ORDIN nr. 5.549 din 6 octombrie 2011pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului de selecție a cadrelor didactice pentru constituirea corpului național de experți în management educațional
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ȘI SPORTULUI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 742 din 21 octombrie 2011
  În baza prevederilor art. 246 alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011,
  în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului,
  ministrul educației, cercetării, tineretului și sportului emite prezentul ordin.

  Articolul 1

  Se aprobă Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului de selecție a cadrelor didactice pentru constituirea corpului național de experți în management educațional, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  Direcția generală management, resurse umane și rețea școlară din Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului și inspectoratele școlare duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.


  Articolul 3

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Ministrul educației, cercetării,
  tineretului și sportului,
  Daniel Petru Funeriu

  București, 6 octombrie 2011.
  Nr. 5.549.

  Anexă

  METODOLOGIE
  privind organizarea și desfășurarea concursului de selecție a cadrelor
  didactice pentru constituirea corpului național de experți în
  management educațional