HOTĂRÂRE nr. 615 din 23 iulie 2014
pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 566 din 30 iulie 2014  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 199/2012, cu completările ulterioare,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


  Articolul 2

  La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr. 1.223/2011 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 904 din 20 decembrie 2011, se abrogă.
  PRIM-MINISTRU
  VICTOR-VIOREL PONTA
  Contrasemnează:
  ---------------
  Viceprim-ministru,
  ministrul agriculturii
  şi dezvoltării rurale,
  Daniel Constantin
  Viceprim-ministru,
  ministrul dezvoltării regionale
  şi administraţiei publice,
  Nicolae-Liviu Dragnea
  p. Ministrul finanţelor publice,
  Dan Manolescu,
  secretar de stat
  Ministrul delegat pentru buget,
  Liviu Voinea
  p. Ministrul muncii, familiei,
  protecţiei sociale
  şi persoanelor vârstnice,
  Teodor Codrin Scutaru,
  secretar de stat
  p. Ministrul mediului
  şi schimbărilor climatice,
  Mihail Fâcă,
  secretar de stat
  Ministrul delegat pentru ape,
  păduri şi piscicultură,
  Adriana Doina Pană
  Bucureşti, 23 iulie 2014.
  Nr. 615.


  Anexă

  REGULAMENT 23/07/2014