HOTĂRÎREA nr. 262 din 16 mai 1992
privind suplimentarea bugetului Ministerului Industriei pe anul 1992 pentru stingerea creditului bancar la Societatea Comercială "Fast Eco" - S.A. Bucureşti
EMITENT
 • GUVERN
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 29 mai 1992  Guvernul României hotărăşte:

  Articolul 1

  Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Industriei pe anul 1992, pe seama rezervei bugetare la dispoziţia Guvernului, cu suma de 69,2 milioane lei, suma care se va pune la dispoziţia Societăţii Comerciale "Fast Eco" - S.A. Bucureşti, în vederea stingerii creditului bancar de 62,7 milioane lei şi a dobinzilor aferente de 6,5 milioane lei contractate pentru realizarea instalaţiilor de control nedistructiv cu ultrasunete, executate pentru obiective de investiţii sistate.


  Articolul 2

  Societatea Comercială "Fast Eco" - S.A. Bucureşti va conserva în condiţii bune instalaţiile menţionate la art. 1 şi va acţiona pentru valorificarea acestora către alte persoane juridice, urmînd ca sumele rezultate din valorificarea lor să fie vărsate la bugetul de stat, la capitolul 30. I "Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului".
  PRIM-MINISTRU
  THEODOR STOLOJAN
  Contrasemnează:
  ------------------
  Ministrul industriei,
  Dan Constantinescu
  Ministrul economiei şi finanţelor,
  George Danielescu
  Ministrul bugetului, veniturilor
  statului şi controlului financiar,
  Florian Bercea
  --------------