ANEXE din 11 noiembrie 2016la Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 1.445/2016 privind aprobarea organigramei oficiilor de cadastru și publicitate imobiliară, a Centrului Național de Cartografie, precum și a regulamentelor de organizare și funcționare ale acestora (Anexele nr. 1-4)
EMITENT
 • AGENȚIA NAȚIONALĂ DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ
 • Publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 962 bis din 28 noiembrie 2016


  Anexa nr. 1


  *Font 7*


  ┌──────────┐
  │ Director │
  └────┬─────┘


  ┌──────────────────────────┬─────────────┴────────────────┬────────────────────────────────────┐
  │ │ │ │
  │ │ │ │
  ┌────────────┴─────────────┐ ┌────────┴─────────┐ ┌──────────┴─────────┐ ┌──────────┴───────────┐
  │ Serviciul/Biroul Juridic │ │ Serviciul/Biroul │ │ Serviciul Cadastru │ │ Serviciul │
  │Resurse Umane, Secretariat│ │ Economic │ ┌──┤ ├────┐ │Publicitate Imobiliară│
  │ și Petiții │ └──────────────────┘ │ └──────────┬─────────┘ │ └───────────┬──────────┘
  └──────────────────────────┘ │ │ │ │
  │ │ │ │
  │ │ │ │
  │ │ │ ┌───────────┴─────────────┐
  ┌──────┴─────┐ ┌─────┴──────┐ ┌─────┴──────┐ │ Birou de Cadastru și │
  │ Birou/ │ │ Birou/ │ │ Birou/ │ │ Publicitate Imobiliară/ │
  │Compartiment│ │Compartiment│ │Înregistrare│ │Birou Relații cu Publicul│
  │ Avize și │ │Fond Funciar│ │Sistematică │ └─────────────────────────┘
  │ Recepții │ └────────────┘ └────────────┘
  └────────────┘
  Anexa nr. 2

  REGULAMENT
  de organizare și funcționare al oficiilor de cadastru și publicitate imobiliară


  Anexa nr. 3


  *Font 7*
  ┌────────────┐
  ┌─────────────┤ Director ├───────────────┐
  │ └─────┬──────┘ │
  v │ v
  ┌──────────────────────────┐ │ ┌───────────────────┐
  │Serviciul Juridic, Resurse│ │ │ │
  │ Umane și Relații cu │ │ │Serviciul Economic │
  │ Publicul │ │ │ │
  └──────────────┬───────────┘ │ └─────────┬─────────┘
  │ │ │
  v │ v
  ┌─────────────────┐ │ ┌───────────────────┐
  │Biroul Juridic și│ │ │Biroul Marketing și│
  │ Resurse Umane │ │ │ Achiziții Publice │
  └─────────────────┘ │ └───────────────────┘
  v
  ┌────────────┐
  │ Director │
  │ Adjunct │
  └─────┬──────┘

  ┌──────────────────────────┬──┴───────────────────────┬─────────────────────────┐
  v v v v
  ┌────────────────────────┐ ┌────────────────────┐ ┌────────────────────────┐ ┌─────────────────────┐
  │Serviciul de Cartografie│ │Serviciul Tehnologia│ │ Biroul Suport │ │Serviciul Geodezie și│
  │ și Fotogrammetrie │ │ Informației și │ │ Implementare │ │Cercetare-Dezvoltare │
  └────────────────────────┘ │ Comunicațiilor │ │Înregistrare Sistematică│ └─────────────────────┘
  └────────────────────┘ └────────────────────────┘
  Anexa nr. 4

  REGULAMENT
  de organizare și funcționare al Centrului Național de Cartografie

  ----