HOTĂRÂRE nr. 65 din 1 martie 2018pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 92/2017 privind aprobarea Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii din 50 de unități de învățământ preuniversitar de stat
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 204 din 6 martie 2018
  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 5 alin. (6) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 92/2017 privind aprobarea Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii din 50 de unități de învățământ preuniversitar de stat,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  ARTICOL UNIC

  Se aprobă Normele metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 92/2017 privind aprobarea Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii din 50 de unități de învățământ preuniversitar de stat, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul educației naționale,
  Valentin Popa
  Ministrul sănătății,
  Sorina Pintea
  Președintele Autorității Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor,
  Geronimo Răducu Brănescu
  Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice,
  Paul Stănescu
  Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
  Petre Daea
  Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici

  București, 1 martie 2018.
  Nr. 65.

  ANEXĂ

  NORMA
  de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 92/2017 privind aprobarea Programului-pilot
  de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii din 50 de unități de
  învățământ preuniversitar de stat