ORDIN nr. 1.236 din 17 noiembrie 2015 (*actualizat*)
pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române privind autorizarea agenţilor aeronautici de handling RACR-AD-AAH, ediţia 2/2015
(actualizat până la data de 27 iulie 2016*)
EMITENT
 • MINISTERUL TRANSPORTURILOR
 • ----------
  În temeiul prevederilor art. 4 lit. b) şi f) din Ordonanţa Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 405/1993 privind înfiinţarea Autorităţii Aeronautice Civile Române, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările ulterioare,
  ministrul transporturilor emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă Reglementarea aeronautică civilă română privind autorizarea agenţilor aeronautici de handling RACR-AD-AAH, ediţia 2/2015, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  Certificatele de autorizare emise de Regia Autonomă "Autoritatea Aeronautică Civilă Română" agenţilor aeronautici de handling până la data intrării în vigoare a prezentului ordin sunt valabile până la expirarea lor.


  Articolul 3

  (1) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare în termen de 90 de zile de la data publicării.
  (2) La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.245/2008 pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române privind autorizarea agenţilor aeronautici de handling - RACR-AD-AAH, ediţia 1/2008, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 713 din 21 octombrie 2008, se abrogă.


  p. Ministrul transporturilor,

  Maria Magdalena Grigore,

  secretar de stat

  Bucureşti, 17 noiembrie 2015.
  Nr. 1.236.

  Anexă

  REGLEMENTARI (A) 17/11/2015