprobat pe anul 2018 Ministerului Energiei, la capitolul 81.01 „Combustibili și energie“, titlul 55 „Alte transferuri“, alineatul 55.01.12 „Investiții ale agenților economici cu capital de stat“.


  Articolul 5

  Suma de 3.841.000,85 lei se virează de către Ministerul Energiei, în termen de cel mult 30 de zile de la data solicitării acesteia, de către reprezentantul expropriatorului întrun cont bancar deschis pe numele Societății „Complexul Energetic Oltenia“ - S.A. la dispoziția proprietarilor de imobile situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes național, în vederea efectuării plății despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în condițiile legii.


  Articolul 6

  Ministerul Energiei, prin Societatea „Complexul Energetic Oltenia“ - S.A., răspunde de realitatea datelor înscrise în lista cuprinzând imobilele proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării, de corectitudinea datelor înscrise în documentele care au stat la baza stabilirii acestora, precum și de modul de utilizare, în conformitate cu dispozițiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor prezentei hotărâri.


  Articolul 7

  Planul amplasamentului lucrării de utilitate publică de interes național se aduce la cunoștința publică prin afișarea la sediile consiliilor locale implicate, respectiv prin afișare pe pagina proprie de internet a expropriatorului, potrivit legii.


  Articolul 8

  Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul energiei,
  Anton Anton
  p. Viceprim-ministru, ministrul mediului,
  Laurențiu Adrian Neculaescu,
  secretar de stat
  p. Ministrul apelor și pădurilor,
  Adriana Petcu,
  secretar de stat
  Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici

  București, 21 decembrie 2018.
  Nr. 1.031.

  Anexa nr. 2

  LISTA
  cuprinzând imobilele proprietate privată care fac parte din coridorul de expropriere
  al lucrării de utilitate publică de interes național „Deschiderea și punerea în exploatare a Carierei Roșiuța, județul Gorj,
  la o capacitate de 3.000.000 tone/an lignit“, situate pe raza comunei Mătăsari din județul Gorj,
  proprietarii sau deținătorii acestora, precum și sumele individuale aferente despăgubirilor


  Nr. crt.

  Județ

  UAT

  Numărul parcelei pe planul de situație

  Numele și prenumele proprietarului/deținătorului terenului

  Număr topografic

  Nr. cadastral/ Nr. carte funciară

  Extravilan/ Intravilan

  Categoria de folosință

  Suprafața de expropriat (mp)

  Valoare totală despăgubiri (lei)

  Tarla

  Parcelă

  0

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  1

  Gorj

  Mătăsari

  1

  GORUN CONSTANTIN

  1

  2/1.

  Intravilan

  A

  144

  416,52

  2

  Gorj

  Mătăsari

  2

  GORUN CONSTANTIN

  1

  2/1/1.

  Intravilan

  A

  28

  80,99

  3

  Gorj

  Mătăsari

  3

  FOTĂU MARIA

  1

  2/2.

  Intravilan

  A

  120

  347,10

  4

  Gorj

  Mătăsari

  4

  FOTĂU MARIA

  1

  2/2/1.

  Intravilan

  A

  13

  37,60

  5

  Gorj

  Mătăsari

  5

  RĂMESCU DOMNICA

  1

  2/3.

  Intravilan

  A

  132

  381,81

  6

  Gorj

  Mătăsari

  6

  RĂMESCU DOMNICA

  1

  2/3/2.

  Intravilan

  A

  25

  490,43

  7

  Gorj

  Mătăsari

  7

  Def. RĂUȚ I. VASILE

  1

  2/3/1.

  Intravilan

  A

  121

  349,99

  8

  Gorj

  Mătăsari

  8

  FRĂTUȚU EUGENIA

  1

  2/4/1.

  Intravilan

  A

  52

  150,41

  9

  Gorj

  Mătăsari

  9

  RAMESCU VASILE

  1

  2/5/1.

  Intravilan

  A

  38

  109,91

  10

  Gorj

  Mătăsari

  10

  ANCUȚERU GHEORGHE

  1

  2/7.

  Intravilan

  A

  400

  1.156,99

  11

  Gorj

  Mătăsari

  11

  BUZĂRIN CONSTANTIN

  1

  2/8.

  Intravilan

  A

  400

  1.156,99

  12

  Gorj

  Mătăsari

  12

  LATU NICOLAE

  1

  2/9.

  Intravilan

  A

  900

  2.411,16

  13

  Gorj

  Mătăsari

  13

  LATU NICOLAE

  1

  2/9/1.

  Intravilan

  A

  154

  445,44

  14

  Gorj

  Mătăsari

  14

  BEJAT VASILE LAURENȚIU

  1

  3/4.

  Intravilan

  A

  199

  575,60

  15

  Gorj

  Mătăsari

  15

  ANGHELESCU ION

  1

  3/1.

  Intravilan

  A

  347

  1.003,69

  16

  Gorj

  Mătăsari

  16

  TOMOESCU CONSTANTIN

  1

  3/2.

  37565

  Intravilan

  A

  384

  1.110,71

  17

  Gorj

  Mătăsari

  17

  TOMOESCU CONSTANTIN

  1

  3/3.

  Intravilan

  A

  63

  182,23

  18

  Gorj

  Mătăsari

  18

  RÂMESCU ARISTICĂ

  1

  6

  Intravilan

  CC

  308

  1.232,00

  19

  Gorj

  Mătăsari

  18

  RÂMESCU ARISTICĂ

  1

  6/1.

  Intravilan

  A

  288

  1.811,10

  20

  Gorj

  Mătăsari

  19

  RÂMESCU ARISTICĂ

  1

  6/2.

  Intravilan

  A

  400

  1.156,99

  21

  Gorj

  Mătăsari

  20

  BUZĂRIN CONSTANTIN

  1

  5

  Intravilan

  L

  256

  5.145,60

  22

  Gorj

  Mătăsari

  21

  Def. GORUN C. GHEORGHE

  1

  5

  36821

  Intravilan

  A

  200

  578,50

  23

  Gorj

  Mătăsari

  22

  Def. GORUN C. GHEORGHE

  1

  5/1.

  Intravilan

  A

  74

  214,04

  24

  Gorj

  Mătăsari

  23

  GORUN VASILE

  1

  7

  Intravilan

  CC

  506

  2.024,00

  25

  Gorj

  Mătăsari

  24

  TĂNĂSOIU V. DUMITRU

  1

  9

  Intravilan

  A

  596

  1.723,92

  26

  Gorj

  Mătăsari

  25

  TĂNĂSOIU V. DUMITRU

  1

  10

  Intravilan

  V

  486

  6.097,52

  27

  Gorj

  Mătăsari

  26

  TĂNĂSOIU V. DUMITRU

  1

  11

  Intravilan

  CC

  471

  1.884,00

  28

  Gorj

  Mătăsari

  27

  TĂNĂSOIU V. DUMITRU

  1

  9/1.

  Intravilan

  A

  187

  540,89

  29

  Gorj

  Mătăsari

  28

  TUFIȚĂ MARIA

  1

  12

  Intravilan

  CC

  285

  1.140,00

  30

  Gorj

  Mătăsari

  28

  TUFIȚĂ MARIA

  1

  13

  Intravilan

  A

  589

  1.703,67

  31

  Gorj

  Mătăsari

  29

  BĂLOSU NICOLAE

  1

  14

  Intravilan

  A

  450

  1.301,62

  32

  Gorj

  Mătăsari

  29

  BĂLOSU NICOLAE

  1

  15

  Intravilan

  CC

  240

  960,00

  33

  Gorj

  Mătăsari

  30

  PÎRLEA IOANA

  1

  14/1.

  545

  Intravilan

  CC

  274

  1.096,00

  34

  Gorj

  Mătăsari

  31

  SPERLEA GHEORGHE

  1

  14/2.

  Intravilan

  A

  509

  1.472,27

  35

  Gorj

  Mătăsari

  31 a

  PROPRIETAR NEIDENTIFICAT

  1

  Intravilan

  A

  102

  295,03

  36

  Gorj

  Mătăsari

  32

  PROPRIETAR NEIDENTIFICAT

  1

  16, 17, 18/1

  Intravilan

  A

  711

  2.056,55

  37

  Gorj

  Mătăsari

  33

  BOBEI D.ION

  1

  19

  Intravilan

  A

  433

  1.252,44

  38

  Gorj

  Mătăsari

  33 a

  PROPRIETAR NEIDENTIFICAT

  1

  Intravilan

  A

  111

  321,07

  39

  Gorj

  Mătăsari

  34

  SPERLEA IOANA

  1

  22

  36769

  Intravilan

  CC

  750

  3.000,00

  40

  Gorj

  Mătăsari

  34

  SPERLEA IOANA

  1

  23

  36769

  Intravilan

  L

  746

  14.994,60

  41

  Gorj

  Mătăsari

  34

  SPERLEA IOANA

  1

  25

  36769

  Intravilan

  A

  1.838

  5.316,38

  42

  Gorj

  Mătăsari

  35

  SPERLEA IOANA

  1

  24

  36768

  Intravilan

  CC

  320

  1.280,00

  43

  Gorj

  Mătăsari

  36

  GORUN C. ION

  1

  25/3.

  Intravilan

  A

  99

  286,36

  44

  Gorj

  Mătăsari

  37

  CIOCLEI I.M. MARIA

  1

  25/2.

  Intravilan

  A

  99

  286,36

  45

  Gorj

  Mătăsari

  38

  BOBEI D. ION

  1

  26

  Intravilan

  A

  295

  853,28

  46

  Gorj

  Mătăsari

  39

  Def. GIURONIU DOMNICA

  1

  26

  36542

  Intravilan

  A

  1.400

  4.049,47

  47

  Gorj

  Mătăsari

  40

  GORUN C. ION

  1

  29/2

  Intravilan

  A

  156

  451,23

  48

  Gorj

  Mătăsari

  41

  CIOCLEI I.M. MARIA

  1

  29/3

  Intravilan

  A

  158

  457,01

  49

  Gorj

  Mătăsari

  118

  RÂMESCU A. CONSTANTIN

  2

  32

  Intravilan

  CC

  346

  1.384,00

  50

  Gorj

  Mătăsari

  119

  RÂMESCU A. CONSTANTIN

  2

  31/1, 32/1

  36244

  Intravilan

  CC

  500

  2.000,00

  51

  Gorj

  Mătăsari

  120

  RÂMESCU A. CONSTANTIN

  2

  31

  Intravilan

  L

  782

  15.718,20

  52

  Gorj

  Mătăsari

  121

  OSNAGA ELENA

  2

  33

  Intravilan

  A

  300

  867,74

  53

  Gorj

  Mătăsari

  122

  BOBEI ION

  2

  34/1

  Intravilan

  A

  434

  1.255,34

  54

  Gorj

  Mătăsari

  123

  BIBANU GRIGORE

  2

  34/2

  Intravilan

  A

  264

  763,61

  55

  Gorj

  Mătăsari

  124

  BIBANU GRIGORE

  2

  34

  Intravilan

  A

  397

  1.148,31

  56

  Gorj

  Mătăsari

  125

  BĂLOSU NICOLAE

  2

  39

  Intravilan

  A

  312

  902,45

  57

  Gorj

  Mătăsari

  126

  PÂRLEA ION

  2

  39/1

  Intravilan

  A

  199

  575,60

  58

  Gorj

  Mătăsari

  128

  LUPU PARASCHIVA, DRAGOTOIU SULTANA, RĂUȚ NICOLAE

  2

  40

  Intravilan

  A

  240

  694,20

  59

  Gorj

  Mătăsari

  129

  DRAGOTOIU VASILE

  2

  41

  Intravilan

  A

  491

  1.420,21

  60

  Gorj

  Mătăsari

  131

  GIURONIU DOMNICA

  2

  48

  36544

  Intravilan

  CC

  808

  3.232,00

  61

  Gorj

  Mătăsari

  131

  GIURONIU DOMNICA

  2

  47

  36544

  Intravilan

  L

  1.569

  31.536,90

  62

  Gorj

  Mătăsari

  132

  BANCIU MARIA

  2

  51

  36815

  Intravilan

  A

  416

  1.203,27

  63

  Gorj

  Mătăsari

  42

  BANCIU MARIA

  3

  59

  36814

  Intravilan

  A

  528

  1.527,23

  64

  Gorj

  Mătăsari

  44

  CHIRCU ANGELA

  3

  64

  Intravilan

  CC

  825

  3.300,00

  65

  Gorj

  Mătăsari

  44

  CHIRCU ANGELA

  3

  65

  Intravilan

  L

  864

  17.366,40

  66

  Gorj

  Mătăsari

  45

  Def. GIURONIU IOANA

  3

  67

  Intravilan

  CC

  616

  2.464,00

  67

  Gorj

  Mătăsari

  45

  Def. GIURONIU IOANA

  3

  66

  Intravilan

  L

  1.110

  22.311,00

  68

  Gorj

  Mătăsari

  45

  Def. GIURONIU IOANA

  3

  68

  Intravilan

  A

  840

  2.429,68

  69

  Gorj

  Mătăsari

  46

  DRAGOTOIU ARISTICĂ

  3

  69

  Intravilan

  A

  1.072

  3.100,74

  70

  Gorj

  Mătăsari

  47

  BIBANU GHEORGHE, BIBANU GHEORGHIȚA, CROITORU ELENA

  3

  72

  Intravilan

  N

  406

  974,40

  71

  Gorj

  Mătăsari

  48

  Def. CROITORU I. MARIA

  3

  73

  Intravilan

  A

  980

  2.834,63

  72

  Gorj

  Mătăsari

  49

  BIBANU GHEORGHE

  4

  72/1

  Intravilan

  A

  356

  1.029,72

  73

  Gorj

  Mătăsari

  50

  RÂMESCU ARISTICĂ

  4

  73/3

  Intravilan

  A

  240

  694,20

  74

  Gorj

  Mătăsari

  51

  BĂCESCU MARIA

  4

  73/5

  Intravilan

  A

  222

  642,13

  75

  Gorj

  Mătăsari

  52

  POPESCU MIHAI

  4

  73/7

  Intravilan

  A

  760

  2.198,28

  76

  Gorj

  Mătăsari

  53

  Def. SPERLEA GHEORGHE

  4

  74/1

  Intravilan

  A

  805

  2.328,45

  77

  Gorj

  Mătăsari

  55

  BĂCESCU GHEORGHE

  4

  77

  35866

  Intravilan

  CC

  422

  1.688,00

  78

  Gorj

  Mătăsari

  54

  BĂCESCU GHEORGHE

  4

  76

  35866

  Intravilan

  V

  858

  10.764,76

  79

  Gorj

  Mătăsari

  56

  BĂLAN CONSTANTIN, BĂLAN SULTANA

  4

  82

  Intravilan

  P

  1.168

  2.803,20

  80

  Gorj

  Mătăsari

  56

  BĂLAN CONSTANTIN, BĂLAN SULTANA

  4

  85

  Intravilan

  L

  280

  5.628,00

  81

  Gorj

  Mătăsari

  57

  BĂLAN CONSTANTIN, BĂLAN SULTANA

  4

  82/1

  Intravilan

  P

  298

  715,20

  82

  Gorj

  Mătăsari

  58

  STĂNILOIU DOINA

  4

  87/1

  36851

  Intravilan

  A

  349

  1.009,48

  83

  Gorj

  Mătăsari

  59

  RĂUȚ ION

  4

  91

  35012

  Intravilan

  A

  576

  1.666,07

  84

  Gorj

  Mătăsari

  60

  RĂUȚ ION

  4

  91/2

  Intravilan

  A

  58

  167,76

  85

  Gorj

  Mătăsari

  61

  POPESCU MIHAI

  4

  91/1

  Intravilan

  A

  612

  1.770,20

  86

  Gorj

  Mătăsari

  62

  POPESCU MIHAI

  4

  91/3

  Intravilan

  A

  50

  144,62

  87

  Gorj

  Mătăsari

  63

  Def. DRAGOTOIU GHEORGHE

  4

  92/1

  Intravilan

  P

  319

  765,60

  88

  Gorj

  Mătăsari

  64

  BUZĂRIN DUMITRU

  4

  94

  Intravilan

  CC

  1.140

  4.560,00

  89

  Gorj

  Mătăsari

  65

  Def. DRAGOTOIU GHEORGHE

  4

  95

  Intravilan

  A

  949

  2.744,96

  90

  Gorj

  Mătăsari

  66

  Def. DRAGOTOIU GHEORGHE

  4

  95/1

  Intravilan

  A

  382

  1.104,93

  91

  Gorj

  Mătăsari

  67

  IOVAN GHEORGHE

  4

  96/1

  Intravilan

  A

  259

  749,15

  92

  Gorj

  Mătăsari

  68

  HÎRCEANU MARIA

  4

  96

  Intravilan

  A

  506

  2.332,82

  93

  Gorj

  Mătăsari

  69

  POPESCU MIHAI

  4

  99

  Intravilan

  CC

  962

  3.848,00

  94

  Gorj

  Mătăsari

  70

  CIOCLEI C.M. CONSTANTIN

  4

  101/1

  Intravilan

  A

  293

  847,50

  95

  Gorj

  Mătăsari

  71

  Def. GORUN CONSTANTIN

  4

  104

  Intravilan

  A

  294

  817,39

  96

  Gorj

  Mătăsari

  72

  SPERLEA GHEORGHE

  4

  104/1

  Intravilan

  A

  982

  2.840,42

  97

  Gorj

  Mătăsari

  73

  SPERLEA GHEORGHE

  4

  104/2

  Intravilan

  A

  308

  890,88

  98

  Gorj

  Mătăsari

  133

  BĂCESCU MARIA

  5

  105

  36070

  Intravilan

  CC

  756

  3.024,00

  99

  Gorj

  Mătăsari

  133

  BĂCESCU MARIA

  5

  106

  36070

  Intravilan

  A

  378

  1.093,36

  100

  Gorj

  Mătăsari

  134

  FRĂȚILĂ VASILE

  5

  108

  37797

  Intravilan

  CC

  250

  1.000,00

  101

  Gorj

  Mătăsari

  135

  SPERLEA GHEORGHE

  5

  108/1

  Intravilan

  CC

  943

  3.772,00

  102

  Gorj

  Mătăsari

  135

  SPERLEA GHEORGHE

  5

  109

  Intravilan

  A

  538

  1.556,15

  103

  Gorj

  Mătăsari

  136

  ȚUNĂ MARIA

  5

  115/1

  36849

  Intravilan

  A

  356

  1.029,72

  104

  Gorj

  Mătăsari

  137

  IOVAN ELENA

  5

  116/1

  36852

  Intravilan

  A

  276

  798,32

  105

  Gorj

  Mătăsari

  138

  GORUN GHEORGHE

  5

  116/2

  36823

  Intravilan

  L

  776

  15.597,60

  106

  Gorj

  Mătăsari

  139

  RAUȚ PĂUNA

  5

  118

  Intravilan

  L

  493

  9.909,30

  107

  Gorj

  Mătăsari

  140

  POPESCU MIHAI

  5

  119

  Intravilan

  CC

  250

  1.000,00

  108

  Gorj

  Mătăsari

  140

  POPESCU MIHAI

  5

  120

  Intravilan

  A

  128

  370,24

  109

  Gorj

  Mătăsari

  141

  BĂCESCU IOANA

  5

  121

  Intravilan

  L

  946

  19.014,60

  110

  Gorj

  Mătăsari

  142

  RĂUȚ POLINA

  5

  122/1

  Intravilan

  A

  343

  992,12

  111

  Gorj

  Mătăsari

  143

  RĂUȚ POLINA

  5

  122/2

  Intravilan

  A

  214

  618,99

  112

  Gorj

  Mătăsari

  144

  MÎRȘU GHEORGHE

  5

  122

  Intravilan

  A

  529

  1.530,12

  113

  Gorj

  Mătăsari

  145

  POPESCU MIHAI

  6

  124

  Intravilan

  V

  552

  6.925,58

  114

  Gorj

  Mătăsari

  146

  POPESCU MIHAI

  6

  125

  Intravilan

  A

  874

  2.528,03

  115

  Gorj

  Mătăsari

  147

  DOSONIU MARIA

  6

  126

  36783

  Intravilan

  CC

  1.210

  4.840,00

  116

  Gorj

  Mătăsari

  148

  IOVAN GHEORGHE

  6

  127

  Intravilan

  L

  496

  9.969,60

  117

  Gorj

  Mătăsari

  149

  IOVAN GHEORGHE

  6

  128

  Intravilan

  CC

  411

  1.644,00

  118

  Gorj

  Mătăsari

  150

  IOVAN VASILE

  6

  130

  Intravilan

  CC

  250

  1.000,00

  119

  Gorj

  Mătăsari

  150

  IOVAN VASILE

  6

  129

  Intravilan

  L

  710

  14.271,00

  120

  Gorj

  Mătăsari

  151

  PALIȚĂ ION

  6

  131

  Intravilan

  L

  1.651

  33.185,10

  121

  Gorj

  Mătăsari

  152

  PURDESCU CONSTANTIN

  6

  132

  Intravilan

  A

  706

  2.042,09

  122

  Gorj

  Mătăsari

  153

  Tomoescu Ion

  6

  133/1

  36087

  Intravilan

  V

  96

  1.200,00

  123

  Gorj

  Mătăsari

  153

  Tomoescu Ion

  6

  134

  36087

  Intravilan

  CC

  704

  32.245,00

  124

  Gorj

  Mătăsari

  153

  Tomoescu Ion

  6

  134/1

  36087

  Intravilan

  A

  288

  3.600,00

  125

  Gorj

  Mătăsari

  154

  TOMOESCU ION

  6

  135

  Intravilan

  A

  1.377

  3.982,94

  126

  Gorj

  Mătăsari

  155

  BĂCESCU IOANA

  6

  136

  Intravilan

  A

  1.068

  3.089,17

  127

  Gorj

  Mătăsari

  156

  CUȘMA LORENA, PURDESCU IULIAN DENIS

  6

  137

  37399

  Intravilan

  CC

  946

  3.784,00

  128

  Gorj

  Mătăsari

  156

  CUȘMA LORENA, PURDESCU IULIAN DENIS

  6

  138

  37399

  Intravilan

  L

  1.382

  27.778,20

  129

  Gorj

  Mătăsari

  157

  Def. PURDESCU C. CONSTANTIN

  6

  138/1

  Intravilan

  L

  1.177

  23.657,70

  130

  Gorj

  Mătăsari

  158

  RÂMESCU PANTELIE

  6

  139/1

  Intravilan

  L

  308

  6.190,80

  131

  Gorj

  Mătăsari

  158 A

  PÂRLEA ION

  6

  139/2

  Intravilan

  L

  221

  4.442,10

  132

  Gorj

  Mătăsari

  159

  LUPU PARASCHIVA

  6

  142

  36243

  Intravilan

  CC

  780

  3.120,00

  133

  Gorj

  Mătăsari

  159

  LUPU PARASCHIVA

  6

  143

  36243

  Intravilan

  A

  1.520

  4.396,57

  134

  Gorj

  Mătăsari

  160

  LUPU PARASCHIVA

  6

  144

  36242

  Intravilan

  P

  1.605

  3.852,00

  135

  Gorj

  Mătăsari

  160

  LUPU PARASCHIVA

  6

  145

  36242

  Intravilan

  CC

  609

  2.436,00

  136

  Gorj

  Mătăsari

  161

  CIOCLEI MARIA

  6

  148, 148/2

  37407

  Intravilan

  L

  855

  17.185,50

  137

  Gorj

  Mătăsari

  161

  CIOCLEI MARIA

  6

  148/1

  37407

  Intravilan

  V

  276

  3.462,79

  138

  Gorj

  Mătăsari

  161

  CIOCLEI MARIA

  6

  149

  37407

  Intravilan

  CC

  629

  2.516,00

  139

  Gorj

  Mătăsari

  162

  CIOCLEI MARIA

  6

  149/1

  37408

  Intravilan

  CC

  420

  1.680,00

  140

  Gorj

  Mătăsari

  163

  TOMOESCU STATE, TOMOESCU CONSTANTIN

  6

  150, 153

  Intravilan

  CC

  801

  3.204,00

  141

  Gorj

  Mătăsari

  164

  TOMOESCU STATE, TOMOESCU CONSTANTIN

  6

  151

  37337

  Intravilan

  A

  550

  1.590,86

  142

  Gorj

  Mătăsari

  164

  TOMOESCU STATE, TOMOESCU CONSTANTIN

  6

  152, 152/4

  Intravilan

  L

  1.636

  32.883,60

  143

  Gorj

  Mătăsari

  164

  TOMOESCU STATE, TOMOESCU CONSTANTIN

  6

  152/1

  Intravilan

  V

  555

  6.963,22

  144

  Gorj

  Mătăsari

  164

  TOMOESCU STATE, TOMOESCU CONSTANTIN

  6

  152/2

  Intravilan

  P

  244

  585,60

  145

  Gorj

  Mătăsari

  165

  ANGHELESCU GH. ION

  6

  152/1

  Intravilan

  A

  1.400

  4.049,47

  146

  Gorj

  Mătăsari

  165

  ANGHELESCU GH. ION

  6

  154

  Intravilan

  CC

  408

  1.632,00

  147

  Gorj

  Mătăsari

  167

  SPERLEA GHEORGHIȚA

  6

  155

  Intravilan

  CC

  150

  600,00

  148

  Gorj

  Mătăsari

  167

  SPERLEA GHEORGHIȚA

  6

  156

  Intravilan

  A

  669

  1.935,07

  149

  Gorj

  Mătăsari

  167

  SPERLEA GHEORGHIȚA

  6

  157

  Intravilan

  CC

  216

  864,00

  150

  Gorj

  Mătăsari

  167

  SPERLEA GHEORGHIȚA

  6

  158

  Intravilan

  A

  481

  1.391,28

  151

  Gorj

  Mătăsari

  168

  GORUN GHEORGHE

  6

  160

  36248

  Intravilan

  A

  532

  1.538,80

  152

  Gorj

  Mătăsari

  169

  CROITORU A. GHEORGHE

  6

  161

  Intravilan

  A

  818

  2.366,05

  153

  Gorj

  Mătăsari

  74

  PURDESCU CONSTANTIN

  7

  163

  Intravilan

  A

  618

  1.787,55

  154

  Gorj

  Mătăsari

  75

  CIOCLEI ECATERINA

  7

  165

  767

  Intravilan

  CC

  740

  2.960,00

  155

  Gorj

  Mătăsari

  75

  CIOCLEI ECATERINA

  7

  164

  767

  Intravilan

  A

  225

  650,81

  156

  Gorj

  Mătăsari

  76

  RAMESCU MARIA

  7

  166/2

  Intravilan

  A

  100

  289,25

  157

  Gorj

  Mătăsari

  77

  RÂMESCU DOMNICA

  7

  166

  37390

  Intravilan

  A

  576

  1.666,07

  158

  Gorj

  Mătăsari

  78

  RÂMESCU DOMNICA

  7

  166/3

  Intravilan

  A

  159

  459,90

  159

  Gorj

  Mătăsari

  79

  BĂCESCU MARIA

  7

  168

  Intravilan

  A

  1.421

  4.110,21

  160

  Gorj

  Mătăsari

  81

  TOMOESCU MIHAI

  7

  169

  Intravilan

  A

  364

  1.052,86

  161

  Gorj

  Mătăsari

  81

  TOMOESCU MIHAI

  7

  170

  Intravilan

  L

  609

  12.240,90

  162

  Gorj

  Mătăsari

  81

  TOMOESCU MIHAI

  7

  171

  Intravilan

  CC

  450

  1.800,00

  163

  Gorj

  Mătăsari

  80

  TOMOESCU MIHAI

  7

  170/1

  Intravilan

  L

  452

  9.085,20

  164

  Gorj

  Mătăsari

  82

  MERĂI VASILE

  7

  172

  Intravilan

  CC

  589

  2.356,00

  165

  Gorj

  Mătăsari

  82

  MERĂI VASILE

  7

  173

  Intravilan

  A

  937

  2.710,25

  166

  Gorj

  Mătăsari

  82

  MERĂI VASILE

  7

  174

  Intravilan

  A

  743

  2.149,11

  167

  Gorj

  Mătăsari

  83

  MERĂI VASILE

  7

  174/1

  Intravilan

  A

  124

  358,67

  168

  Gorj

  Mătăsari

  84

  Def. COJOCARU TEODOR

  7

  175

  739

  Intravilan

  A

  2.430

  7.028,73

  169

  Gorj

  Mătăsari

  85

  CHIRCU GHEORGHE

  7

  176/1

  Intravilan

  A

  459

  1.327,65

  170

  Gorj

  Mătăsari

  86

  CHIRCU GHEORGHE

  7

  176/2

  Intravilan

  A

  932

  2.695,79

  171

  Gorj

  Mătăsari

  87

  TOMOESCU STATE

  7

  176

  37338

  Intravilan

  A

  1.316

  3.806,50

  172

  Gorj

  Mătăsari

  87

  TOMOESCU STATE

  7

  181

  37338

  Intravilan

  A

  510

  1.475,16

  173

  Gorj

  Mătăsari

  88

  ANGHELESCU ION

  7

  183

  Intravilan

  A

  1.216

  3.517,26

  174

  Gorj

  Mătăsari

  88

  ANGHELESCU ION

  7

  184

  Intravilan

  A

  510

  1.475,16

  175

  Gorj

  Mătăsari

  89

  ANGHELESCU ION

  7

  184/1

  Intravilan

  A

  528

  1.527,23

  176

  Gorj

  Mătăsari

  90

  GORUN GHEORGHIȚA

  7

  186

  179

  Intravilan

  CC

  981

  3.924,00

  177

  Gorj

  Mătăsari

  91

  SPERLEA GHEORGHIȚA

  7

  187

  Intravilan

  A

  650

  1.880,11

  178

  Gorj

  Mătăsari

  91 a

  PROPRIETAR NEIDENTIFICAT

  7

  Intravilan

  A

  68

  196,69

  179

  Gorj

  Mătăsari

  92

  BUZĂRIN DUMITRU

  7

  190

  Intravilan

  A

  240

  694,20

  180

  Gorj

  Mătăsari

  92 a

  PROPRIETAR NEIDENTIFICAT

  7

  Intravilan

  P

  680

  1.632,00

  181

  Gorj

  Mătăsari

  217

  PROPRIETAR NEIDENTIFICAT

  8

  191/1

  Intravilan

  A

  528

  1.527,23

  182

  Gorj

  Mătăsari

  218

  SPERLEA GHEORGHITA

  8

  191

  Intravilan

  A

  200

  578,50

  183

  Gorj

  Mătăsari

  218

  SPERLEA GHEORGHITA

  8

  192

  Intravilan

  A

  440

  1.272,69

  184

  Gorj

  Mătăsari

  219

  Def. CROITORU I. MARIA

  8

  199

  Intravilan

  A

  2.052

  5.935,37

  185

  Gorj

  Mătăsari

  219

  Def. CROITORU I. MARIA

  8

  200

  Intravilan

  CC

  775

  3.100,00

  186

  Gorj

  Mătăsari

  219

  Def. CROITORU I. MARIA

  8

  201

  Intravilan

  A

  1.138

  3.291,64

  187

  Gorj

  Mătăsari

  221

  PROPRIETAR NEIDENTIFICAT

  8

  202

  Intravilan

  CC

  606

  2.424,00

  188

  Gorj

  Mătăsari

  222

  NEBUNU ION

  8

  205

  Intravilan

  CC

  462

  1.848,00

  189

  Gorj

  Mătăsari

  222

  NEBUNU ION

  8

  206

  Intravilan

  CC

  1.181

  4.724,00

  190

  Gorj

  Mătăsari

  222

  NEBUNU ION

  8

  207

  Intravilan

  P

  270

  648,00

  191

  Gorj

  Mătăsari

  223

  BĂCESCU IOANA

  8

  207

  Intravilan

  P

  158

  379,20

  192

  Gorj

  Mătăsari

  223

  BĂCESCU IOANA

  8

  208

  Intravilan

  V

  550

  6.900,49

  193

  Gorj

  Mătăsari

  223

  BĂCESCU IOANA

  8

  209

  Intravilan

  CC

  648

  2.592,00

  194

  Gorj

  Mătăsari

  223

  BĂCESCU IOANA

  8

  210

  Intravilan

  A

  964

  2.788,35

  195

  Gorj

  Mătăsari

  224

  TĂNĂSOIU M ION

  8

  211

  Intravilan

  A

  501

  1.449,13

  196

  Gorj

  Mătăsari

  224

  TĂNĂSOIU M ION

  8

  211/1

  Intravilan

  V

  287

  3.600,80

  197

  Gorj

  Mătăsari

  224

  TĂNĂSOIU M ION

  8

  212

  Intravilan

  CC

  526

  2.104,00

  198

  Gorj

  Mătăsari

  225

  TĂNĂSOIU I CONSTANTIN

  8

  213

  Intravilan

  CC

  495

  1.980,00

  199

  Gorj

  Mătăsari

  226

  GORUN C. ION

  8

  217/1

  Intravilan

  A

  784

  2.267,70

  200

  Gorj

  Mătăsari

  227

  PROPRIETAR NEIDENTIFICAT

  8

  214

  Intravilan

  A

  475

  1.373,93

  201

  Gorj

  Mătăsari

  228

  Moșt. GORUN DT ION

  8

  222/1

  Intravilan

  V

  524

  6.574,28

  202

  Gorj

  Mătăsari

  229

  LATU N. ION

  8

  223

  Intravilan

  L

  1.003

  20.160,30

  203

  Gorj

  Mătăsari

  229

  LATU N. ION

  8

  224

  Intravilan

  CC

  1.207

  4.828,00

  204

  Gorj

  Mătăsari

  230

  Moșt. GORUN DT ION

  8

  225

  Intravilan

  CC

  2.000

  8.000,00

  205

  Gorj

  Mătăsari

  231

  PERA ION

  8

  227

  Intravilan

  CC

  191

  764,00

  206

  Gorj

  Mătăsari

  231

  PERA ION

  8

  228

  Intravilan

  A

  704

  2.036,31

  207

  Gorj

  Mătăsari

  93

  LATU ION

  9

  229

  Intravilan

  A

  284

  821,46

  208

  Gorj

  Mătăsari

  94

  GORUN ION

  9

  229/1

  Intravilan

  A

  126

  364,45

  209

  Gorj

  Mătăsari

  95

  CIOCLEI MARIA

  9

  229/2

  Intravilan

  CC

  126

  504,00

  210

  Gorj

  Mătăsari

  96

  HORCEA DAMIAN ION

  9

  230

  36278

  Intravilan

  A

  252

  728,90

  211

  Gorj

  Mătăsari

  96 a

  PROPRIETAR NEIDENTIFICAT

  9

  Intravilan

  A

  87

  251,65

  212

  Gorj

  Mătăsari

  97

  CIOCLEI DUMITRU

  9

  230

  37542

  Intravilan

  A

  122

  352,88

  213

  Gorj

  Mătăsari

  98

  CIOCLEI DUMITRU

  9

  231

  37554

  Intravilan

  A

  182

  526,43

  214

  Gorj

  Mătăsari

  99

  CIOCLEI DUMITRU

  9

  231/1/1

  Intravilan

  A

  36

  104,13

  215

  Gorj

  Mătăsari

  100

  CIOCLEI ION

  9

  231/1

  Intravilan

  A

  277

  801,22

  216

  Gorj

  Mătăsari

  101

  CIOCLEI ION

  9

  231/1/2

  Intravilan

  A

  30

  86,77

  217

  Gorj

  Mătăsari

  102

  BIBANU MARIA

  9

  232

  Intravilan

  A

  330

  954,52

  218

  Gorj

  Mătăsari

  103

  BIBANU MARIA

  9

  232/1

  Intravilan

  A

  42

  121,48

  219

  Gorj

  Mătăsari

  104

  RAMESCU VASILE

  9

  233/1/1

  Intravilan

  A

  48

  138,84

  220

  Gorj

  Mătăsari

  104 a

  GORUN D.T. ION

  9

  DRUM

  Intravilan

  130

  312,00

  221

  Gorj

  Mătăsari

  105

  GORUN ION

  9

  236

  Intravilan

  CC

  545

  2.180,00

  222

  Gorj

  Mătăsari

  105

  GORUN ION

  9

  235

  Intravilan

  V

  200

  2.509,27

  223

  Gorj

  Mătăsari

  106

  GORUN ION

  9

  236/1

  Intravilan

  CC

  159

  636,00

  224

  Gorj

  Mătăsari

  106

  GORUN ION

  9

  235/1

  Intravilan

  V

  107

  1.342,46

  225

  Gorj

  Mătăsari

  107

  PERA ION

  9

  237

  Intravilan

  A

  516

  1.492,52

  226

  Gorj

  Mătăsari

  108

  PERA ION

  9

  238

  Intravilan

  CC

  100

  400,00

  227

  Gorj

  Mătăsari

  109

  POPESCU MARIA

  9

  237/1

  Intravilan

  A

  392

  1.133,85

  228

  Gorj

  Mătăsari

  110

  CIOCLEI PETRE

  9

  239

  37467

  Intravilan

  A

  322

  931,38

  229

  Gorj

  Mătăsari

  110

  CIOCLEI PETRE

  9

  240

  37467

  Intravilan

  CC

  128

  512,00

  230

  Gorj

  Mătăsari

  110

  CIOCLEI PETRE

  9

  239/1

  37467

  Intravilan

  V

  322

  4.039,92

  231

  Gorj

  Mătăsari

  111

  CIOCLEI PETRE

  9

  239/1/2

  Intravilan

  V

  111

  1.392,64

  232

  Gorj

  Mătăsari

  112

  BIBANU MARIA

  9

  242

  Intravilan

  A

  300

  867,74

  233

  Gorj

  Mătăsari

  112

  BIBANU MARIA

  9

  243

  Intravilan

  CC

  725

  2.900,00

  234

  Gorj

  Mătăsari

  113

  Def. VIȘAN PANTELIMON

  9

  244

  37720

  Intravilan

  A

  1.508

  4.361,86

  235

  Gorj

  Mătăsari

  114

  Popescu Păuna, Popescu Dumitru

  9

  247/1

  37582

  Intravilan

  A

  559

  8.746,46

  236

  Gorj

  Mătăsari

  114

  Popescu Păuna, Popescu Dumitru

  9

  248

  37582

  Intravilan

  CC

  390

  52.040,00

  237

  Gorj

  Mătăsari

  115

  PALIȚĂ EFTICHIA

  9

  247

  37511

  Intravilan

  A

  791

  2.287,95

  238

  Gorj

  Mătăsari

  115

  PALIȚĂ EFTICHIA

  9

  247

  37511

  Intravilan

  V

  201

  2.521,81

  239

  Gorj

  Mătăsari

  116

  TROTEA POLINA

  9

  249

  Intravilan

  A

  1.198

  3.465,19

  240

  Gorj

  Mătăsari

  116

  TROTEA POLINA

  9

  251

  Intravilan

  CC

  712

  2.848,00

  241

  Gorj

  Mătăsari

  117

  BUZOIANU GHEORGHE (BANCIU MARIA)

  9

  256

  36579

  Intravilan

  CC

  408

  1.632,00

  242

  Gorj

  Mătăsari

  117

  BUZOIANU GHEORGHE (BANCIU MARIA)

  9

  257

  36579

  Intravilan

  A

  550

  1.590,86

  243

  Gorj

  Mătăsari

  170

  CROITORU ALEXANDRU

  10

  263

  Intravilan

  CC

  510

  2.040,00

  244

  Gorj

  Mătăsari

  171

  CROITORU ALEXANDRU

  10

  263/2

  Intravilan

  A

  2.274

  6.577,50

  245

  Gorj

  Mătăsari

  172

  GORUN GHEORGHE

  10

  260, 262, 264

  36246

  Intravilan

  A

  3.220

  9.313,79

  246

  Gorj

  Mătăsari

  172

  GORUN GHEORGHE

  10

  261

  36246

  Intravilan

  CC

  796

  3.184,00

  247

  Gorj

  Mătăsari

  173

  GORUN CONSTANTIN

  10

  268, 269/1

  Intravilan

  CC

  1.690

  6.760,00

  248

  Gorj

  Mătăsari

  173

  GORUN CONSTANTIN

  10

  269/2

  Intravilan

  V

  290

  3.638,44

  249

  Gorj

  Mătăsari

  173

  GORUN CONSTANTIN

  10

  269/2

  Intravilan

  A

  2.016

  5.831,24

  250

  Gorj

  Mătăsari

  174

  TROTEA EUGENIA

  10

  270

  36846

  Intravilan

  V

  490

  6.147,71

  251

  Gorj

  Mătăsari

  174

  TROTEA EUGENIA

  10

  271

  36846

  Intravilan

  A

  1.499

  4.335,83

  252

  Gorj

  Mătăsari

  175

  BIBANU CONSTANTIN

  10

  273

  Intravilan

  A

  321

  928,49

  253

  Gorj

  Mătăsari

  175

  BIBANU CONSTANTIN

  10

  274

  Intravilan

  CC

  686

  2.744,00

  254

  Gorj

  Mătăsari

  176

  BĂLOSU NICOLAE

  10

  276

  Intravilan

  A

  430

  1.243,77

  255

  Gorj

  Mătăsari

  177

  GORUN GH. GHEORGHE

  10

  275

  Intravilan

  A

  3.216

  9.302,22

  256

  Gorj

  Mătăsari

  178

  GORUN C. ION

  10

  277, 278

  Intravilan

  A

  909

  2.629,26

  257

  Gorj

  Mătăsari

  179

  CIOCLEI MARIA

  10

  280

  Intravilan

  CC

  814

  3.256,00

  258

  Gorj

  Mătăsari

  179

  CIOCLEI MARIA

  10

  279/3

  Intravilan

  F

  448

  1.075,20

  259

  Gorj

  Mătăsari

  179

  CIOCLEI MARIA

  10

  277/2

  Intravilan

  P

  1.061

  2.546,40

  260

  Gorj

  Mătăsari

  180

  Def. CIOCLEI M. GHEORGHE

  10

  286

  37528

  Intravilan

  CC

  639

  2.556,00

  261

  Gorj

  Mătăsari

  180

  Def. CIOCLEI M. GHEORGHE

  10

  285

  37528

  Intravilan

  A

  611

  1.767,31

  262

  Gorj

  Mătăsari

  181

  Def. CIOCLEI I.M. IOANA

  10

  288

  Intravilan

  CC

  520

  2.080,00

  263

  Gorj

  Mătăsari

  182

  CROITORU ALEXANDRU

  10

  283/1

  Intravilan

  A

  77

  222,72

  264

  Gorj

  Mătăsari

  183

  CIOCLEI DUMITRU

  10

  284/1

  Intravilan

  A

  380

  1.099,14

  265

  Gorj

  Mătăsari

  184

  CIOCLEI ION

  10

  290

  36094

  Intravilan

  L

  389

  7.818,90

  266

  Gorj

  Mătăsari

  184

  CIOCLEI ION

  10

  291

  36094

  Intravilan

  CC

  379

  1.516,00

  267

  Gorj

  Mătăsari

  184

  CIOCLEI ION

  10

  292

  36094

  Intravilan

  V

  292

  3.663,53

  268

  Gorj

  Mătăsari

  185

  CIOCLEI CONSTANTIN

  10

  293

  36095

  Intravilan

  CC

  840

  3.360,00

  269

  Gorj

  Mătăsari

  186

  TROTEA POLINA

  10

  289

  Intravilan

  A

  844

  2.441,25

  270

  Gorj

  Mătăsari

  187

  GORUN C. ION

  10

  293

  Intravilan

  CC

  706

  2.824,00

  271

  Gorj

  Mătăsari

  187

  GORUN C. ION

  10

  294

  Intravilan

  A

  1.096

  3.170,16

  272

  Gorj

  Mătăsari

  188

  GORUN GH. VASILE

  10

  297

  Intravilan

  CC

  1.000

  4.000,00

  273

  Gorj

  Mătăsari

  189

  GORUN DUMITRU, GORUN C. GHEORGHE, TROTEA

  10

  296

  Intravilan

  A

  700

  2.024,74

  274

  Gorj

  Mătăsari

  190

  POPESCU MARIA

  10

  298, 300

  Intravilan

  CC

  531

  2.124,00

  275

  Gorj

  Mătăsari

  190

  POPESCU MARIA

  10

  299

  Intravilan

  A

  992

  2.869,34

  276

  Gorj

  Mătăsari

  191

  STĂNILOIU I. GHEORGHE

  10

  300/1

  Intravilan

  A

  204

  590,07

  277

  Gorj

  Mătăsari

  192

  CIOCLEI I. PETRE

  10

  304

  37444

  Intravilan

  CC

  903

  3.612,00

  278

  Gorj

  Mătăsari

  193

  TROTEA FLOAREA

  10

  303

  Intravilan

  CC

  569

  2.276,00

  279

  Gorj

  Mătăsari

  193

  TROTEA FLOAREA

  10

  305

  Intravilan

  F

  76

  182,40

  280

  Gorj

  Mătăsari

  193

  TROTEA FLOAREA

  10

  302

  Intravilan

  A

  1.500

  4.338,72

  281

  Gorj

  Mătăsari

  194

  VIȘAN ION

  10

  306, 307

  Intravilan

  CC

  817

  3.268,00

  282

  Gorj

  Mătăsari

  195

  Def. VISAN PATELIMON

  10

  308

  37721

  Intravilan

  CC

  856

  3.424,00

  283

  Gorj

  Mătăsari

  195

  Def. VISAN PATELIMON

  10

  308, 309

  Intravilan

  L

  1.305

  26.230,50

  284

  Gorj

  Mătăsari

  196

  Def. GORUN D.T. ION

  10

  313

  Intravilan

  A

  806

  2.331,34

  285

  Gorj

  Mătăsari

  197

  Def. GORUN D.T. ION

  10

  314/1

  Intravilan

  V

  350

  4.391,22

  286

  Gorj

  Mătăsari

  198

  Popescu Dumitru;
  Popescu Păuna

  10

  314

  Intravilan

  A

  366,00

  2.196,00

  287

  Gorj

  Mătăsari

  199

  PERA MARINA

  10

  318

  Intravilan

  P

  822

  1.972,80

  288

  Gorj

  Mătăsari

  200

  TROTEA ION

  10

  328/2

  Intravilan

  A

  557

  1.611,11

  289

  Gorj

  Mătăsari

  201

  TROTEA ION

  10

  327

  Intravilan

  A

  1.630

  4.714,74

  290

  Gorj

  Mătăsari

  202

  NICOLAESCU GHEORGHE, NICOLAESCU VICTORIA,

  10

  330

  Intravilan

  CC

  2.277

  9.108,00

  291

  Gorj

  Mătăsari

  202 A

  PROPRIETAR NEIDENTIFICAT

  10

  332

  Intravilan

  P

  793

  1.903,20

  292

  Gorj

  Mătăsari

  203

  Def. NICOLAESCU EFTICHIA

  11

  333

  Intravilan

  CC

  6.732

  26.928,00

  293

  Gorj

  Mătăsari

  204

  PALIȚĂ P PETRE

  11

  339

  Intravilan

  CC

  1.147

  4.588,00

  294

  Gorj

  Mătăsari

  205

  Def. PALIȚĂ P PETRE

  11

  337/1

  Intravilan

  CC

  168

  672,00

  295

  Gorj

  Mătăsari

  205

  Def. PALIȚĂ P PETRE

  11

  340

  Intravilan

  A

  1.665

  4.815,98

  296

  Gorj

  Mătăsari

  206

  Def. PALIȚĂ N. PETRE

  11

  337

  37401

  Intravilan

  CC

  1.560

  6.240,00

  297

  Gorj

  Mătăsari

  207

  PALIȚĂ P PETRE

  11

  335

  Intravilan

  A

  1.440

  4.165,17

  298

  Gorj

  Mătăsari

  207

  PALIȚĂ P PETRE

  11

  336

  Intravilan

  F

  851

  2.042,40

  299

  Gorj

  Mătăsari

  208

  CĂLUGĂRU DUMITRU

  11

  345

  Intravilan

  V

  1.027

  12.885,09

  300

  Gorj

  Mătăsari

  209

  CĂLUGĂRU DUMITRU

  11

  344

  Intravilan

  L

  1.323

  26.592,30

  301

  Gorj

  Mătăsari

  210

  Popescu Dumitru;
  Popescu Păuna

  11

  346


  Intravilan

  CC

  1.020,00

  428.904,00

  302

  Gorj

  Mătăsari

  210

  Popescu Dumitru;
  Popescu Păuna

  11

  347, 348

  36773

  Intravilan

  A

  3.248,00

  19.488,00

  303

  Gorj

  Mătăsari

  211

  HORCEA I. DUMITRU

  11

  351

  37027

  Intravilan

  CC

  997

  3.988,00

  304

  Gorj

  Mătăsari

  212

  LATU IOANA, LUPU PETRE

  11

  350/1

  Intravilan

  A

  298

  861,96

  305

  Gorj

  Mătăsari

  213

  HORCEA I. DUMITRU, DRAGĂ ION

  11

  350

  Intravilan

  A

  1.110

  3.210,65

  306

  Gorj

  Mătăsari

  214

  HORCEA I. DUMITRU, DRAGĂ ION

  11

  352

  Intravilan

  L

  670

  13.467,00

  307

  Gorj

  Mătăsari

  215

  Udriște Nicolae Cătălin;
  Udriște Olimpia

  11

  353

  37377

  Intravilan

  CC

  971,00

  275.796,00

  308

  Gorj

  Mătăsari

  215

  Udriște Nicolae Cătălin;
  Udriște Olimpia

  11

  354

  37377

  Intravilan

  F

  400,00

  4.900,00

  309

  Gorj

  Mătăsari

  215

  Udriște Nicolae Cătălin;
  Udriște Olimpia

  11

  355

  37377

  Intravilan

  A

  3.376,00

  49.771,00

  310

  Gorj

  Mătăsari

  215

  Udriște Nicolae Cătălin;
  Udriște Olimpia

  11

  356

  37377

  Intravilan

  P

  677,00

  8.459,00

  311

  Gorj

  Mătăsari

  216

  CROITORU I. IOAN

  11

  357

  36077

  Intravilan

  L

  750

  15.075,00

  312

  Gorj

  Mătăsari

  216

  CROITORU I. IOAN

  11

  359

  36077

  Intravilan

  V

  641

  8.042,20

  313

  Gorj

  Mătăsari

  216

  CROITORU I. IOAN

  11

  360

  36077

  Intravilan

  CC

  1.158

  4.632,00

  314

  Gorj

  Mătăsari

  216

  CROITORU I. IOAN

  11

  361

  36077

  Intravilan

  A

  2.044

  5.912,23

  315

  Gorj

  Mătăsari

  216

  CROITORU I. IOAN

  11

  361/1

  36077

  Intravilan

  V

  391

  4.905,62

  316

  Gorj

  Mătăsari

  232

  PROPRIETAR NEIDENTIFICAT

  12

  363/1

  Intravilan

  A

  568

  1.642,93

  317

  Gorj

  Mătăsari

  233

  PROPRIETAR NEIDENTIFICAT

  12

  376/1

  Intravilan

  A

  103

  297,93

  318

  Gorj

  Mătăsari

  234

  POPESCU TROTEA VASILE

  12

  378/1

  Intravilan

  A

  528

  1.527,23

  319

  Gorj

  Mătăsari

  235

  STANILOIU N. MARIA

  12

  378/2

  Intravilan

  A

  338

  977,66

  320

  Gorj

  Mătăsari

  236

  TROTEA N. VASILE

  12

  378/3

  Intravilan

  A

  456

  1.318,97

  321

  Gorj

  Mătăsari

  237

  CHIRCU GHEORGHE

  12

  378

  37787

  Intravilan

  A

  456

  1.318,97

  322

  Gorj

  Mătăsari

  238

  DRAGOTOIU I VASILE

  12

  377

  37362

  Intravilan

  CC

  466

  1.864,00

  323

  Gorj

  Mătăsari

  238

  DRAGOTOIU I VASILE

  12

  376

  37362

  Intravilan

  A

  515

  1.489,63

  324

  Gorj

  Mătăsari

  239

  DRAGOTOIU ARISTICĂ

  12

  374

  Intravilan

  A

  1.295

  3.745,76

  325

  Gorj

  Mătăsari

  239

  DRAGOTOIU ARISTICĂ

  12

  373

  Intravilan

  CC

  608

  2.432,00

  326

  Gorj

  Mătăsari

  240

  SPERLEA IOANA

  12

  370

  Intravilan

  A

  728

  2.105,73

  327

  Gorj

  Mătăsari

  241

  DRAGA V CONSTANTIN

  12

  369

  Intravilan

  A

  598

  1.729,70

  328

  Gorj

  Mătăsari

  242

  NICOLAESCU EFTICHIA

  12

  368

  Intravilan

  F

  743

  1.783,20

  329

  Gorj

  Mătăsari

  243

  CROITORU I ION

  12

  367

  Intravilan

  CC

  160

  640,00

  330

  Gorj

  Mătăsari

  243

  CROITORU I ION

  12

  366

  Intravilan

  A

  601

  1.738,38

  331

  Gorj

  Mătăsari

  244

  DRAGOTOIU ARISTICA

  12

  365

  Intravilan

  A

  658

  1.903,25

  332

  Gorj

  Mătăsari

  245

  CROITORU I ION

  12

  364

  748

  Intravilan

  A

  493

  1.425,99

  333

  Gorj

  Mătăsari

  246

  SPARIU VASILE

  13

  379/1

  Intravilan

  A

  319

  922,70

  334

  Gorj

  Mătăsari

  247

  TANASOIU NICOLAE

  13

  379/2

  Intravilan

  A

  648

  1.874,33

  335

  Gorj

  Mătăsari

  248

  TROTEA C. POLINA

  13

  382

  Intravilan

  A

  759

  2.195,39

  336

  Gorj

  Mătăsari

  248

  TROTEA C. POLINA

  13

  383/2

  Intravilan

  A

  780

  2.256,13

  337

  Gorj

  Mătăsari

  249

  GORUN DUMITRU

  13

  383

  Intravilan

  A

  794

  2.296,63

  338

  Gorj

  Mătăsari

  249

  GORUN DUMITRU

  13

  384

  Intravilan

  CC

  682

  2.728,00

  339

  Gorj

  Mătăsari

  250

  Buzărin Ion-Constantin

  13

  386


  Intravilan

  A

  1.216

  24.614,00

  340

  Gorj

  Mătăsari

  250

  Buzărin Ion-Constantin

  13

  387


  Intravilan

  V

  483

  10.416,00

  341

  Gorj

  Mătăsari

  250

  Buzărin Ion-Constantin

  13

  388

  36580

  Intravilan

  CC

  589

  409.021,00

  342

  Gorj

  Mătăsari

  251

  BUZARIN GHEORGHE

  13

  391

  37360

  Intravilan

  A

  378

  1.093,36

  343

  Gorj

  Mătăsari

  252

  CHIRCU GHEORGHE

  13

  396

  37360

  Intravilan

  L

  400

  8.040,00

  344

  Gorj

  Mătăsari

  252

  CHIRCU GHEORGHE

  13

  397

  37360

  Intravilan

  F

  339

  813,60

  345

  Gorj

  Mătăsari

  252

  CHIRCU GHEORGHE

  13

  398

  37360

  Intravilan

  CC

  1.142

  4.568,00

  346

  Gorj

  Mătăsari

  252

  CHIRCU GHEORGHE

  13

  399

  37360

  Intravilan

  A

  1.090

  3.152,80

  347

  Gorj

  Mătăsari

  252

  CHIRCU GHEORGHE

  13

  400

  37690

  Intravilan

  V

  422

  5.294,56

  348

  Gorj

  Mătăsari

  253

  FOTAU CONSTANTIN

  13

  401

  37690

  Intravilan

  F

  565

  1.356,00

  349

  Gorj

  Mătăsari

  253

  FOTAU CONSTANTIN

  13

  402

  37690

  Intravilan

  CC

  364

  1.456,00

  350

  Gorj

  Mătăsari

  253

  FOTAU CONSTANTIN

  13

  403

  Intravilan

  A

  497

  1.437,56

  351

  Gorj

  Mătăsari

  254

  CHIRCU GHEORGHE

  13

  406

  Intravilan

  A

  825

  2.386,30

  352

  Gorj

  Mătăsari

  256

  PALITA P ION

  14

  408

  Intravilan

  CC

  392

  1.568,00

  353

  Gorj

  Mătăsari

  256

  PALITA P ION

  14

  409

  Intravilan

  V

  198

  2.484,18

  354

  Gorj

  Mătăsari

  256

  PALITA P ION

  14

  410

  Intravilan

  A

  1.008

  2.915,62

  355

  Gorj

  Mătăsari

  257

  RAUT MITICA

  14

  412

  Intravilan

  A

  1.340

  3.875,92

  356

  Gorj

  Mătăsari

  258

  GORUN I VASILE

  14

  415

  Intravilan

  A

  1.621

  4.688,71

  357

  Gorj

  Mătăsari

  259

  Moșt. GORUN I NICOLAE

  14

  417/1

  37731

  Intravilan

  A

  1.528

  4.419,71

  358

  Gorj

  Mătăsari

  259

  Moșt. GORUN I NICOLAE

  14

  418/1

  37731

  Intravilan

  CC

  486

  1.944,00

  359

  Gorj

  Mătăsari

  260

  PALITA EFTICHIA

  14

  410/1

  37559

  Intravilan

  V

  301

  3.776,45

  360

  Gorj

  Mătăsari

  260

  PALITA EFTICHIA

  14

  419,410/2

  37559

  Intravilan

  A, P

  669

  1.935,07

  361

  Gorj

  Mătăsari

  260

  PALITA EFTICHIA

  14

  419,410/2

  37559

  Intravilan

  A, P

  873

  2.525,14

  362

  Gorj

  Mătăsari

  260

  PALITA EFTICHIA

  14

  420

  37559

  Intravilan

  CC

  683

  2.732,00

  363

  Gorj

  Mătăsari

  261

  SPARIU GH. VASILE

  14

  416

  Intravilan

  CC

  1.866

  7.464,00

  364

  Gorj

  Mătăsari

  261 a

  DRAGOTOIU V. MARIA

  14

  417

  Intravilan

  CC

  395

  1.580,00

  365

  Gorj

  Mătăsari

  262

  Stăniloiu Maria

  14

  418

  36523

  Intravilan

  A

  1.421,00

  23.553,00

  366

  Gorj

  Mătăsari

  262

  Stăniloiu Maria

  14

  424

  36523

  Intravilan

  CC

  864,00

  13.622,00

  367

  Gorj

  Mătăsari

  262

  Stăniloiu Maria

  14

  425

  36523

  Intravilan

  V

  490,00

  8.834,00

  368

  Gorj

  Mătăsari

  262

  Stăniloiu Maria

  14

  426

  36523

  Intravilan

  P

  1.099,00

  18.219,00

  369

  Gorj

  Mătăsari

  262

  Stăniloiu Maria

  14

  427

  36523

  Intravilan

  A

  710,00

  11.767,00

  370

  Gorj

  Mătăsari

  262 A

  PROPRIETAR NEIDENTIFICAT

  14

  Intravilan

  P

  102

  244,80

  371

  Gorj

  Mătăsari

  263

  LATU V. PARASCHIVA

  14

  428

  37555

  Intravilan

  CC

  675

  2.700,00

  372

  Gorj

  Mătăsari

  263

  LATU V. PARASCHIVA

  14

  429

  37555

  Intravilan

  A

  1.638

  4.737,88

  373

  Gorj

  Mătăsari

  264

  DRAGA V. CONSTANTIN

  14

  434

  Intravilan

  A

  66

  190,90

  374

  Gorj

  Mătăsari

  265

  SPERLEA IOANA

  14

  436

  Intravilan

  A

  1.100

  3.181,73

  375

  Gorj

  Mătăsari

  265

  SPERLEA IOANA

  14

  437

  Intravilan

  CC

  451

  1.804,00

  376

  Gorj

  Mătăsari

  265

  SPERLEA IOANA

  14

  438

  Intravilan

  A

  333

  963,20

  377

  Gorj

  Mătăsari

  266

  BUZARIN PAUNA, BUZARIN GHEORGHE

  15

  452/3

  Intravilan

  A

  785

  2.270,60

  378

  Gorj

  Mătăsari

  266 a

  BUZARIN PAUNA, BUZARIN GHEORGHE

  15

  449/2

  37358

  Intravilan

  CC

  278

  1.112,00

  379

  Gorj

  Mătăsari

  267

  Most. DRAGOTOIU C. VASILE

  24

  773

  Intravilan

  A

  3.767

  10.895,97

  380

  Gorj

  Mătăsari

  268

  PROPRIETAR NEINDENTIFICAT

  24

  772/1

  Intravilan

  A

  817

  2.363,16

  381

  Gorj

  Mătăsari

  269

  Most. BUZARIN V. GHEORGHE

  24

  772

  Intravilan

  A

  768

  2.221,42

  382

  Gorj

  Mătăsari

  270

  GRIVEI SILVIA

  24

  775/1

  Intravilan

  A

  576

  1.666,07

  383

  Gorj

  Mătăsari

  271

  DRAGOTOIU SULTANA

  24

  795/2

  36797

  Intravilan

  A

  505

  1.460,70

  384

  Gorj

  Mătăsari

  271

  DRAGOTOIU SULTANA

  24

  797

  36797

  Intravilan

  A

  149

  430,98

  385

  Gorj

  Mătăsari

  271

  DRAGOTOIU SULTANA

  24

  798

  36797

  Intravilan

  CC

  550

  2.200,00

  386

  Gorj

  Mătăsari

  271

  DRAGOTOIU SULTANA

  24

  799

  36797

  Intravilan

  L

  446

  8.964,60

  387

  Gorj

  Mătăsari

  272

  PROPRIETAR NEIDENTIFICAT

  24

  799/1

  Intravilan

  L

  449

  9.024,90

  388

  Gorj

  Mătăsari

  273

  MARSU V GRIGORE

  24

  800

  Intravilan

  A

  647

  1.871,43

  389

  Gorj

  Mătăsari

  273

  MARSU V GRIGORE

  24

  801

  Intravilan

  V

  207

  2.597,09

  390

  Gorj

  Mătăsari

  273

  MARSU V GRIGORE

  24

  802

  Intravilan

  CC

  314

  1.256,00

  391

  Gorj

  Mătăsari

  274

  PROPRIETAR NEIDENTIFICAT

  24

  804/1

  Intravilan

  P

  1.009

  2.421,60

  392

  Gorj

  Mătăsari

  275

  DRAGOTOIU PETRE

  24

  804

  Intravilan

  A

  1.330

  3.847,00

  393

  Gorj

  Mătăsari

  276

  BUZARIN D DUMITRU

  24

  805

  Intravilan

  A

  606

  1.752,84

  394

  Gorj

  Mătăsari

  277

  DRAGOTOIU VASILE

  24

  805/1

  36274

  Intravilan

  A

  256

  740,47

  395

  Gorj

  Mătăsari

  278

  BUZARIN D NICOLAE

  24

  807

  37719

  Intravilan

  V

  986

  12.370,69

  396

  Gorj

  Mătăsari

  278

  BUZARIN D NICOLAE

  24

  808

  37719

  Intravilan

  CC

  553

  2.212,00

  397

  Gorj

  Mătăsari

  278

  BUZARIN D NICOLAE

  24

  809

  37385

  Intravilan

  A

  1.100

  3.181,73

  398

  Gorj

  Mătăsari

  279

  CALUGARU PETRE

  24

  810

  Intravilan

  CC

  1.274

  5.096,00

  399

  Gorj

  Mătăsari

  280

  CALUGARU PETRE

  24

  811

  Intravilan

  A

  2.007

  5.805,21

  400

  Gorj

  Mătăsari

  281

  MARSU I GRIGORE

  24

  812

  Intravilan

  CC

  405

  1.620,00

  401

  Gorj

  Mătăsari

  281

  MARSU I GRIGORE

  24

  813

  Intravilan

  V

  555

  6.963,22

  402

  Gorj

  Mătăsari

  281

  MARSU I GRIGORE

  24

  813/1

  Intravilan

  A

  552

  1.596,65

  403

  Gorj

  Mătăsari

  281

  MARSU I GRIGORE

  24

  814

  Intravilan

  A

  814

  2.354,48

  404

  Gorj

  Mătăsari

  282

  MARSU I GHEORGHE

  24

  815

  Intravilan

  CC

  451

  1.804,00

  405

  Gorj

  Mătăsari

  282

  MARSU I GHEORGHE

  24

  816

  Intravilan

  A

  840

  2.429,68

  406

  Gorj

  Mătăsari

  283

  MARSU V GRIGORE, MARSU IOANA

  24

  817

  Intravilan

  A

  676

  1.955,32

  407

  Gorj

  Mătăsari

  283

  MARSU V GRIGORE, MARSU IOANA

  24

  817/1

  Intravilan

  A

  869

  2.513,57

  408

  Gorj

  Mătăsari

  283

  MARSU V GRIGORE, MARSU IOANA

  24

  818

  Intravilan

  CC

  393

  1.572,00

  409

  Gorj

  Mătăsari

  284

  BERTEA NICOLAE

  24

  820

  35989

  Intravilan

  CC

  1.238

  4.952,00

  410

  Gorj

  Mătăsari

  284 a

  BERTEA NICOLAE

  24

  822

  35980

  Intravilan

  V

  730

  9.158,83

  411

  Gorj

  Mătăsari

  284 a

  BERTEA NICOLAE

  24

  823

  35980

  Intravilan

  CC

  48

  192,00

  412

  Gorj

  Mătăsari

  284 a

  BERTEA NICOLAE

  24

  824

  35980

  Intravilan

  A

  1.527

  4.416,82

  413

  Gorj

  Mătăsari

  285

  SPERLEA N. MARIA

  24

  825

  Intravilan

  A

  539

  1.559,05

  414

  Gorj

  Mătăsari

  285

  SPERLEA N. MARIA

  24

  826

  Intravilan

  CC

  207

  828,00

  415

  Gorj

  Mătăsari

  285

  SPERLEA N. MARIA

  24

  827

  Intravilan

  L

  294

  5.909,40

  416

  Gorj

  Mătăsari

  286

  DRAGOTOIU CONSTANTIN

  24

  830

  Intravilan

  A

  948

  2.742,07

  417

  Gorj

  Mătăsari

  286

  DRAGOTOIU CONSTANTIN

  24

  831

  Intravilan

  CC

  805

  3.220,00

  418

  Gorj

  Mătăsari

  286

  DRAGOTOIU CONSTANTIN

  24

  832

  Intravilan

  L

  1.838

  36.943,80

  419

  Gorj

  Mătăsari

  286

  DRAGOTOIU CONSTANTIN

  24

  832/1

  Intravilan

  A

  855

  2.473,07

  420

  Gorj

  Mătăsari

  287

  PROPRIETAR NEIDENTIFICAT

  24

  828

  Intravilan

  L

  1.314

  26.411,40

  421

  Gorj

  Mătăsari

  287 A