HOTĂRÂRE nr. 406 din 25 martie 2022privind modificarea și completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 294 din 25 martie 2022
  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul I

  Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 479 din 5 iunie 2020, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează: 1. La sublista A „DCI-uri corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații în tratamentul ambulatoriu în regim de compensare 90% din prețul de referință“, după poziția 152 se introduce o nouă poziție, poziția 153, cu următorul cuprins:

  153.

  Omalizumabum**^1Ω

  R03DX05
  2. La sublista B „DCI-uri corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații în tratamentul ambulatoriu în regim de compensare 50% din prețul de referință“, poziția 40 se modifică și va avea următorul cuprins:

  40.

  Combinații (nitrendipinum + enalaprilum)

  C09BB06
  3. La sublista B „DCI-uri corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații în tratamentul ambulatoriu în regim de compensare 50% din prețul de referință“, după poziția 228 se introduc trei noi poziții, pozițiile 229-231, cu următorul cuprins:

  229.

  Combinații: Indacaterolum + Glicopironium Bromidum + Mometasonum

  R03AL12

  230.

  Beclometasonum + Formoterolum + Glicopironiu Bromidum**

  R03AL09

  231.

  Formoterolum + Glicopironium + Budesonidum**

  R03AL11
  4. La sublista C „DCI-uri corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații în regim de compensare 100%“, secțiunea C1 „DCI-uri corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații în tratamentul ambulatoriu al unor grupe de boli în regim de compensare 100% din prețul de referință“ se completează după cum urmează:
  a) la punctul G6 „Ciroza biliară primară, colangita sclerozantă primitivă, hepatita cronică și ciroze de alte etiologii cu colestază“, după poziția 1 se introduce o nouă poziție, poziția 2, cu următorul cuprins:

  2.

  Acid obeticholicum**^Ω

  A05AA04

  b) la punctul G12 „Boala Parkinson și alte afecțiuni neurologice“, după poziția 16 se introduc două noi poziții, pozițiile 17 și 18, cu următorul cuprins:

  17.

  Apomorfinum 5 mg/ml**^1

  N04BC07

  18

  Pitolisantum**^Ω

  N07XX11

  c) la punctul G22 „Boli endocrine și metabolice“, după poziția 20 se introduc trei noi poziții, pozițiile 21-23, cu următorul cuprins:

  21.

  Givosiran**^1Ω

  A16AX16

  22.

  Ketoconazolum**^Ω (compr. 200 mg)

  J02AB02

  23.

  Glyceroli Phenylbutyras**^Ω

  A16AX09

  d) la punctul G25 „Boala cronică de rinichi - faza predializă“, după poziția 13 se introduce o nouă poziție, poziția 14, cu următorul cuprins:

  14.

  Tolvaptan**^Ω

  C03XA01

  e) la punctul G26 „Boli degenerative ale ochiului (glaucom și boli maculare)“, după poziția 15 se introduce o nouă poziție, poziția 16, cu următorul cuprins:

  16.

  Brolucizumabum**^Ω

  S01LA06

  f) la punctul G31c „Artropatia psoriazică“, după poziția 8 se introduce o nouă poziție, poziția 9, cu următorul cuprins:

  9.

  Guselkumabum**^1Ω

  L04AC16
  5. La sublista C „DCI-uri corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații în regim de compensare 100%“, secțiunea C2 „DCI-uri corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații incluși în programele naționale de sănătate cu scop curativ în tratamentul ambulatoriu și spitalicesc“ se modifică și se completează după cum urmează:
  a) la punctul P3 „Programul național de oncologie“, pozițiile 10, 15, 44, 45, 52, 53, 77, 89, 94, 97, 98, 107, 110, 118, 120, 121, 125, 127, 149 și 155 se modifică și vor avea următorul cuprins:

  10.

  Methotrexatum

  L01BA01

  ………………………………

  15.

  Fludarabinum**

  L01BB05

  ……………………………

  44.

  Sunitinibum**^1

  L01EX01

  45.

  Sorafenibum**^1

  L01EX02

  ……………………………

  52.

  Irinotecanum

  L01CE02

  53.

  Bortezomibum**^1

  L01XG01

  ……………………………

  77.

  Temsirolimus

  L01EG01

  ……………………………

  89.

  Crizotinibum**^1

  L01ED01

  ……………………………

  94.

  Everolimus**^1

  L01XE10

  …………………………

  97.

  Bosutinibum**^1

  L01EA04

  98.

  Axitinibum**^1 Ω

  L01EK01

  …………………………

  107.

  Ponatinibum**^1

  L01EA05

  ……………………………

  110.

  Nivolumabum**^1Ω

  L01FF01

  ……………………………

  118.

  Ipilimumabum**^1Ω

  L01FX04

  ……………………………

  120.

  Ramucirumabum**^1

  L01XC21

  121.

  Palbociclibum**^1

  L01EF01

  ……………………………

  125.

  Cabazitaxelum**^1

  L01CD04

  …………………………

  127.

  Nivolumabum**^1

  L01FF01

  ……………………………

  149.

  Irinotecanum (Onivyde Pegylated Liposomal 4,3 mg/ml)**^1Ω

  L01CE02

  ……………………………

  155.

  Cemiplimabum**^1Ω

  L01FF06

  b) la punctul P3 „Programul național de oncologie“, după poziția 159 se introduc opt noi poziții, pozițiile 160-167, cu următorul cuprins:

  160.

  Denosumab (Xgeva)**^Ω

  M05BX04

  161.

  Lorlatinibum**^1Ω

  L01XE44

  162.

  Avelumabum**^1Ω

  L01XC31

  163.

  Eltrombopag**^1Ω

  B02BX05

  164.

  Glasdegib**^1

  L01XX63

  165.

  Combinații (Pertuzumabum + Trastuzumabum)**^1

  L01XY02

  166.

  Ropeginterferon Alfa-2B**^1

  L03AB15

  167.

  Luspatercept**^1

  B03XA06

  c) la punctul P4 „Programul național de boli neurologice“, după poziția 12 se introduce o nouă poziție, poziția 13, cu următorul cuprins:

  13.

  Siponimod**^1

  L04AA42

  d) la punctul P5 „Programul național de diabet zaharat“, după poziția 44 se introduc patru noi poziții, pozițiile 45-48, cu următorul cuprins:

  45.

  Combinații: Insulinum Degludec + Liraglutidum**

  A10AE56

  46.

  Combinații: Insulinum Degludec + Insulinum Aspart**

  A10AD06

  47.

  Combinații: Empagliflozinum + Metforminum**

  A10BD20

  48.

  Combinații: Ertugliflozinum + Sitagliptinum**

  A10BD24

  e) la punctul P6 „Programul național de diagnostic și tratament pentru boli rare și sepsis sever“ subpunctul P6.1 „Hemofilie și talasemie“, după poziția 14 se introduc două noi poziții, pozițiile 15 și 16, cu următorul cuprins:

  15.

  Susoctocog alfa**

  B02BD14

  16.

  Luspatercept**

  B03XA06

  f) la punctul P6 „Programul național de diagnostic și tratament pentru boli rare și sepsis sever“ subpunctul P6.3 „Hipertensiunea pulmonară“, după poziția 5 se introduce o nouă poziție, poziția 6, cu următorul cuprins:

  6.

  Selexipagum**

  B01AC27

  g) la punctul P6 „Programul național de diagnostic și tratament pentru boli rare și sepsis sever“ subpunctul P6.4 „Mucoviscidoză“, după poziția 7 se introduce o nouă poziție, poziția 8, cu următorul cuprins:

  8.

  Ivacaftorum + Tezacaftorum + Elexacaftorum**^1

  R07AX32

  h) la punctul P6 „Programul național de diagnostic și tratament pentru boli rare și sepsis sever“ subpunctul P6.5.3 „Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu amiloidoză cu transtiretină“, după poziția 1 se introduce o nouă poziție, poziția 2, cu următorul cuprins:

  2.

  Patisiranum**

  N07XX12

  i) la punctul P6 „Programul național de diagnostic și tratament pentru boli rare și sepsis sever“ subpunctul P6.22 „Angioedem ereditar“, după poziția 2 se introduce o nouă poziție, poziția 3, cu următorul cuprins:

  3.

  Lanadelumabum**^1

  B06AC05

  j) la punctul P6 „Programul național de diagnostic și tratament pentru boli rare și sepsis sever“ subpunctul P6.24 „Amiotrofia spinală musculară“, după poziția 1 se introduce o nouă poziție, poziția 2, cu următorul cuprins:

  2.

  Risdiplamum**^1

  M09AX10

  k) la punctul P6 „Programul național de diagnostic și tratament pentru boli rare și sepsis sever“ subpunctul P6.27 „Boli rare - medicamente incluse condiționat“, poziția 5 se abrogă.
  6. La sublista C „DCI-uri corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații în regim de compensare 100%“ secțiunea C3 „DCI-uri corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază copiii până la 18 ani, tinerii de la 18 la 26 de ani dacă sunt elevi, ucenici sau studenți, dacă nu realizează venituri, precum și gravide și lehuze, în tratamentul ambulatoriu în regim de compensare 100% din prețul de referință“, poziția 90 se abrogă. 7. La sublista D „DCI-uri corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații în tratamentul ambulatoriu în regim de compensare 20% din prețul de referință“, după poziția 25 se introduc două noi poziții, pozițiile 26 și 27, cu următorul cuprins:

  26.

  Combinații: Indacaterolum + Mometasonum

  R03AK14

  27.

  Naproxenum

  M01AE02


  Articolul II

  Prevederile prezentei hotărâri intră în vigoare la data de 1 aprilie 2022.

  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  p. Ministrul sănătății,
  Adriana Pistol,
  secretar de stat
  p. Ministrul finanțelor,
  Daniela Pescaru,
  secretar de stat

  București, 25 martie 2022.
  Nr. 406.
  -----