LEGE nr. 428 din 18 iulie 2001pentru aprobarea Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 133/1999 privind completarea Legii nr. 82/1992 privind rezervele de stat
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 410 din 25 iulie 2001
  Parlamentul României adopta prezenta lege.

  Articolul UNIC

  Se aprobă Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 133 din 16 septembrie 1999 privind completarea Legii nr. 82/1992 privind rezervele de stat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 455 din 20 septembrie 1999, cu următoarea modificare:– La articolul I punctul 1, alineatul 2^1 al articolului 5 va avea următorul cuprins:
  Prevederile alineatului precedent nu se aplică în situația în care beneficiarul împrumutului intra sau, după caz, se afla sub incidența prevederilor Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare și a falimentului, cu modificările ulterioare. În aceste situații restituirea împrumutului se asimilează cheltuielilor efectuate pentru conservarea și administrarea bunurilor din averea debitorului, care se satisfac cu prioritate față de toți creditorii.

  Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 6 iunie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
  DORU IOAN TARACILA

  Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 12 iunie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  OVIDIU CAMELIU PETRESCU

  ----