LEGE nr. 18 din 11 martie 2011
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 98/2010 privind identificarea, desemnarea şi protecţia infrastructurilor critice
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 183 din 16 martie 2011  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  Articolul I

  Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 98 din 3 noiembrie 2010 privind identificarea, desemnarea şi protecţia infrastructurilor critice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 757 din 12 noiembrie 2010, cu următoarele modificări:
  1. La articolul 4, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
  "Coordonarea naţională
  Art. 4. - (1) Coordonarea, la nivel naţional, a activităţilor privind identificarea, desemnarea şi protecţia infrastructurilor critice se realizează de către primul-ministru prin consilierul desemnat."
  2. La articolul 5, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
  "Organisme pentru PIC
  Art. 5. - (1) La nivelul Guvernului, sub coordonarea consilierului desemnat potrivit art. 4 alin. (1), se înfiinţează şi funcţionează grupul de lucru interinstituţional pentru PIC."
  3. La articolul 7 alineatul (2), litera d) va avea următorul cuprins:
  "d) informează Guvernul, prin consilierul desemnat potrivit art. 4 alin. (1), asupra stadiului de implementare a actelor normative în domeniu;".
  4. La articolul 10, alineatul (5) va avea următorul cuprins:
  "(5) În situaţia în care autorităţile publice responsabile au motive să creadă că teritoriul naţional ar putea fi afectat în mod semnificativ de o potenţială ICE situată într-un alt stat membru, aceasta nefiind însă identificată ca atare de către statul membru pe teritoriul căruia se află potenţiala ICE, informează primulministru, prin consilierul desemnat potrivit art. 4 alin. (1). În urma deciziei acestuia, Centrul de coordonare a PIC din cadrul M.A.I. informează Comisia Europeană cu privire la intenţia României de a participa la dezbaterile bilaterale şi/sau multilaterale pe această temă, în vederea solicitării acceptului statului membru pe al cărui teritoriu se află infrastructura care urmează să fie desemnată drept ICE."
  5. La anexa nr. 1, numerele curente 2 şi 4 vor avea următorul cuprins:
  *Font 8*
  "Nr. crt. Autorităţi publice responsabile Sectorul Subsectorul
  2. Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale Ministerul Apărării Naţionale Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Serviciul de Telecomunicaţii Speciale Serviciul de Informaţii Externe Serviciul Român de Informaţii Tehnologia informaţiei şi comunicaţii 2.1. Sistemele, reţelele şi serviciile de comunicaţii 2.2. Sisteme de prelucrare, procesare şi stocare a datelor, inclusiv a serviciilor publice electronice 2.3. Infrastructuri de securitate informatică 2.4. Sistemele şi reţelele de comunicaţii pentru cifrul de stat 2.5. Infrastructuri de emisie radio-tv 2.6. Servicii poştale la nivel naţional
  ...................................................................................................
  4. Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Alimentaţie 4.1. Producţia şi furnizarea de hrană, asigurarea securităţii şi siguranţei alimentelor"


  Articolul II

  (1) Pentru încheierea procesului de identificare şi desemnare a ICN, prevăzut la art. 14 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 98/2010 privind identificarea, desemnarea şi protecţia infrastructurilor critice, se instituie un nou termen, 30 iunie 2011.
  (2) Pentru desemnarea ICN, prevăzută la art. 15 alin. (1) lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 98/2010, se instituie un nou termen, 30 iunie 2011.
  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.
  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
  ROBERTA ALMA ANASTASE
  PREŞEDINTELE SENATULUI
  MIRCEA-DAN GEOANĂ
  Bucureşti, 11 martie 2011.
  Nr. 18.
  ---------