ORDIN nr. 109 din 20 februarie 2003
pentru aprobarea Prescripţiei tehnice PT R8-2003, editia 1, "Cerinţe tehnice privind utilizarea instalaţiilor de transport pe cablu pentru persoane - telegondole"
EMITENT
 • MINISTERUL INDUSTRIEI ŞI RESURSELOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 287 din 24 aprilie 2003  În aplicarea Hotărârii Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea şi funcţionarea Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 37 din 21 ianuarie 2002,
  în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 19/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Industriei şi Resurselor, cu modificările şi completările ulterioare,
  ministrul industriei şi resurselor emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă Prescripţia tehnica PT R8-2003, editia 1, "Cerinţe tehnice privind utilizarea instalaţiilor de transport pe cablu pentru persoane - telegondole", cuprinsă în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul industriei şi resurselor,
  Dan Ioan Popescu
  Bucureşti, 20 februarie 2003.
  Nr. 109.


  Anexă

  PRESCRIPTII 20/02/2003