ORDONANTA nr. 69 din 24 august 2000
pentru asigurarea finanţării acţiunilor legate de aplicarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, şi a Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, şi ale Legii nr. 169/1997
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 407 din 29 august 2000  În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 1 lit. B pct. 7 din Legea nr. 125/2000 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,
  Guvernul României adopta prezenta ordonanţă.

  Articolul 1

  Finanţarea acţiunilor legate de aplicarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, şi a Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, şi ale Legii nr. 169/1997, se asigura din fondurile alocate anual cu aceasta destinaţie Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei prin legea bugetului de stat.


  Articolul 2

  Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei repartizează lunar fondurile prevăzute la art. 1 oficiilor judeţene de cadastru agricol şi organizarea teritoriului agricol, care răspund de angajarea şi efectuarea cheltuielilor potrivit destinaţiilor aprobate, precum şi de recepţia lucrărilor executate şi decontate.


  Articolul 3

  În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei şi Ministerul Finanţelor vor supune spre adoptare Guvernului, normele metodologice de aplicare a acesteia.


  Articolul 4

  Termenul de finalizare a acţiunilor de punere în aplicare a dispoziţiilor Legii nr. 18/1991, republicată, şi ale Legii nr. 1/2000 se prelungeşte până la data de 31 decembrie 2001 inclusiv.
  PRIM-MINISTRU
  MUGUR CONSTANTIN ISARESCU
  Contrasemnează:
  ────────────────
  Ministrul agriculturii
  şi alimentaţiei,
  Ioan Avram Muresan
  Ministrul finanţelor,
  Decebal Traian Remes
  ──────────