LEGE nr. 182 din 24 octombrie 2012
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 19/2012 privind aprobarea unor măsuri pentru recuperarea reducerilor salariale
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 725 din 25 octombrie 2012  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  Articolul UNIC

  Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 19 din 16 mai 2012 privind aprobarea unor măsuri pentru recuperarea reducerilor salariale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 340 din 18 mai 2012, cu următoarea modificare:
  - Articolul 7 va avea următorul cuprins:
  "Art. 7. - (1) În anul 2012, prin derogare de la prevederile art. 7 alin. (2) al art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 283/2011, se pot acorda premii, în condiţiile legii, sportivilor şi colectivelor tehnice care au obţinut performanţe deosebite la acţiunile sportive internaţionale, elevilor care au obţinut distincţii la olimpiadele şi concursurile internaţionale pe obiecte de învăţământ, precum şi profesorilor care i-au pregătit pe aceştia.
  (2) De prevederile alin. (1) beneficiază şi sportivii şi colectivele tehnice care au obţinut performanţe deosebite la competiţiile de nivel olimpic în anul 2008 şi care nu au fost premiaţi, până la această dată, la nivelul cuantumului maxim al sumelor care le puteau fi acordate de cluburile sportive de care aparţin."
  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.
  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
  VALERIU ŞTEFAN ZGONEA
  PREŞEDINTELE SENATULUI
  George-Crin Laurenţiu Antonescu
  Bucureşti, 24 octombrie 2012.
  Nr. 182.
  -----