ORDIN nr. 2.170 din 17 martie 2015
privind schimbarea grupei valorice din B în A a monumentului istoric Poşta veche înscrisă în Lista monumentelor istorice cu cod CL-II-m-B-14614 Călăraşi, str. Bucureşti nr. 193, judeţul Călăraşi
EMITENT
 • MINISTERUL CULTURII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 394 din 5 iunie 2015  Având în vedere Referatul nr. 6.330 din 12 decembrie 2014 de aprobare a proiectului de ordin al ministrului culturii de schimbare a grupei valorice din B în A a monumentului istoric Poşta veche, înscrisă în Lista monumentelor istorice cu cod CL-II-m-B-14614 din Călăraşi, str. Bucureşti nr. 193, judeţul Călăraşi,
  în conformitate cu dispoziţiile art. 20 şi ale art. 33 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările ulterioare,
  în temeiul prevederilor art. 13, pct. 2 lit. a) din Normele metodologice de clasare şi inventariere a monumentelor istorice, aprobate prin Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.260/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 11 alin. (1) şi (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii, cu modificările şi completările ulterioare,
  ministrul culturii emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Se schimbă grupa valorică din B în A a monumentului istoric Poşta veche, înscrisă în Lista monumentelor istorice cu cod CL-II-m-B-14614 din Călăraşi, str. Bucureşti nr. 193, judeţul Călăraşi, şi va avea următorul cod: CL-II-m-A-14614.


  Articolul 2

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Ministrul culturii,
  Ioan Vulpescu
  Bucureşti, 17 martie 2015.
  Nr. 2.170.
  ----