HOTĂRÂRE nr. 1.152 din 21 noiembrie 2001
privind actualizarea valorii taxelor anuale pentru activităţile miniere şi a amenzilor contravenţionale prevăzute în Legea minelor nr. 61/1998 şi în Legea petrolului nr. 134/1995
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 771 din 4 decembrie 2001  În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României, ale art. 30 alin. (5) şi ale art. 43 alin. (4) din Legea minelor nr. 61/1998, precum şi ale art. 40 alin. 2 din Legea petrolului nr. 134/1995, cu modificările ulterioare,
  Guvernul României adopta prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Valoarea taxelor anuale pentru activităţile miniere prevăzute la art. 30 alin. (2), (3) şi (4) din Legea minelor nr. 61/1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 113 din 16 martie 1998, se actualizează după cum urmează:
  a) 14.000 lei/kmp în cazul taxei anuale pentru activitatea de prospecţiune;
  b) 56.000 lei/kmp în cazul taxei anuale pentru activitatea de explorare;
  c) 14.000.000 lei/kmp în cazul taxei anuale pentru activitatea de exploatare.


  Articolul 2

  Limitele amenzilor contravenţionale prevăzute la art. 42 din Legea minelor nr. 61/1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 113 din 16 martie 1998, se actualizează în funcţie de rata inflaţiei, majorandu-se după cum urmează:
  a) de la 28.500.000 lei la 57.000.000 lei pentru contravenţiile prevăzute la lit. a);
  b) de la 57.000.000 lei la 142.500.000 lei pentru contravenţiile prevăzute la lit. b);
  c) de la 142.500.000 lei la 285.000.000 lei pentru contravenţiile prevăzute la lit. c).


  Articolul 3

  Limitele amenzilor contravenţionale prevăzute la art. 38 din Legea petrolului nr. 134/1995, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 301 din 29 decembrie 1995, cu modificările ulterioare, se actualizează în funcţie de rata inflaţiei, majorandu-se după cum urmează:
  a) de la 131.000.000 lei la 262.000.000 lei pentru contravenţiile prevăzute la lit. a);
  b) de la 262.000.000 lei la 655.000.000 lei pentru contravenţiile prevăzute la lit. b);
  c) de la 655.000.000 lei la 1.310.000.000 lei pentru contravenţiile prevăzute la lit. c).
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NASTASE
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul industriei şi resurselor,
  Dan Ioan Popescu
  Ministrul finanţelor publice,
  Mihai Nicolae Tanasescu
  --------