HOTĂRÂRE nr. 529 din 2 iunie 2010 pentru aprobarea menținerii managementului asistenței medicale la autoritățile administrației publice locale care au desfășurat faze-pilot, precum și a Listei unităților sanitare publice cu paturi pentru care se menține managementul asistenței medicale la autoritățile administrației publice locale și la Primăria Municipiului București și a Listei unităților sanitare publice cu paturi pentru care se transferă managementul asistenței medicale către autoritățile administrației publice locale și către Primăria Municipiului București
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 385 din 10 iunie 2010
  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 17 alin. (6) și al art. 19 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății către autoritățile administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Se aprobă menținerea managementului asistenței medicale la autoritățile administrației publice locale care au desfășurat faze-pilot în conformitate cu art. 17 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății către autoritățile administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare.


  Articolul 2
  (1) Se aprobă Lista unităților sanitare publice cu paturi pentru care se menține managementul asistenței medicale la autoritățile administrației publice locale și la Primăria Municipiului București, prevăzută în anexa nr. 1. (2) Se aprobă Lista unităților sanitare publice cu paturi pentru care se transferă managementul asistenței medicale către autoritățile administrației publice locale și către Primăria Municipiului București, prevăzută în anexa nr. 2.


  Articolul 3

  În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București încheie cu autoritățile administrației publice locale protocoale de predare-preluare, conform modelului aprobat prin ordin al ministrului sănătății, pentru spitalele publice al căror management al asistenței medicale s-a transferat prin prezenta hotărâre.


  Articolul 4

  Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

  PRIM-MINISTRU
  EMIL BOC
  Contrasemnează:
  Ministrul sănătății,
  Cseke Attila
  p. Ministrul administrației și internelor,
  Mihai Capră,
  secretar de stat
  Ministrul finanțelor publice,
  Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

  București, 2 iunie 2010.
  Nr. 529.

  Anexa nr. 1

  LISTA
  unităților sanitare publice cu paturi pentru care se
  menține managementul asistenței medicale la autoritățile
  administrației publice locale și la Primăria Municipiului București

  Municipiul București (18 unități sanitare)

  1.

  Spitalul Clinic "Sf. Maria" București

  Primăria Municipiului București

  2.

  Spitalul Clinic "Filantropia" București

  Primăria Municipiului București

  3.

  Spitalul Clinic de Chirurgie Oro-maxilo-faciala
  "Prof. Dr. Dan Theodorescu" București

  Primăria Municipiului București

  4.

  Spitalul Clinic de Nefrologie "Dr. Carol Davila" București

  Primăria Municipiului București

  5.

  Spitalul Clinic "Colentina" București

  Primăria Municipiului București

  6.

  Spitalul Clinic de Ortopedie-Traumatologie
  și TBC Osteoarticular "Foișor" București

  Primăria Municipiului București

  7.

  Abrogată


  8.

  Spitalul Clinic "Nicolae Malaxa" București

  Primăria Municipiului București

  9.

  Spitalul Clinic "Colțea" București

  Primăria Municipiului București

  10.

  Spitalul Clinic de Copii "Dr. Victor Gomoiu"

  Primăria Municipiului București

  11.

  Abrogată


  12.

  Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Tropicale
  "Dr. Victor Babeș"

  Primăria Municipiului București

  13.

  Spitalul Clinic "Prof. Dr. Th. Burghele"

  Primăria Municipiului București

  14.

  Spitalul Clinic de Obstetrica-Ginecologie
  "Prof. Dr. Panait Sârbu" București

  Primăria Municipiului București

  15.

  Spitalul Clinic "Dr. Ion Cantacuzino" București

  Primăria Municipiului București

  16.

  Spitalul de Pneumoftiziologie "Sf. Ștefan" București

  Primăria Municipiului București

  17.

  Spitalul de Boli Cronice "Sf. Luca" București

  Primăria Municipiului București

  18.

  Centrul de Boli Reumatismale "Dr. Ion Stoia" București

  Primăria Municipiului București

  (la 16-08-2012, Tabelul municipiului București din Anexa nr. 1 a fost modificat prin abrogarea poziției 11 de către art. 4 din HOTĂRÂREA nr. 839 din 7 august 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 583 din 16 august 2012 )

  Județul Bihor (4 unități sanitare)
  1.Abrogată
  2.Abrogată
  3.Spitalul Clinic Municipal "Dr. Gavril Curteanu" OradeaConsiliul Local Oradea
  4.Abrogată

  (la 12-04-2011, Tabelul județului Bihor din Anexa nr. 1 a fost modificat prin abrogarea poziției 1 de către art. 5 din HOTĂRÂREA nr. 365 din 6 aprilie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 259 din 12 aprilie 2011 )


  Anexa nr. 2

  LISTA
  unităților sanitare publice cu paturi pentru
  care se transferă managementul asistenței medicale
  către autoritățile administrației publice
  locale și către Primăria Municipiului București
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Nr. Denumirea unității sanitare Autoritatea administrației
  crt. publice locale
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Județul Alba (12 unități sanitare)
  1. Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia Consiliul Județean Alba
  2. Spitalul Municipal Aiud Consiliul Local Aiud
  3. Spitalul Municipal Blaj Consiliul Local Blaj
  4. Spitalul Municipal Sebeș Consiliul Local Sebeș
  5. Spitalul Orășenesc Abrud Consiliul Local Abrud
  6. Spitalul Orășenesc Câmpeni Consiliul Local Câmpeni
  7. Abrogată.
  8. Spitalul Orășenesc Cugir Consiliul Local Cugir
  9. Abrogată.
  10. Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud Consiliul Județean Alba
  11. Spitalul de Boli Cronice Câmpeni Consiliul Local Câmpeni
  12. Centrul de Sănătate Baia de Arieș Consiliul Local Baia de Arieș


  Județul Arad (11 unități sanitare)
  13. Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad Consiliul Județean Arad
  14. Abrogată.
  15. Abrogată.
  16. Spitalul Orășenesc Lipova Consiliul Local Lipova
  17. Spitalul Orășenesc Ineu Consiliul Local Ineu
  18. Spitalul Orășenesc Sântana Consiliul Local Sântana
  19. Abrogată.
  20. Centrul de Sănătate Chișineu-Criș Consiliul Local
  21. Spitalul de Psihiatrie Mocrea Consiliul Județean Arad
  22. Spitalul de Psihiatrie Căpâlnaș Consiliul Județean Arad
  23. Spitalul Boli Cronice Sebiș Consiliul Local Sebiș

  Județul Argeș (17 unități sanitare)
  24. Spitalul Județean de Urgență Pitești Consiliul Județean Argeș
  25. Spitalul Municipal Câmpulung Consiliul Local Câmpulung
  26. Spitalul Municipal Curtea de Argeș Consiliul Local Curtea
  27. Spitalul Orășenesc "Sf. Spiridon" Mioveni Consiliul Local Mioveni
  28. Spitalul Orășenesc "Regele Carol I" Costești Consiliul Județean Argeș
  29. Spitalul de Psihiatrie "Sf. Maria" Vedea Consiliul Județean Argeș
  30. Abrogată.
  31. Spitalul de Recuperare Brădet Consiliul Județean Argeș
  32. Spitalul de Pediatrie Pitești Consiliul Județean Argeș
  33. Spitalul de Pneumoftiziologie Câmpulung Consiliul Județean Argeș
  33. Spitalul de Pneumoftiziologie Câmpulung Consiliul Local al Municipiului
  Câmpulung
  34. Spitalul de Pneumoftiziologie "Sf. Ilie" Consiliul Județean Argeș
  Pitești
  35. Spitalul de Pneumoftiziologie Leordeni Consiliul Județean Argeș
  36. Spitalul de Pneumoftiziologie "Sf. Andrei"
  Valea Iașului Consiliul Județean Argeș
  37. Spitalul de Geriatrie și Boli Cronice
  "Constantin Bălăceanu Stolnici" Ștefănești Consiliul Județean Argeș
  38. Abrogată.
  39. Abrogată.
  40. Abrogată.
  Județul Bacău (7 unități sanitare)
  41. Spitalul Județean de Urgență Bacău Consiliul Județean Bacău
  42. Spitalul Municipal Onești Consiliul Local Onești
  43. Spitalul Municipal de Urgență Moinești Consiliul Local Moinești
  44. Spitalul Orășenesc "Ioan Lascăr" Comănești Consiliul Local Comănești
  45. Spitalul Orășenesc Buhuși Consiliul Local Buhuși
  46. Abrogată.
  47. Spitalul de Pneumoftiziologie Bacău Consiliul Local Bacău

  Județul Bihor (9 unități sanitare)
  48. Spitalul Clinic Județean de Urgență Oradea Consiliul Județean Bihor
  48. Spitalul Clinic Județean de Urgență Oradea Consiliul Local al Municipiului
  Oradea
  49. Spitalul Municipal "Episcop N. Popovici" Beiuș Consiliul Local Beiuș
  50. Spitalul Municipal Salonta Consiliul Local Salonta
  51. Spitalul Municipal "Dr. Pop Mircea" Marghita Consiliul Local Marghita
  52. Spitalul Orășenesc Aleșd Consiliul Local Aleșd
  53. Spitalul Orășenesc Ștei Consiliul Local Ștei
  54. Abrogată.
  55. Abrogată.
  56. Spitalul de Psihiatrie Nucet Consiliul Județean Bihor

  Județul Bistrița-Năsăud (5 unități sanitare)
  57. Spitalul Județean de Urgență Bistrița Consiliul Județean
  58. Spitalul Orășenesc "Dr. George Trifon" Năsăud Consiliul Local Năsăud
  59. Spitalul Orășenesc Beclean Consiliul Local Beclean
  60. Abrogată.
  61. Preventoriul TBC Ilișua Consiliul Local Uriu

  Județul Botoșani (12 unități sanitare)
  62. Spitalul Județean de Urgență "Mavromati"
  Botoșani Consiliul Județean Botoșani
  63. Spitalul Municipal Dorohoi Consiliul Local Dorohoi
  64. Abrogată.
  65. Abrogată.
  66. Spitalul Comunal Trușești Consiliul Local Trușești
  67. Abrogată.
  68. Abrogată.
  69. Abrogată.
  70. Spitalul de Recuperare "Sf. Gheorghe" Botoșani Consiliul Local Botoșani
  71. Spitalul de Pneumoftiziologie Botoșani Consiliul Local Botoșani
  72. Abrogată.
  73. Sanatoriul de Neuropsihiatrie Podriga Consiliul Județean Botoșani
  Județul Brașov (12 unități sanitare)
  74. Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov Consiliul Județean Brașov
  75. Spitalul Clinic de Copii Brașov Consiliul Județean Brașov
  76. Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie
  "Dr. I. A. Sbârcea" Brașov Consiliul Județean Brașov
  77. Spitalul Municipal "Dr. Aurel Tulbure" Făgăraș Consiliul Local Făgăraș
  78. Spitalul Municipal Săcele Consiliul Local Săcele
  79. Spitalul Municipal Codlea Consiliul Local Codlea
  80. Spitalul Orășenesc "Dr.C.T. Sparchez" Zărnești Consiliul Local Zărnești
  81. Spitalul Orășenesc Rupea Consiliul Local Rupea
  82. Spitalul de Boli Infecțioase Brașov Consiliul Județean Brașov
  83. Spitalul de Psihiatrie și Neurologie Brașov Consiliul Județean Brașov
  84. Spitalul de Pneumoftiziologie Brașov Consiliul Județean Brașov
  85. Abrogată.

  Județul Brăila (5 unități sanitare)
  86. Spitalul de Urgență Județean Brăila Consiliul Județean Brăila
  87. Spitalul Orășenesc Făurei Consiliul Local Făurei
  88. Abrogată.
  89. Spitalul de Pneumoftiziologie Brăila Consiliul Județean Brăila
  90. Spitalul de Psihiatrie "Sf. Pantelimon" Brăila Consiliul Local Brăila

  Județul Buzău (7 unități sanitare)
  91. Spitalul Județean de Urgență Buzău Consiliul Județean Buzău
  92. Spitalul Municipal Râmnicu Sărat Consiliul Local
  93. Spitalul Orășenesc Nehoiu Consiliul Local Nehoiu
  94. Spitalul Comunal Vintilă Vodă Consiliul Local
  95. Abrogată.
  96. Spitalul de Boli Cronice Smeeni Consiliul Local Smeeni
  97. Abrogată.

  Județul Caraș-Severin (8 unități sanitare)
  98. Spitalul Județean de Urgență Reșița Consiliul Județean
  99. Spitalul Municipal de Urgență Caransebeș Consiliul Local Caransebeș
  100. Spitalul Orășenesc Oțelu Roșu Consiliul Local Oțelu Roșu
  101. Abrogată.
  102. Spitalul Orășenesc Oravița Consiliul Local Oravița
  103. Spitalul Orășenesc Moldova Nouă Consiliul Local
  104. Abrogată.
  105. Spitalul de Boli Cronice Bocșa Consiliul Local Bocșa

  Județul Călărași (6 unități sanitare)
  106. Spitalul Județean de Urgență Călărași Consiliul Județean Călărași
  107. Spitalul Municipal Oltenița Consiliul Local Oltenița
  108. Spitalul Orășenesc Lehliu-Gară Consiliul Local Lehliu-Gară
  109. Spitalul Orășenesc Budești Consiliul Local Budești
  110. Spitalul de Pneumoftiziologie Călărași Consiliul Județean Călărași
  111. Spitalul de Psihiatrie Săpunari Consiliul Județean Călărași
  Județul Cluj (12 unități sanitare)
  112. Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii
  Cluj-Napoca Consiliul Județean Cluj
  113. Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie
  "Leon Danielo" Cluj-Napoca Consiliul Județean Cluj
  114. Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Cluj-Napoca Consiliul Județean Cluj
  115. Spitalul Clinic de Recuperare Cluj-Napoca Consiliul Județean Cluj
  116. Spitalul Clinic Municipal Cluj-Napoca Consiliul Local Cluj-Napoca
  117. Spitalul Municipal Dej Consiliul Local Dej
  118. Spitalul Municipal Turda Consiliul Local Turda
  119. Spitalul Municipal Câmpia Turzii Consiliul Local
  120. Spitalul Municipal Gherla Consiliul Local Gherla
  121. Spitalul Orășenesc Huedin Consiliul Local Huedin
  122. Centrul de Sănătate Mociu Consiliul Local Mociu
  123. Spitalul de Boli Psihice Cronice Borșa Consiliul Județean Cluj

  Județul Constanța (10 unități sanitare)
  124. Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța Consiliul Județean Constanța
  125. Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanța Consiliul Județean Constanța
  126. Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Constanța Consiliul Local Constanța
  127. Abrogată.
  128. Spitalul Municipal Mangalia Consiliul Local Mangalia
  129. Spitalul Municipal Medgidia Consiliul Local Medgidia
  130. Spitalul Orășenesc Cernavodă Consiliul Local Cernavodă
  131. Spitalul Orășenesc Hârșova Consiliul Local Hârșova
  132. Abrogată.
  133. Abrogată.

  Județul Covasna (4 unități sanitare)
  134. Spitalul Județean de Urgență
  "Dr. Fogolyan Kristof" Sfântu Gheorghe Consiliul Județean Covasna
  135. Spitalul Municipal Târgu Secuiesc Consiliul Local Târgu Secuiesc
  136. Abrogată.
  137. Spitalul Orășenesc Baraolt Consiliul Local Baraolt

  Județul Dâmbovița (10 unități sanitare)
  138. Spitalul Județean de Urgență Târgoviște Consiliul Județean Dâmbovița
  139. Abrogată.
  140. Spitalul Municipal Moreni Consiliul Local Moreni
  141. Spitalul Orășenesc Găești Consiliul Local Găești
  142. Spitalul Orășenesc Pucioasa Consiliul Local Pucioasa
  143. Abrogată.
  144. Abrogată.
  145. Abrogată.
  146. Abrogată.
  147. Abrogată.

  Județul Dolj (9 unități sanitare)
  148. Spitalul Clinic Municipal "Filantropia" Craiova Consiliul Local Craiova
  149. Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și
  Pneumoftiziologie "Victor Babeș" Craiova Consiliul Local Craiova
  150. Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie Craiova Consiliul Local Craiova
  151. Spitalul Municipal Băilești Consiliul Local Băilești
  152. Spitalul Municipal Calafat Consiliul Local Calafat
  153. Spitalul Orășenesc Segarcea Consiliul Local Segarcea
  154. Spitalul Orășenesc "Așezămintele Brâncovenești"
  Dăbuleni Consiliul Județean Dolj
  155. Spitalul de Pneumoftiziologie Leamna Consiliul Județean Dolj
  156. Spitalul Orășenesc Filiași Consiliul Local Filiași

  Județul Galați (9 unități sanitare)
  157. Spitalul Clinic Județean de Urgență
  "Sf. Apostol Andrei" Consiliul Județean Galați
  158. Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii
  "Sf. Ioan" Galați Consiliul Local Galați
  159. Spitalul Municipal "Anton Cincu" Tecuci Consiliul Local Tecuci
  160. Spitalul Orășenesc Târgu Bujor Consiliul Local Târgu Bujor
  160. Spitalul Orășenesc Târgu Bujor Consiliul Județean Galați
  161. Spitalul de Pneumoftiziologie Galați Consiliul Județean Galați
  162. Spitalul de Boli Infecțioase
  "Cuvioasa Parascheva" Galați Consiliul Județean Galați
  163. Spitalul de Obstetrică-Ginecologie
  "Buna Vestire" Galați Consiliul Local Galați
  164. Spitalul de Psihiatrie "Elisabeta Doamna" Galați Consiliul Local Galați
  165. Abrogată.
  Județul Giurgiu (6 unități sanitare)
  166. Spitalul Județean de Urgență Giurgiu Consiliul Județean Giurgiu
  167. Spitalul Orășenesc Bolintin-Vale Consiliul Local Bolintin-Vale
  168. Abrogată.
  169. Spitalul de Pneumoftiziologie Izvoru Consiliul Județean Giurgiu
  170. Abrogată.
  171. Centrul de Sănătate Ghimpați Consiliul Local Ghimpați

  Județul Gorj (8 unități sanitare)
  172. Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu Consiliul Județean Gorj
  173. Spitalul Municipal Motru Consiliul Local Motru
  174. Spitalul Orășenesc Novaci Consiliul Local Novaci
  175. Spitalul Orășenesc Bumbești-Jiu Consiliul Local Bumbești-Jiu
  176. Spitalul Orășenesc "Sf. Ștefan" Rovinari Consiliul Local Rovinari
  177. Spitalul Orășenesc Târgu Cărbunești Consiliul Local Târgu Cărbunești
  178. Spitalul Orășenesc Turceni Consiliul Local Turceni
  179. Spitalul de Pneumoftiziologie "Tudor
  Vladimirescu" - Runcu Consiliul Județean Gorj

  Județul Harghita (5 unități sanitare)
  180. Spitalul Județean de Urgență Miercurea-Ciuc Consiliul Județean Harghita
  181. Spitalul Municipal Odorheiu Secuiesc Consiliul Local Odorheiu Secuiesc
  182. Spitalul Municipal Gheorghieni Consiliul Local Gheorghieni
  183. Spitalul Municipal Toplița Consiliul Local Toplița
  184. Spitalul de Psihiatrie Tulgheș Consiliul Județean Harghita

  Județul Hunedoara (12 unități sanitare)
  185. Spitalul Județean de Urgență Deva Consiliul Județean Hunedoara
  186. Spitalul de Urgență Petroșani Consiliul Local Petroșani
  187. Spitalul Municipal "Dr. Alexandru
  Simionescu" Hunedoara Consiliul Local Hunedoara
  188. Spitalul Municipal Lupeni Consiliul Local Lupeni
  189. Spitalul Municipal Orăștie Consiliul Local Orăștie
  190. Spitalul Municipal Brad Consiliul Local Brad
  191. Spitalul Municipal Vulcan Consiliul Local Vulcan
  192. Spitalul Orășenesc Hațeg Consiliul Local Hațeg
  193. Abrogată.
  194. Sanatoriul de Pneumoftiziologie Geoagiu Consiliul Județean Hunedoara
  195. Sanatoriul de Pneumoftiziologie Brad Consiliul Județean Hunedoara
  196. Abrogată.

  Județul Ialomița (4 unități sanitare)
  197. Spitalul Județean de Urgență Slobozia Consiliul Județean Ialomița
  198. Spitalul Municipal Urziceni Consiliul Local Urziceni
  199. Spitalul Municipal Fetești Consiliul Local Fetești
  200. Spitalul Orășenesc Țăndărei Consiliul Local Țăndărei
  Județul Iași (12 unități sanitare)
  201. Spitalul Clinic de Urgență "Prof.
  Dr. Nicolae Oblu" Iași Consiliul Județean Iași
  202. Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii
  "Sf. Maria" Iași Consiliul Județean Iași
  203. Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie
  "Elena Doamna" Iași Consiliul Județean Iași
  204. Spitalul Clinic de Boli Infecțioase
  "Sf. Parascheva" Iași Consiliul Județean Iași
  205. Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie
  "Cuza Vodă" Iași Consiliul Județean Iași
  206. Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Iași Consiliul Județean Iași
  207. Spitalul Clinic "Dr. C. I. Parhon" Iași Consiliul Local Iași
  208. Spitalul Clinic de Recuperare Iași Consiliul Local Iași
  209. Spitalul Municipal Pașcani Consiliul Local Pașcani
  210. Spitalul Orășenesc Hârlău Consiliul Local Hârlău
  211. Spitalul Orășenesc Târgu Frumos Consiliul Local Târgu Frumos
  212. Preventoriul TBC pentru Copii Deleni Consiliul Local Deleni

  Județul Ilfov (4 unități sanitare)
  213. Spitalul Clinic Județean de Urgență Ilfov Consiliul Județean Ilfov
  214. Spitalul Orășenesc "Dr. Maria Burghele" Buftea Consiliul Județean Ilfov
  215. Spitalul de Psihiatrie "Eftimie Diamandescu"
  Bălăceanca Consiliul Județean Ilfov
  216. Abrogată.

  Județul Maramureș (9 unități sanitare)
  217. Spitalul Județean de Urgență
  "Dr. Constantin Opriș" Baia Mare Consiliul Județean Maramureș
  218. Spitalul Municipal Sighetu Marmației Consiliul Local Sighetu Marmației
  219. Spitalul Orășenesc Vișeu de Sus Consiliul Local Vișeu de Sus
  220. Spitalul Orășenesc Târgu Lăpuș Consiliul Local Târgu Lăpuș
  221. Spitalul de Boli Infecțioase,
  Dermatovenerologie și Psihiatrie Baia Mare Consiliul Județean Maramureș
  222. Spitalul de Pneumoftiziologie Baia Mare Consiliul Local Baia Mare
  223. Spitalul de Boli Cronice Baia Sprie Consiliul Local Baia Sprie
  224. Spitalul de Psihiatrie Cavnic Consiliul Local Cavnic
  225. Abrogată.

  Județul Mehedinți (5 unități sanitare)

  226. Spitalul Județean de Urgență
  Drobeta-Turnu Severin Consiliul Județean Mehedinți
  227. Spitalul Municipal Orșova Consiliul Local Orșova
  228. Spitalul Orășenesc Baia de Aramă Consiliul Local Baia de Aramă
  229. Abrogată.
  230. Abrogată.

  Județul Mureș (10 unități sanitare)
  231. Spitalul Clinic Județean Mureș Consiliul Județean Mureș
  232. Spitalul Municipal "Dr. Gheorghe Marinescu"
  Târnăveni Consiliul Județean Mureș
  233. Spitalul Municipal "Dr. E. Nicoară" Reghin Consiliul Local Reghin
  234. Spitalul Municipal Sighișoara Consiliul Local Sighișoara
  235. Spitalul Orășenesc "Dr. Valer Russu" Luduș Consiliul Local Luduș
  236. Abrogată.
  237. Spitalul Orășenesc Sângeorgiu de Pădure Consiliul Local Sângeorgiu
  de Pădure
  238. Abrogată.
  238^1. Spitalul Sovata-Niraj Consiliului Local al Orașului
  Sovata
  239. Abrogată.
  240. Abrogată.

  Județul Neamț (7 unități sanitare)
  241. Spitalul Județean de Urgență Piatra-Neamț Consiliul Județean Neamț
  242. Spitalul Municipal de Urgență Roman Consiliul Local Roman
  243. Spitalul Orășenesc Roznov Consiliul Local Roznov
  244. Spitalul Orășenesc Târgu-Neamț Consiliul Local Târgu-Neamț
  245. Spitalul Orășenesc Bicaz Consiliul Local Bicaz
  246. Spitalul de Psihiatrie "Sf. Nicolae" Roman Consiliul Județean Neamț
  247. Spitalul de Pneumoftiziologie Bisericani Consiliul Local Viișoara
  247. Spitalul de Pneumoftiziologie Bisericani Consiliul Local Alexandru cel Bun

  Județul Olt (7 unități sanitare)
  248. Spitalul Județean de Urgență Slatina Consiliul Județean Olt
  249. Spitalul Municipal Caracal Consiliul Local Caracal
  250. Spitalul Orășenesc Balș Consiliul Local Balș
  251. Spitalul Orășenesc Corabia Consiliul Local Corabia
  252. Spitalul de Psihiatrie Cronici Schitu Greci Consiliul Județean Olt
  253. Abrogată.
  254. Abrogată.
  Județul Prahova (19 unități sanitare)
  255. Spitalul Județean de Urgență Ploiești Consiliul Județean Prahova
  256. Spitalul Municipal Ploiești Consiliul Local Ploiești
  257. Spitalul Municipal Câmpina Consiliul Local Câmpina
  258. Spitalul Orășenesc Vălenii de Munte Consiliul Local Vălenii de Munte
  259. Spitalul Orășenesc Băicoi Consiliul Local Băicoi
  260. Spitalul Orășenesc "Sf. Filofteia" Mizil Consiliul Local Mizil
  261. Spitalul Orășenesc Sinaia Consiliul Local Sinaia
  262. Spitalul de Pediatrie Ploiești Consiliul Județean Prahova
  263. Abrogată.
  264. Spitalul de Psihiatrie Voila Consiliul Local Câmpina
  265. Abrogată.
  266. Spitalul de Ortopedie și Traumatologie Azuga Consiliul Local Azuga
  267. Spitalul de Boli Pulmonare Breaza Consiliul Local Breaza
  268. Spitalul de Pneumoftiziologie Florești Consiliul Local Florești
  269. Spitalul de Pneumoftiziologie Drajna Consiliul Local Drajna
  270. Abrogată.
  271. Abrogată.
  272. Abrogată.
  273. Centrul de Sănătate Urlați Consiliul Local Urlați

  Județul Satu Mare (5 unități sanitare)
  274. Spitalul Județean de Urgență Satu Mare Consiliul Județean Satu Mare
  275. Spitalul Municipal Carei Consiliul Județean Satu Mare
  275. Spitalul Municipal Carei Consiliul Local al Municipiului Carei
  276. Spitalul Orășenesc Negrești-Oaș Consiliul Județean Satu Mare
  277. Abrogată.
  278. Spitalul de Pneumoftiziologie Satu Mare Consiliul Județean Satu Mare

  Județul Sălaj (6 unități sanitare)
  279. Spitalul Județean de Urgență Zalău Consiliul Județean Sălaj
  280. Spitalul Orășenesc Șimleu Silvaniei Consiliul Local Șimleu Silvaniei
  281. Spitalul Orășenesc Jibou Consiliul Local Jibou
  282. Abrogată.
  283. Centru de Sănătate Cehu Silvaniei Consiliul Local Cehu Silvaniei
  284. Spitalul de Boli Cronice Crasna Consiliul Local Crasna

  Județul Sibiu (7 unități sanitare)
  285. Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu Consiliul Județean Sibiu
  286. Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu Consiliul Local Sibiu
  287. Spitalul Municipal Mediaș Consiliul Local Mediaș
  288. Spitalul Orășenesc Agnita Consiliul Local Agnita
  289. Spitalul Orășenesc Cisnădie Consiliul Local Cisnădie
  290. Spitalul de Psihiatrie "Dr. Gheorghe Preda"
  Sibiu Consiliul Județean Sibiu
  291. Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu Consiliul Județean Sibiu

  Județul Suceava (10 unități sanitare)
  292. Spitalul Județean de Urgență
  "Sf. Ioan cel Nou" Suceava Consiliul Județean Suceava
  293. Spitalul Municipal Câmpulung Moldovenesc Consiliul Local Câmpulung
  Moldovenesc
  294. Spitalul Municipal Fălticeni Consiliul Local Fălticeni
  295. Spitalul Municipal "Sf. Dr. Cosma și Damian"
  Rădăuți Consiliul Local Rădăuți
  296. Spitalul Municipal Vatra Dornei Consiliul Local Vatra Dornei
  297. Spitalul Orășenesc Gura Humorului Consiliul Local Gura Humorului
  298. Spitalul Orășenesc Siret Consiliul Local Siret
  299. Abrogată.
  300. Spitalul de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc Consiliul Local Câmpulung
  Moldovenesc
  301. Spitalul de Psihiatrie Cronici Siret Consiliul Local Siret

  Județul Teleorman (10 unități sanitare)
  302. Spitalul Județean de Urgență Alexandria Consiliul Județean Teleorman
  303. Spitalul Municipal "Caritas" Roșiori de Vede Consiliul Local Roșiori
  de Vede
  304. Spitalul Municipal Turnu Măgurele Consiliul Local Turnu
  Măgurele
  305. Spitalul Orășenesc Zimnicea Consiliul Local Zimnicea
  306. Abrogată.
  307. Centrul de Sănătate Furculești Consiliul Județean Teleorman
  308. Centrul de Sănătate Cervenia Consiliul Județean Teleorman
  309. Abrogată.
  310. Spitalul de Pneumoftiziologie Roșiori de Vede Consiliul Județean Teleorman
  311. Spitalul de Psihiatrie Poroschia Consiliul Județean Teleorman

  Județul Timiș (11 unități sanitare)
  312. Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii
  313. Spitalul Clinic Municipal de Urgență Timișoara Consiliul Local Timișoara
  314. Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și
  Pneumoftiziologie "Dr. Victor Babeș" Timișoara Consiliul Local Timișoara
  315. Abrogată.
  316. Spitalul Municipal Lugoj Consiliul Local Lugoj
  317. Spitalul Orășenesc Deta Consiliul Local Deta
  318. Spitalul Orășenesc Făget Consiliul Local Făget
  319. Spitalul Orășenesc Sânnicolau Mare Consiliul Local Sânnicolau Mare
  320. Spitalul "Dr. Karl Diel" Jimbolia Consiliul Local Jimbolia
  321. Centrul de Sănătate Buziaș Consiliul Local Buziaș
  322. Abrogată.

  Județul Tulcea (4 unități sanitare)
  323. Spitalul Județean de Urgență Tulcea Consiliul Județean Tulcea
  324. Spitalul Orășenesc Măcin Consiliul Local Măcin
  325. Spitalul Orășenesc Babadag Consiliul Local Babadag
  326. Centrul de Sănătate Sulina Consiliul Local Sulina

  Județul Vaslui (7 unități sanitare)
  327. Spitalul Județean de Urgență Vaslui Consiliul Județean Vaslui
  328. Spitalul Municipal "Dimitrie Castroian" Huși Consiliul Local Huși
  329. Spitalul Municipal de Urgență
  "Elena Beldiman" Bârlad Consiliul Local Bârlad
  330. Spitalul Orășenesc Negrești Consiliul Local Negrești
  331. Abrogată.
  332. Spitalul de Psihiatrie Murgeni Consiliul Local Murgeni
  333. Spitalul de Boli Cronice
  "Dr. I. T. Nicolăescu" Tutova Consiliul Local Tutova

  Județul Vâlcea (8 unități sanitare)
  334. Spitalul Județean de Urgență Râmnicu Vâlcea Consiliul Județean Vâlcea
  335. Spitalul Municipal "Costache Nicolescu"
  Drăgășani Consiliul Local Drăgășani
  336. Spitalul Orășenesc Brezoi Consiliul Local Brezoi
  337. Spitalul Orășenesc Horezu Consiliul Local Horezu
  338. Abrogată.
  339. Abrogată.
  340. Spitalul de Pneumoftiziologie
  "C. Anastasatu" Mihăești Consiliul Județean Vâlcea
  341. Spitalul de Psihiatrie Drăgoești Consiliul Județean Vâlcea

  Județul Vrancea (7 unități sanitare)
  342. Abrogată.
  343. Spitalul Municipal Adjud Consiliul Local Adjud
  344. Abrogată.
  345. Spitalul Orășenesc Panciu Consiliul Local Panciu
  346. Abrogată.
  347. Abrogată.
  348. Abrogată.

  Municipiul București (3 unități sanitare)
  349. Spitalul Clinic de Psihiatrie "Prof.
  Dr. Alexandru Obregia" Primăria Municipiului București
  350. Spitalul de Psihiatrie Titan
  "Dr. Constantin Gorgos" București Primăria Municipiului București
  351. Centrul de Evaluare și Tratament a
  Toxicodependențelor pentru Copii și Tineri
  "Sf. Stelian" București Primăria Municipiului București

  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  -----------
  Poz. 7 din anexa 2 a fost abrogată de lit. a) a art. 3 din HOTĂRÂREA nr. 610 din 14 august 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 552 din 30 august 2013.
  Poziția 9 din anexa 2 a fost abrogată de art. 2 din HOTĂRÂREA nr. 603 din 13 iunie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 412 din 20 iunie 2012.
  Poziția 14 din anexa 2 a fost abrogată de art. 5 din HOTĂRÂREA nr. 359 din 6 aprilie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 256 din 12 aprilie 2011, conform alin. (1) al art. 2 din același act normativ.
  Poziția 15 din anexa 2 a fost abrogată de art. 5 din HOTĂRÂREA nr. 359 din 6 aprilie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 256 din 12 aprilie 2011, conform alin. (1) al art. 2 din același act normativ.
  Poziția 19 din anexa 2 a fost abrogată de lit. a) a art. 3 din HOTĂRÂREA nr. 974 din 4 noiembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 808 din 6 noiembrie 2014.
  Poziția 30 din anexa 2 a fost abrogată de art. 2 din HOTĂRÂREA nr. 776 din 3 august 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 567 din 10 august 2011.
  Poziția 33 din anexa 2 a fost modificată de art. 2 din HOTĂRÂREA nr. 1.099 din 2 noiembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 801 din 11 noiembrie 2011, conform alin. (2) al art. 1 din același act normativ.
  Poziția 38 din anexa 2 a fost abrogată de art. 3 din HOTĂRÂREA nr. 808 din 10 august 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 592 din 22 august 2011.
  Poziția 39 din anexa 2 a fost abrogată de art. 2 din HOTĂRÂREA nr. 776 din 3 august 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 567 din 10 august 2011.
  Poziția 40 din anexa 2 a fost abrogată de art. 2 din HOTĂRÂREA nr. 776 din 3 august 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 567 din 10 august 2011.
  Poziția 46 din anexa 2 a fost abrogată de art. 5 din HOTĂRÂREA nr. 51 din 25 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 85 din 2 februarie 2012, conform art. 2 din același act normativ.
  Poziția 48 din anexa 2 a fost modificată de art. 3 din HOTĂRÂREA nr. 1.141 din 17 noiembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 784 din 24 noiembrie 2010.
  Poziția 54 din anexa 2 a fost abrogată de art. 4 din HOTĂRÂREA nr. 361 din 6 aprilie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 253 din 11 aprilie 2011, conform alin. (4) al art. 2 din același act normativ.
  Poziția 55 din anexa 2 a fost abrogată de art. 2 din HOTĂRÂREA nr. 776 din 3 august 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 567 din 10 august 2011.
  Poziția 64 din anexa 2 a fost abrogată de art. 6 din HOTĂRÂREA nr. 758 din 27 iulie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 556 din 4 august 2011.
  Poziția 65 din anexa 2 a fost abrogată de art. 5 din HOTĂRÂREA nr. 1.124 din 27 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 800 din 28 noiembrie 2012.
  Poziția 67 din anexa 2 a fost abrogată de art. 5 din HOTĂRÂREA nr. 52 din 25 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 85 din 2 februarie 2012, conform art. 2 din același act normativ.
  Poziția 68 din anexa 2 a fost abrogată de art. 5 din HOTĂRÂREA nr. 52 din 25 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 85 din 2 februarie 2012, conform art. 2 din același act normativ.
  Poziția 69 din anexa 2 a fost abrogată de art. 5 din HOTĂRÂREA nr. 52 din 25 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 85 din 2 februarie 2012, conform art. 2 din același act normativ.
  Poziția 72 din anexa 2 a fost abrogată de lit. a) art. 3 din HOTĂRÂREA nr. 771 din 4 septembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 669 din 11 septembrie 2014.
  Poziția 85 din anexa 2 a fost abrogată de art. 3 din HOTĂRÂREA nr. 807 din 10 august 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 601 din 25 august 2011.
  Poziția 88 din anexa 2 a fost abrogată de art. 5 din HOTĂRÂREA nr. 688 din 6 iulie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 498 din 13 iulie 2011, conform art. 2 din același act normativ.
  Poziția 95 din anexa 2 a fost abrogată de lit. a) a art. 3 din HOTĂRÂREA nr. 1.003 din 11 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 794 din 17 decembrie 2013.
  Poziția 97 din anexa 2 a fost abrogată de art. 3 din HOTĂRÂREA nr. 28 din 18 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 58 din 24 ianuarie 2012.
  Poziția 101 din anexa 2 a fost abrogată de art. 2 din HOTĂRÂREA nr. 776 din 3 august 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 567 din 10 august 2011.
  Poziția 104 din anexa 2 a fost abrogată de art. 3 din HOTĂRÂREA nr. 226 din 27 martie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 30 martie 2012.
  Poziția 127 din anexa 2 a fost abrogată de art. 5 din HOTĂRÂREA nr. 1.235 din 14 decembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 908 din 21 decembrie 2011, conform art. 2 din același act normativ.
  Poziția 132 din anexa 2 a fost abrogată de art. 5 din HOTĂRÂREA nr. 426 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 406 din 5 iulie 2013.
  Poziția 133 din anexa 2 a fost abrogată de art. 5 din HOTĂRÂREA nr. 600 din 13 iunie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 411 din 20 iunie 2012.
  Poziția 136 din anexa 2 a fost abrogată de art. 4 din HOTĂRÂREA nr. 489 din 11 mai 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 352 din 20 mai 2011.
  Poziția 139 din anexa 2 a fost abrogată de art. 3 din HOTĂRÂREA nr. 1.305 din 15 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 887 din 29 decembrie 2010, conform art. 2 alin. (3) din același act normativ.
  Poziția 143 din anexa 2 a fost abrogată de art. 3 din HOTĂRÂREA nr. 323 din 4 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 333 din 7 iunie 2013.
  Poziția 144 din anexa 2 a fost abrogată de art. 3 din HOTĂRÂREA nr. 1.305 din 15 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 887 din 29 decembrie 2010, conform art. 2 alin. (3) din același act normativ.
  Poziția 145 din anexa 2 a fost abrogată de art. 3 din HOTĂRÂREA nr. 1.305 din 15 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 887 din 29 decembrie 2010, conform art. 2 alin. (3) din același act normativ.
  Poziția 146 din anexa 2 a fost abrogată de art. 3 din HOTĂRÂREA nr. 1.305 din 15 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 887 din 29 decembrie 2010, conform art. 2 alin. (3) din același act normativ.
  Poziția 147 din anexa 2 a fost abrogată de art. 3 din HOTĂRÂREA nr. 1.305 din 15 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 887 din 29 decembrie 2010, conform art. 2 alin. (3) din același act normativ.
  Poziția 160 din anexa 2 a fost modificată de art. 2 din HOTĂRÂREA nr. 181 din 23 martie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 227 din 28 martie 2016.
  Poziția 165 din anexa 2 a fost abrogată de art. 3 din HOTĂRÂREA nr. 1.168 din 4 decembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 816 din 5 decembrie 2012.
  Poziția 168 din anexa 2 a fost abrogată de art. 5 din HOTĂRÂREA nr. 757 din 27 iulie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 554 din 4 august 2011, conform art. 2 din același act normativ.
  Poziția 170 din anexa 2 a fost abrogată de art. 6 din HOTĂRÂREA nr. 1.140 din 16 noiembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 849 din 30 noiembrie 2011, conform art. 2 din același act normativ.
  Poziția 193 din anexa 2 a fost abrogată de art. 3 din HOTĂRÂREA nr. 1.109 din 9 noiembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 809 din 16 noiembrie 2011.
  Poziția 196 din anexa 2 a fost abrogată de art. 3 din HOTĂRÂREA nr. 669 din 4 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 478 din 12 iulie 2012.
  Poziția 216 din anexa 2 a fost abrogată de art. 2 din HOTĂRÂREA nr. 977 din 5 octombrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 727 din 14 octombrie 2011.
  Poziția 225 din anexa 2 a fost abrogată de art. 3 din HOTĂRÂREA nr. 948 din 29 octombrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 801 din 4 noiembrie 2014.
  Poziția 229 din anexa 2 a fost abrogată de art. 3 din HOTĂRÂREA nr. 1.132 din 27 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 800 din 28 noiembrie 2012.
  Poziția 230 din anexa 2 a fost abrogată de art. 3 din HOTĂRÂREA nr. 1.132 din 27 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 800 din 28 noiembrie 2012.
  Poziția 236 din anexa 2 a fost abrogată de art. 2 din HOTĂRÂREA nr. 977 din 5 octombrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 727 din 14 octombrie 2011.
  Poziția 238 din anexa 2 a fost abrogată de art. 5 din HOTĂRÂREA nr. 527 din 18 mai 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 373 din 27 mai 2011.
  Poziția 238^1 din anexa 2 a fost introdusă de alin. (1) al art. 4 din HOTĂRÂREA nr. 540 din 25 mai 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 372 din 27 mai 2011.
  Poziția 239 din anexa 2 a fost abrogată de alin. (1) al art. 4 din HOTĂRÂREA nr. 540 din 25 mai 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 372 din 27 mai 2011.
  Poziția 240 din anexa 2 a fost abrogată de alin. (1) al art. 4 din HOTĂRÂREA nr. 540 din 25 mai 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 372 din 27 mai 2011.
  Poziția 247 din anexa 2 a fost rectificată prin RECTIFICAREA nr. 529 din 2 iunie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 427 din 25 iunie 2010.
  Poziția 253 din anexa 2 a fost abrogată de art. 5 din HOTĂRÂREA nr. 1.285 din 18 decembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 885 din 27 decembrie 2012.
  Poziția 254 din anexa 2 a fost abrogată de lit. a) a art. 3 din HOTĂRÂREA nr. 1.043 din 18 noiembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 877 din 3 decembrie 2014.
  Poziția 263 din anexa 2 a fost abrogată de art. 6 din HOTĂRÂREA nr. 999 din 4 noiembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 819 din 10 noiembrie 2014.
  Poziția 270 din anexa 2 a fost abrogată de art. 2 din HOTĂRÂREA nr. 779 din 3 august 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 567 din 10 august 2011.
  Poziția 271 din anexa 2 a fost abrogată de art. 3 din HOTĂRÂREA nr. 28 din 18 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 58 din 24 ianuarie 2012.
  Conform art. 3 din HOTĂRÂREA nr. 1.048 din 20 octombrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 736 din 4 noiembrie 2010, poziția 275 din anexa 2 se modifică în mod corespunzător potrivit anexei din același act normativ.
  Poziția 277 din anexa 2 a fost abrogată de art. 6 din HOTĂRÂREA nr. 130 din 16 februarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 139 din 24 februarie 2011, conform art. 3 din același act normativ.
  Poziția 282 din anexa 2 a fost abrogată de art. 5 din HOTĂRÂREA nr. 129 din 16 februarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 139 din 24 februarie 2011, conform art. 2 din același act normativ.
  Poziția 299 din anexa 2 a fost abrogată de art. 2 din HOTĂRÂREA nr. 647 din 22 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 1 iulie 2011, conform art. 1 din același act normativ.
  Poziția 306 din anexa 2 a fost abrogată de art. 3 din HOTĂRÂREA nr. 798 din 31 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 8 august 2012.
  Poziția 309 din anexa 2 a fost abrogată de art. 5 din HOTĂRÂREA nr. 1.262 din 18 decembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 891 din 27 decembrie 2012.
  Poziția 315 din anexa 2 a fost abrogată de art. 5 din HOTĂRÂREA nr. 871 din 31 august 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 633 din 5 septembrie 2011, conform art. 2 din același act normativ.
  Poziția 331 din anexa 2 a fost abrogată de art. 5 din HOTĂRÂREA nr. 687 din 6 iulie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 498 din 13 iulie 2011, conform art. 2 din același act normativ.
  Poziția 338 din anexa 2 a fost abrogată de art. 2 din HOTĂRÂREA nr. 647 din 22 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 1 iulie 2011, conform art. 1 din același act normativ.
  Poziția 339 din anexa 2 a fost abrogată de art. 5 din HOTĂRÂREA nr. 641 din 22 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 448 din 27 iunie 2011, conform art. 2 din același act normativ.
  Poziția 346 din anexa 2 a fost abrogată de lit. a) a art. 3 din HOTĂRÂREA nr. 1.119 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 4 din 6 ianuarie 2014.
  Poziția 342 din anexa 2 a fost abrogată de art. 2 din HOTĂRÂREA nr. 1.193 din 30 noiembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 880 din 13 decembrie 2011.
  Poziția 344 din anexa 2 a fost abrogată de art. 2 din HOTĂRÂREA nr. 776 din 3 august 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 567 din 10 august 2011.
  Poziția 347 din anexa 2 a fost abrogată de art. 2 din HOTĂRÂREA nr. 1.193 din 30 noiembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 880 din 13 decembrie 2011.
  Poziția 348 din anexa 2 a fost abrogată de art. 2 din HOTĂRÂREA nr. 1.193 din 30 noiembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 880 din 13 decembrie 2011.
  (la 05-04-2017, Poziția 60 din Anexa 2 a fost abrogată de Litera a), Articolul 3 din HOTĂRÂREA nr. 189 din 30 martie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 232 din 05 aprilie 2017 )
  (la 24-05-2015, Poziția 272 din Anexa nr. 2 a fost abrogată de Litera a), Articolul 3 din HOTĂRÂREA nr. 335 din 18 mai 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 24 mai 2017 )
  (la 15-07-2019, Poziția 322 din Anexa nr. 2 a fost abrogată de Litera a), Articolul 3 din HOTĂRÂREA nr. 472 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 15 iulie 2019 )
  (la 28-11-2021, Poziția 265 din Anexa nr. 2 a fost abrogată de Articolul 5 coroborat cu art. 2 din HOTĂRÂREA nr. 1.143 din 22 octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1035 din 29 octombrie 2021 )
  -----------